Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Samsung SCX-4600, SCX-4623 - ładowanie papieru

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajników.

Zakładanie papieru do podajnika 1

Aby załadować papier do podajnika 1, wykonaj poniższe czynności.
 1. Otwórz podajnik papieru. Ustaw rozmiar podajnika na format ładowanego papieru.
 2. Przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
 3. Umieść papier tak, aby strona do zadruku była skierowana w dół.
  Rys. : Strona do zadruku skierowana w dół
 4. Włóż podajnik z powrotem do drukarki.
 5. Określ rodzaj i format papieru dla podajnika.
  Uwaga:
  • Jeśli wystąpią problemy z podawaniem papieru, sprawdź, czy papier spełnia wymagania specyfikacji nośników. Następnie spróbuj podawać po jednym arkuszu do podajnika ręcznego.

Ładowanie papieru do podajnika ręcznego

W podajniku ręcznym mogą być przechowywane nośniki o specjalnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty. Jest on jest przydatny przy drukowaniu pojedynczych arkuszy papieru firmowego lub kolorowego.
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika uniwersalnego
 • W przypadku ustawienia w aplikacji opcji Manual Feeder (Podajnik ręczny) jako Source (Źródło) każdorazowe wydrukowanie strony wymaga naciśnięcia przycisku OK. Do podajnika ręcznego za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru do podajnika uniwersalnego, jeśli jest w nim jeszcze papier. Dotyczy to również nośników innego rodzaju.
 • Załaduj nośnik do podajnika ręcznego stroną do zadruku do góry i górną krawędzią do przodu. Umieść nośnik na środku podajnika.
 • Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, zawsze ładuj wyłącznie nośniki określone w specyfikacjach.
 • Przed załadowaniem pocztówek, kopert i etykiet do podajnika ręcznego wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika ręcznego.
 1. Załaduj papier do podajnika ręcznego.
  Rys. : Ładowanie papieru do podajnika ręcznego
  Uwaga:
  • Podczas ładowania nie wsuwaj papieru poza powierzchnię z ikoną .
  • Podczas drukowania na nośnikach specjalnych postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi nośników specjalnych w podręczniku użytkownika.
  • Jeśli podczas drukowania przy użyciu podajnika ręcznego kartki papieru nakładają się na siebie, otwórz podajnik 1 i wyjmij nakładające się na siebie kartki papieru, a następnie spróbuj wydrukować ponownie.
  • Jeśli podczas drukowania papier nie jest prawidłowo podawany, wsuń go ręcznie, aż jego podawanie rozpocznie się automatycznie.
 2. Ściśnij prowadnice szerokości papieru podajnika ręcznego i dopasuj je do szerokości papieru. Nie dociskaj prowadnicy zbyt mocno do krawędzi papieru; w przeciwnym razie prowadnica może wygiąć papier, co może powodować zacięcia lub przekrzywienia papieru.
 3. Aby drukować, otwórz aplikację i uruchom menu drukowania.
 4. Otwórz okno Printing Preferences (Preferencje drukowania).
 5. Wybierz kartę Paper (Papier) w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) i wybierz odpowiedni rodzaj papieru.
  Uwaga:
  Jeśli na przykład chcesz używać etykiet, ustaw rodzaj papieru na Label (Etykieta).
 6. Jako źródło papieru wybierz Manual Feeder (Podajnik ręczny), a następnie naciśnij przycisk OK.
 7. Rozpocznij drukowanie z aplikacji.
  Uwaga:
  Podczas drukowania wielu stron załaduj następny arkusz po wydrukowaniu pierwszej strony, a następnie naciśnij przycisk OK. Powtórz tę czynność dla każdej drukowanej strony.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...