Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki Samsung - korzystanie z funkcji systemu Smart Printer Diagnostic System (SPDS)

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat korzystania z funkcji systemu Smart Printer Diagnostic System (SPDS).

Przegląd

Na ekranie początkowym aplikacji SPDS wyświetlane są informacje o drukarce, menu główne i pasek przeciągania.
 • Printer Information (Informacje o drukarce): Zawiera informacje o drukarce oraz numer seryjny, wersję oprogramowania układowego, adres IP i informacje o materiałach eksploatacyjnych.
 • Main menu (Menu główne): Zawiera informacje na temat funkcji usługi i materiałów.
 • Pasek menu/przeciągania: Wyświetla funkcje SPDS.
  Uwaga:
  Na tym pasku można uzyskać dostęp do roszczenia gwarancyjnego.
  Rys. : Ekran początkowy SPDS
 1. Informacje o drukarce
 2. Menu główne
 3. Pasek menu/przeciągania
Rys. : Roszczenie gwarancyjne

Menu główne

Error (Błąd)

Zawiera szczegółowe informacje związane z błędem aktywności usługi.
  Rys. : Ekran Error (Błąd)
 1. Device Error (Błąd urządzenia)
 2. Action Guide (Poradnik akcji)
 • Device Error (Błąd urządzenia): Wyszukuje objawy błędu i rozwiązanie; zapewnia opis przebiegu pracy, schematy i wideo na temat rozwiązania problemu.
  • Show current error(s) (Pokaż aktualne błędy)
   Automatycznie sprawdza błąd drukarki, gdy urządzenie jest podłączone.
   Rys. : Show current error(s) (Pokaż aktualne błędy)
  • Search error codes (Wyszukaj kody błędów)
   Wyszukuje określone kody błędów oraz wyświetla objawy i sposoby eliminacji błędu.
   Rys. : Search error codes (Wyszukaj kody błędów)
 • Action Guide (Poradnik akcji): Wyszukiwanie i pobieranie materiałów technicznych.
  • Tech Guide (Poradnik techniczny)
   W przypadku błędu (niezależnie od kodu błędu) poradnik techniczny dostarcza przydatnych wskazówek za pomocą prostych schematów blokowych i wideo.
  • Disassembly Guide (Poradnik demontażu)
   Zawiera proste wideo na temat montażu i demontażu drukarki i części.
   Aby obejrzeć wideo, wybierz model drukarki, wybierz część drukarki sprawiającą problemy, a następnie obejrzyj wideo.
   Rys. : Disassembly Guide (Poradnik demontażu)
   Rys. : Wideo na temat demontażu
  • Service Manual (Instrukcja obsługi)
   Pobieranie instrukcji obsługi w formacie .pdf lub .html.
   Rys. : Service Manual (Instrukcja obsługi)
   Rys. : Wersje instrukcji obsługi dla plików html i pdf
  • Exploded View (Rysunek złożeniowy)
   Zawiera szczegółowe informacje na temat kształtu części i kodu części.
   Rys. : Exploded view – Parts List (Rysunek złożeniowy – Lista części)
   Rys. : Exploded view (Rysunek złożeniowy)
   Rys. : Exploded view Illustration (Ilustracja – rysunek złożeniowy)

Diagnosis (Diagnostyka)

Diagnostyka jest funkcją usługową, która umożliwia zidentyfikowanie problemu i zaleca czynności naprawcze.
Rys. : Funkcje diagnostyczne

Engine Diagnosis (Diagnostyka mechanizmu)

W przypadku awarii drukarki diagnostyka mechanizmu może pomóc określić przyczyny problemów z mechanizmem druku za pomocą metod sprawdzania i testowania wadliwych części lub stanów.
Uwaga:
Zaleca się korzystanie z funkcji diagnostyki w porozumieniu ze specjalistą ds. produktów z centrali firmy Samsung.
 • Działanie silników, czujników, sprzęgieł i innych części.
 • Stany związane z jakością obrazu i systemem druku.
Rys. : Diagnosis (Diagnostyka): Motor (Silnik)
Aby użyć diagnostyki silnika, należy sprawdzić i dostosować następujące cechy drukarki:
 • Stan
 • Czujnik
 • Część
  Rys. : Stany drukarki: Tryb diagnostyczny
 1. Stan
 2. Czujnik
 3. Część

Diagnostyka drukowanego obrazu

Gdy drukarka drukuje nieprawidłowe obrazy, funkcja diagnostyki drukowanego obrazu pomoże znaleźć przyczyny problemów z obrazem.
Rys. : Diagnostyka jakości obrazu: Paski
 1. Wybierz przypadek problemu
 2. Wydrukuj obraz testowy
 3. Sprawdź wydrukowany obraz
 4. Użyj poradnika serwisowego

Network Diagnostics (Diagnostyka sieci)

Gdy zawiedzie połączenie sieciowe, diagnostyka sieci zidentyfikuje stan sieci.
Rys. : Network Diagnostics (Diagnostyka sieci)
 1. Rozpoczęcie testu
 2. Sprawdź stan sieci
 3. Wybierz szczegółowe przypadki
 4. Użyj poradnika serwisowego

Fax Diagnostics (Diagnostyka faksu)

Funkcja diagnostyki faksu pomaga znaleźć przyczyny awarii faksu. Ponadto aby sprawdzić funkcje wysyłania i odbierania faksu, należy użyć programu Smart Fax Diagnostic System (SFDS) do wykonania testu.
Rys. : Fax Diagnostics (Diagnostyka faksu): Połączenie
 1. Rozpoczęcie testu
 2. Sprawdź stan faksu
 3. Użyj poradnika rozwiązywania problemów

Smart Fax Diagnostic System

Smart Fax Diagnostic System (SFDS) to przydatna funkcja do wykonywania testu wysyłania i odbierania faksu, dostępna w niektórych krajach/regionach.
Aby uzyskać informacje na temat korzystania z tej funkcji, kliknij , aby wyświetlić podręcznik użytkownika SFDS.
Uwaga:
Funkcja SFDS jest obecnie dostępna w Stanach Zjednoczonych i Korei.
Rys. : Smart Fax Diagnostic System
 1. Rozpoczęcie testu
 2. Diagnostyka faksu (wysyłanie)
 3. Strona podręcznika użytkownika SFDS
 4. Poradnik wideo na temat używania funkcji SFDS

Test

SPDS zawiera zoptymalizowane wzorce testowe do analizy stanu drukarki i jakości obrazu.
Rys. : Funkcje testowe
 • Wzorzec wydruku
  Zoptymalizowane wzorce wydruków do sprawdzania stanu drukarki i wad obrazu.
  Rys. : Wzorzec wydruku
  1. * Menu „Number of pages to print” (Liczba stron do wydrukowania) jest dostępne tylko w przypadku drukowania na czystym arkuszu.
  2. Lista wzorców (do K7600LX)
  3. Sprawdza stan drukarki i ocenia obraz
 • Shading Test (Test cieniowania)
  Test cieniowania analizuje stan modułu skanującego lub działanie skanera oraz jakość skanowania zeskanowanego wadliwego obrazu. Test cieniowania musi być przeprowadzany po wymianie płyty głównej lub modułu skanującego.
  Uwaga:
  Jeśli test cieniowania się nie powiedzie, sprawdź soczewkę skanera. Konieczna może być wymiana modułu skanującego.
  Rys. : Shading Test (Test cieniowania)
  1. Prawidłowy obraz
  2. Uszkodzony obraz
  3. Wynik testu cieniowania

Informacje

Szczegółowe informacje i konfiguracja drukarki zawarte są na drukowanych raportach SPDS.
Rys. : Ekran informacji
 • Konfiguracja: Zawiera informacje na poniższe tematy
  • Informacje o preferencjach
  • Data pierwszej instalacji
  • Informacje o oprogramowaniu układowym
   Rys. : Informacje o konfiguracji
   1. Informacje o preferencjach
   2. Data instalacji
   3. Informacje o oprogramowaniu układowym
 • Informacje: Zawiera informacje na poniższe tematy:
  • Informacje o materiałach eksploatacyjnych
  • Sieć
  • Raport faksu (wydruk)
  • Raport błędów (wydruk)
  • Tryb techniczny
  • Pobieranie oprogramowania układowego
  • Sprawdzanie zużycia oryginalnego tonera
  Rys. : Menu Informacje
Zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki w smartfonie
 1. Pobierz oprogramowanie układowe na komputer.
  1. Przejdź do strony Pomoc techniczna HP.
  2. Wpisz lub wyszukaj model swojej drukarki.
  3. Wybierz odpowiednie oprogramowanie układowe drukarki, a następnie pobierz plik oprogramowania na komputer.
   Rys. : Pobierz oprogramowanie układowe na komputer
 2. Skopiuj plik oprogramowania układowego do smartfona.
  Uwaga:
  Aby można było użyć funkcji pobierania oprogramowania układowego, musi ono być w określonym folderze: SPDS / FW.
 3. Naciśnij przycisk „Download Firmware” (Pobierz oprogramowanie układowe), a następnie wybierz oprogramowanie do aktualizacji.
    Przestroga:
  Gdy aktualizacja będzie w toku, nie wyłączaj smartfona ani drukarki.
  Rys. : Pobierz oprogramowanie układowe na smartfona

Service (Serwis)

Zaloguj się do funkcji Service za pomocą identyfikatora i hasła administratora drukarki. Utwórz kopię zapasową następujących danych:
 • Ustawienia drukarki
 • Ustawienia sieciowe
 • Książka adresowa
 • Profil użytkownika
Funkcja Service (Serwis) obejmuje następujące opcje:
 • Klonowanie
  Po wymianie płyty głównej klonowanie umożliwia skopiowanie uprzednich opcji do nowej płyty głównej.
  Po zalogowaniu się do funkcji Service wybierz dane konfiguracji do wyeksportowania, a następnie wybierz import do nowej płyty głównej.
  Rys. : Klonowanie: Eksportowanie i importowanie danych konfiguracji
  Rys. : Wymień płytę główną
 • Send Debug Log (Wyślij dziennik debugowania)
  Pobieranie dziennika debugowania systemu na potrzeby raportowania do centrali.
   Rys. : Ekran Send Debug Log (Wyślij dziennik debugowania)
  1. Log Search Date (Data wyszukiwania w dzienniku)
  2. Zapisz
  3. Serwer SPDS
  1. Wybierz datę dziennika w pozycji Log Search Date (Data wyszukiwania w dzienniku), a następnie kliknij Search (Wyszukaj).
   Uwaga:
   Dziennik powinien zawierać dane dotyczące daty wystąpienia problemu.
  2. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać plik dziennika debugowania w smartfonie, skopiuj dziennik do komputera, a następnie wyślij zgłoszenie do BTSP.
  3. Kliknij przycisk SPDS Server (Serwer SPDS), aby zapisać plik dziennika debugowania na serwerze SPDS, a następnie wyślij zgłoszenie do BTSP z opisem „Debug log has been saved” (Dziennik debugowania został zapisany).
   Uwaga:
   Tylko administrator w centrali lub oddziale może korzystać z tej funkcji. Zapisane dane można pobrać z witryny internetowej SPDS.
 • Ustawienia urządzenia
  Menu Device Setting (Ustawienia urządzenia) ma następujące funkcje:
  • IP Address Setting (Ustawienie adresu IP)
   Ustawia adres IP drukarki.
   Rys. : Service (Serwis): IP Address setting (Ustawienie adresu IP)
  • Counter Initialization (Inicjalizacja licznika)
   W menu Service (Serwis) wybierz kolejno Counter Initialization (Inicjalizacja licznika), Unit (Urządzenie), a następnie Initialization (Inicjalizacja).
   Uwaga:
   Po wymianie części należy zainicjować licznik.
   Rys. : Service (Serwis): Counter Initialization (Inicjalizacja licznika)
  • Footer (Stopka)
   Footer (Stopka) przydaje się zazwyczaj tylko pracownikom centrali.
   Uwaga:
   Stan systemu w czasie rzeczywistym jest drukowany na końcu wydruków.
   Rys. : Service (Serwis): Footer (Stopka)
  • Serial No. Setting (Ustawienie numeru seryjnego)
   Uwaga:
   Niezależnie od wymiany płyty głównej dostęp do tego menu mają tylko pracownicy centrali i oddziału. Aby użyć tej funkcji, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
   1. Po wymianie płyty głównej, która nie ma MSOK, wprowadź ręcznie numer seryjny poprzedniej płyty głównej do nowej płyty głównej.
   2. Po wymianie płyty głównej podłącz SPDS. Na pierwszej stronie zostanie wyświetlone okno dialogowe Serial No. Setting (Ustawienie numeru seryjnego).
   Rys. : Serial No. Setting (Ustawienie numeru seryjnego)

Notice (Uwaga)

W menu Notice (Uwaga) znajduje się roszczenie gwarancyjne.
Po zakończeniu czynności serwisowych można łatwo wprowadzić podstawowe dane do roszczenia gwarancyjnego. Zapisane szczegóły przesyłane są do GSPN, dlatego można łatwo dokończyć roszczenie poprzez uzupełnienie pozostałych danych z komputera.
Rys. : Roszczenie gwarancyjne: GSPN


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...