Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Kolorowe drukarki laserowe Samsung CLP-41x, CLP-68x, Xpress SL-C181x - ładowanie papieru do podajnika

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
  Przestroga:
 • Użycie papieru, który nie spełnia podanych specyfikacji, może spowodować problemy lub usterki wymagające napraw. Koszt takich napraw nie jest objęty gwarancją ani umowami serwisowymi.
 • Zadbaj, aby w tej drukarce nie był używany papier fotograficzny przeznaczony do drukarek atramentowych. Może on spowodować uszkodzenie drukarki.
 • Używanie nośników łatwopalnych może spowodować pożar.
 • Używaj tylko odpowiednich nośników.
  Ostrzeżenie:
Używanie nośników łatwopalnych lub pozostawienie ciał obcych w drukarce może doprowadzić do przegrzania, a w rzadkich przypadkach nawet do pożaru.

Widok ogólny na podajnik

Aby zmienić format, należy dopasować prowadnice papieru.
  Rys. : Seria CLP-41x, C181x
 1. Dźwignia przedłużająca podajnika
 2. Prowadnica długości papieru
 3. Prowadnica szerokości papieru
 4. Prowadnice szerokości papieru w podajniku ręcznym
  Rys. : Seria CLP-68x
 1. Dźwignia przedłużająca podajnika
 2. Prowadnica długości papieru
 3. Prowadnica szerokości papieru
W przypadku papieru w formacie Legal naciśnij przycisk, jak pokazano na ilustracji poniżej, a następnie wyciągnij podajnik.
Rys. : Papier w formacie Legal
W zależności od opcji i modelu drukarki ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od stanu faktycznego. Sprawdź typ swojego urządzenia.
  Przestroga:
Niedostosowanie ustawienia prowadnicy może spowodować złe dopasowanie papieru, przekrzywienie obrazu lub zacięcia papieru.

Ładowanie papieru do podajnika

W zależności od opcji i modelu drukarki ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od stanu faktycznego. Sprawdź typ swojego urządzenia.

Podajnik 1 i podajnik opcjonalny

 1. Wyciągnij podajnik papieru.
  Rys. : Usuwanie podajnika papieru
 2. Ściśnij prowadnicę szerokości papieru i dźwignię długości papieru, aby umieścić je we właściwym gnieździe formatu papieru w dolnej części podajnika i dopasować do formatu nośnika.
  Rys. : Seria CLP-41x, C181x
  Rys. : Seria CLP-68x
 3. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki przed załadowaniem.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
 4. Po włożeniu papieru do podajnika dosuń prowadnice szerokości papieru i prowadnicę długości papieru.
   Rys. : Seria CLP-41x, C181x
  1. Prowadnica długości papieru
  2. Prowadnica szerokości papieru
   Rys. : Seria CLP-68x
  1. Prowadnica długości papieru
  2. Prowadnica szerokości papieru
  Uwaga:
  • Nie dosuwaj prowadnicy szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
  • Jeśli nie dopasujesz prowadnicy szerokości papieru, może dojść do zacięcia papieru.
   Rys. : Ustawienie prowadnic szerokości
  • Nie używaj papieru z wygiętą krawędzią przednią, ponieważ może to spowodować zacięcie lub pomarszczenie papieru.
   Rys. : Zwinięta krawędź przednia
 5. Włóż podajnik z powrotem do drukarki.
  Rys. : Wkładanie podajnika papieru
 6. W razie drukowania dokumentu należy ustawić rodzaj i format papieru dla podajnika.
  Ustawienia wprowadzone z poziomu sterownika drukarki zastąpią ustawienia wprowadzone na panelu sterowania.
  Uwaga:
  1. Aby drukować z aplikacji, otwórz aplikację i uruchom menu drukowania.
  2. Otwórz okno Printing Preferences (Preferencje drukowania).
  3. Naciśnij kartę Paper (Papier) w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) i wybierz odpowiedni rodzaj papieru.
  4. Jako źródło papieru wybierz Auto Select (Wybór automatyczny), a następnie naciśnij przycisk OK.
  5. Rozpocznij drukowanie z aplikacji.

Podajnik uniwersalny lub ręczny

W podajniku uniwersalnym i ręcznym mogą być przechowywane nośniki o różnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty; patrz punkt Specyfikacje nośników.

Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika uniwersalnego i ręcznego

 • Do podajnika uniwersalnego lub ręcznego za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru podczas drukowania, gdy w podajniku uniwersalnym lub ręcznym wciąż jest papier. Dotyczy to również nośników innego rodzaju.
 • Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, zawsze ładuj wyłącznie nośniki określone w specyfikacjach.
 • Przed załadowaniem pocztówek, kopert lub etykiet do podajnika uniwersalnego lub ręcznego wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
 1. Wyciągnij podajnik, aby podawać papier ręcznie.
  Rys. : Seria CLP-41x, C181x
  LUB
  Wciśnij dźwignię zwalniającą podajnika uniwersalnego i pociągnij go w dół, aby otworzyć.
  Rys. : Seria CLP-68x
 2. Załaduj papier.
  Rys. : Seria CLP-41x, C181x
  Rys. : Seria CLP-68x
 3. Dosuń prowadnice szerokości papieru w podajniku uniwersalnym lub ręcznym, dopasowując je do szerokości papieru. Nie dociskaj ich zbyt mocno, gdyż może to doprowadzić do zagięcia papieru i w rezultacie do jego zacięć lub przekrzywienia.
  Rys. : Seria CLP-41x, C181x
  Rys. : Seria CLP-68x
  Uwaga:
  • W przypadku drukowania na nośnikach specjalnych przestrzegaj wskazówek dotyczących ładowania; patrz punkt Drukowanie na papierze specjalnym.
  • Jeśli podczas drukowania przy użyciu podajnika uniwersalnego kartki papieru nakładają się na siebie, otwórz podajnik 1 i wyjmij nakładające się na siebie kartki papieru, a następnie spróbuj wydrukować ponownie.
 4. W razie drukowania dokumentu należy ustawić rodzaj i format papieru dla podajnika uniwersalnego lub ręcznego.
  Uwaga:
  1. Aby drukować z aplikacji, otwórz aplikację i uruchom menu drukowania.
  2. Otwórz okno Printing Preferences (Preferencje drukowania).
  3. Naciśnij kartę Paper (Papier) w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) i wybierz odpowiedni rodzaj papieru. Jeśli na przykład chcesz używać etykiet, ustaw rodzaj papieru na Label (Etykieta).
  4. Jako źródło papieru wybierz Manual Feeder (Podajnik ręczny) lub MP Tray (Podajnik uniwersalny), a następnie naciśnij przycisk OK.
  5. Rozpocznij drukowanie z aplikacji. Jeżeli drukarka jest wyposażona w podajnik uniwersalny, po każdorazowym załadowaniu arkusza papieru naciśnij przycisk OK na panelu sterowania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...