Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Kolorowe drukarki laserowe Samsung CLP-680, CLP-415 -- usuwanie zacięć papieru

W poniższych procedurach opisano sposoby usuwania zacięć papieru.
W podajniku 1
  Uwaga:
 • Aby uniknąć rozerwania papieru, wyciągnij zacięty papier powoli i delikatnie.
 • W zależności od opcji i modelu drukarki ilustracje w tym Podręczniku użytkownika mogą się różnić od stanu faktycznego. Sprawdź typ drukarki – patrz Widok z przodu.
 1. Wyjmij podajnik papieru.
  Rys. : Zasobnik papieru, wyjmowanie
 2. Ostrożnie usuń zacięty papier.
  Rys. : Papier, usuwanie
 3. Włóż zasobnik papieru.
  Rys. : Zasobnik papieru, wsuwanie
W podajniku opcjonalnym (tylko seria CLP-68xND/DW)
 1. Otwórz podajnik opcjonalny.
  Rys. : Podajnik opcjonalny, otwieranie
 2. Ostrożnie usuń zacięty papier.
  Rys. : Papier, usuwanie
 3. Zamknij podajnik opcjonalny.
  Rys. : Podajnik opcjonalny, zamykanie
    Uwaga:
  Jeśli w tym obszarze nie znajdziesz papieru, zatrzymaj się i przejdź do kolejnego kroku:
 4. Otwórz tylne drzwiczki.
  Rys. : Tylne drzwiczki, otwieranie
 5. Ostrożnie usuń zacięty papier.
  Rys. : Papier, usuwanie
 6. Zamknij tylne drzwiczki.
  Rys. : Tylne drzwiczki, zamykanie
W podajniku ręcznym lub wielozadaniowym
Seria CLP-41xN/NW
 1. Otwórz podajnik wielozadaniowy.
  Rys. : Podajnik wielozadaniowy, otwieranie
 2. Ostrożnie usuń zacięty papier.
  Rys. : Papier, usuwanie
 3. Zamknij podajnik wielozadaniowy.
  Rys. : Podajnik wielozadaniowy, zamykanie
Seria CLP-68xND/DW
 1. Otwórz podajnik ręczny i ostrożnie wyjmij papier.
  Rys. : Podajnik ręczny, otwieranie
    Uwaga:
  Jeśli w tym obszarze nie znajdziesz papieru, zatrzymaj się i przejdź do kolejnego kroku:
 2. Zamknij rozszerzenie podajnika ręcznego.
  Rys. : Rozszerzenie podajnika, zamykanie
 3. Zamknij podajnik ręczny.
  Rys. : Podajnik ręczny, zamykanie
 4. Wyjmij podajnik wielozadaniowy.
  Rys. : Podajnik wielozadaniowy, wyjmowanie
 5. Ostrożnie usuń zacięty papier.
  Rys. : Papier, usuwanie
 6. Włóż podajnik wielozadaniowy.
  Rys. : Podajnik wielozadaniowy, wkładanie
Wewnątrz drukarki
  Przestroga:
Obszar utrwalacza jest gorący. Zachowaj ostrożność podczas usuwania papieru z drukarki.
  Uwaga:
W zależności od opcji i modelu drukarki ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od stanu faktycznego. Sprawdź typ drukarki — patrz Widok z przodu.
 1. Otwórz tylne drzwiczki.
  Rys. : Tylne drzwiczki, otwieranie
 2. Ostrożnie usuń zacięty papier.
  Rys. : Papier, usuwanie
 3. Zamknij tylne drzwiczki.
  Rys. : Tylne drzwiczki, zamykanie
W obszarze wyjściowym papieru
Seria CLP-41xN/NW
  Przestroga:
Obszar wokół utrwalacza jest gorący. Zachowaj ostrożność podczas usuwania papieru z drukarki.
 1. Delikatnie usuń zacięty papier z obszaru wyjściowego.
  Rys. : Papier, usuwanie
    Uwaga:
  Jeśli w tym obszarze nie znajdziesz papieru, zatrzymaj się i przejdź do kolejnego kroku:
 2. Otwórz tylne drzwiczki.
  Rys. : Tylne drzwiczki, otwieranie
 3. Otwórz pokrywę zacięcia utrwalacza.
  Rys. : Pokrywa usuwania zacięć w utrwalaczu, otwieranie
 4. Ostrożnie usuń zacięty papier.
  Rys. : Papier, usuwanie
 5. Zamknij pokrywę zacięcia utrwalacza.
  Rys. : Pokrywa usuwania zacięć w utrwalaczu, zamykanie
 6. Zamknij tylne drzwiczki.
  Rys. : Tylne drzwiczki, zamykanie
Seria CLP-68xND/DW
  Przestroga:
Obszar wokół utrwalacza jest gorący. Zachowaj ostrożność podczas usuwania papieru z drukarki.
 1. Delikatnie usuń zacięty papier z obszaru wyjściowego.
  Rys. : Papier, usuwanie
    Przestroga:
  Obszar wokół utrwalacza jest gorący. Zachowaj ostrożność podczas usuwania papieru z drukarki.
 2. Otwórz tylne drzwiczki.
  Rys. : Tylne drzwiczki, otwieranie
 3. Ostrożnie usuń zacięty papier.
  Rys. : Papier, usuwanie
 4. Zamknij tylne drzwiczki.
  Rys. : Tylne drzwiczki, zamykanie
W obszarze modułu druku dwustronnego (tylko seria CLP-68xND/DW)
 1. Otwórz tylne drzwiczki.
  Rys. : Tylne drzwiczki, otwieranie
 2. Ostrożnie usuń zacięty papier.
  Rys. : Papier, usuwanie
 3. Zamknij tylne drzwiczki.
  Rys. : Tylne drzwiczki, zamykanie

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...