Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki Samsung -- Aplikacja hosta: Narzędzie Easy Print Manager

Omówienie narzędzia Easy Print Manager

Narzędzie EPM (Easy Print Manager) stanowi pojedynczy punkt dostępu dla urządzeń drukujących.
 • Łączy funkcje konfigurowania drukarki i monitorowania statusu, zamawiania tonera, skanowania oraz faksowania.
 • Zaawansowane funkcje, takie jak rejestrowanie zadania, dzienniki zdarzeń i ustawienia alertów.
  Rys. : EPM
 1. Wyświetla listę drukarek. Synchronizuj z „Urządzeniami i drukarkami”, nazwa drukarki jest uzyskiwana z urządzenia za pośrednictwem danych portu. Urządzenia można dodawać za pośrednictwem sieci lub złącza USB poprzez automatyczne wyszukiwanie, wyszukiwanie adresu IP lub wyszukiwanie zakresu IP.
 2. Stan materiałów eksploatacyjnych.
 3. Stan papieru.
 4. Wybierz informacje o urządzeniu.
 5. Wersja.
 6. Nawigator urządzenia.
Zarządzanie listą drukowania: Wyszukiwanie, dodawanie i usuwanie drukarek.
  Rys. : Zarządzanie listą drukowania
 1. Lista Wszystkie urządzenia.
 2. W przypadku drukarek zsynchronizowanych z listą z okna „Urządzenia i drukarki” menu „Usuń” nie zostanie aktywowane i należy je usunąć z poziomu okna „Urządzenia i drukarki”.
 3. Drukarki znajdujące się już na liście urządzeń nie będą wyszukiwane. Jeśli użytkownik nie może znaleźć podłączonej drukarki, powinien sprawdzić bieżącą listę urządzeń.
Ekran główny > Szybkie łącza: Łatwy dostęp do dodatkowych aplikacji i stron internetowych.
  Rys. : Szybkie łącza
 1. Dostęp do witryny support.hp.com/contact-hp.
 2. Zainstaluj lub uruchom narzędzie Easy Color Manager.
 3. Zainstaluj lub uruchom narzędzie Easy Document Creator.
 4. Zainstaluj lub uruchom Sieciowy faks komputerowy.
 5. Dostęp do usługi SWS wybranego urządzenia.

Ustawienia urządzenia

Urządzenie można konfigurować za pomocą narzędzia EPM.
 • Urządzenia sieciowe: Przełącz na usługę SWS (SyncThru Web Service).
  Rys. : Urządzenia sieciowe
 • Urządzenia USB: W narzędziu EPM (odpowiednik SWS).
  Rys. : Urządzenia USB

Ustawienia skanowania do komputera

Narzędzie EPM udostępnia opcję Skanuj do komputera umożliwiającą Skanowanie typu Push z urządzenia do zarejestrowanych komputerów.
  Rys. : Ustawienia skanowania do komputera
 1. Aktywuj opcję „Skanuj do komputera”.
 2. Konfiguracja opcji „Skanuj do komputera”: Skonfiguruj typ obrazu, rozdzielczość i ustawienia pliku, a także wszelkie czynności wymagane po zakończeniu zadania skanowania.
 3. Edytuj ID skanera (ID komputera) i włącz hasło ze względów bezpieczeństwa.
W przypadku starszych modeli lub modeli bez pamięci masowej będzie obsługiwana dodatkowo karta Obraz umożliwiająca Zwiększenie jakości obrazu lub Dostosowywanie itd. Najnowsze modele wykonują wszystkie zaawansowane funkcje drukarki, korzystając z protokołu LSSIP (Light Samsung Scanner Interface Protocol).
Narzędzie EPM udostępnia szeroki zakres opcji skanowania, takich jak tryb kolorowy, rozdzielczość, orientacja, format pliku, język OCR, rozdzielanie i wiele innych.
  Rys. : Opcje skanowania do komputera
 1. Obsługuje różne formaty wyjściowe zeskanowanych dokumentów. Formaty plików OCR i języki OCR są wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowano oprogramowanie OCR firmy Samsung.
 2. Rozdzielanie plików jest możliwe w przypadku wielostronicowych zadań skanowania.
Instrukcje opcji Skanuj do komputera (urządzenie pracujące).
Uwaga:
Czynności i ekrany mogą się różnić w zależności od modelu, ponieważ jest to uzależnione od drukarki Smart UX.
 1. Jako miejsce docelowe wybierz Komputer z menu Skanuj i wyślij z interfejsu użytkownika drukarki.
  Rys. : Miejsce docelowe
 2. Wybierz odpowiedni ID komputera z listy.
  Rys. : ID komputera
 3. Wprowadź kod dostępu. (Opcjonalnie, użyj tylko w przypadku odpowiedniej konfiguracji).
  Rys. : Kod dostępu, opcjonalnie
 4. Wybierz odpowiedni profil. (Używany tylko, jeśli dostępnych jest wiele profili).
  Rys. : Wybierz profil

Ustawienia alertów

Przejdź do pozycji Zaawansowane ustawienia > Ustawienia alertów, aby włączyć zarządzanie alertami urządzeń.
  Rys. : Ustawienia alertów
 1. Alert drukarki: Włącz lub wyłącz zadanie drukowania albo alerty stanu.
 2. Alert e-mail: Po włączeniu tej opcji w przypadku wykrycia ostrzeżenia lub błędu co 30 minut wysyłana będzie wiadomość e-mail. Aby włączyć alerty e-mail, Alerty o stanie drukarki muszą być włączone.
 3. Historia alertów: Dziennik alertów stanu drukarki. Można go eksportować do pliku i wybierać określone drukarki.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...