Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Ink Tank 310 i 410 -- Wyświetlany jest komunikat „Brak papieru", drukarka nie pobiera papieru

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Ink Tank 310, 315, 318, 319, oraz Wireless 410, 415, 418, i 419.
Migają ikony błędu i błędu papieru oraz kontrolka wznowienia, na komputerze wyświetlany jest komunikat Włóż papier, a drukarka nie pobiera papieru z zasobnika wejściowego.
Rys. : Migają ikony błędu, błędu papieru i kontrolka wznowienia
Migają ikony błędu, błędu papieru i kontrolka wznowienia

Krok 1: Sprawdź papier i włóż go z powrotem na miejsce

Problemy z podawaniem papieru mogą wynikać z korzystania z podartych, zakurzonych, pofałdowanych, pomarszczonych lub pogiętych arkuszy papieru. Jakość papieru też może mieć wpływ na występowanie tego problemu. Aby unikać występowania tego problemu, postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami.
 • Używaj tylko papieru dobrej jakości, zgodnego ze specyfikacjami drukarki.
 • Przechowuj papier w suchym i chłodnym miejscu. Problemy z podawaniem papieru występują częściej w miejscach o dużej wilgotności.
 • Nie drukuj na już zadrukowanym papierze. Wilgotność tuszu może powodować sklejanie się arkuszy papieru.
 • Przed ponownym załadowaniem papieru poczekaj, aż drukarka dokończy zadanie drukowania lub wyświetli komunikat Brak papieru lub Włóż papier.
Upewnij się, że papier używany do drukowania jest w dobrym stanie, ułożony w stos na podajniku papieru, a ścieżka papieru i podajnik nie są zablokowane.
 1. Usuń papier z podajnika papieru.
 2. Usuń widocznie zagięte, pomarszczone lub podarte arkusze papieru ze stosu.
 3. Sprawdź, czy w obszarze podajnika papieru nie ma żadnych zanieczyszczeń. Upewnij się, że żadne przedmioty nie blokują dostępu papieru do rolek. Problem z podawaniem papieru mogą spowodować nawet drobne skrawki papieru.
 4. Obiema rękami chwyć stos papieru i uderz dolną krawędzią stosu o płaską powierzchnię, aby wyrównać stos z każdej strony.
 5. Włóż stos papieru do podajnika papieru, a następnie dosuń prowadnice szerokości papieru do stosu papieru.
  Rys. : Wkładanie papieru, a następnie dosuwanie prowadnicy szerokości papieru
  Dosuwanie prowadnic szerokości papieru do papieru
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Wyczyść rolki podawania papieru

Na rolkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wyczyść rolki wewnątrz drukarki, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Wyłącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki, jeśli jest do niej podłączony.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
    Ostrzeżenie:
  Podczas uzyskiwania dostępu do wnętrza drukarki należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia elektrycznego.
 4. Podnieś podajnik papieru.
  Wyciągnij zasobnik wejściowy
 5. Podnieś i przytrzymaj osłonę podajnika papieru.
    Przestroga:
  Nie należy zdejmować osłony podajnika wejściowego. Osłona podajnika wejściowego zapobiega przedostawaniu się przedmiotów obcych na ścieżkę papieru i powodowaniu zacięć papieru.
 6. Zajrzyj do otwartego podajnika papieru i odszukaj szare rolki pobierania papieru.
  Zdjęcie: Wałki pobierania papieru
 7. Zwilż długi bawełniany wacik wodą destylowaną, a następnie wyciśnij nadmiar wody.
 8. Przyciśnij wacik do rolek i obracaj je w górę palcami. Naciskaj z umiarkowaną siłą, tak aby usunąć kurz i brud.
 9. Opuść osłonę podajnika papieru.
 10. Pozostaw wałki do wyschnięcia na 10 minut.
 11. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 12. W razie potrzeby podłącz ponownie kabel USB do drukarki.
 13. Włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Zresetuj drukarkę

W niektórych przypadkach komunikat o błędzie może się nadal wyświetlać, chociaż nie występują żadne problemy z podawaniem papieru. Zresetuj drukarkę i ponownie spróbuj wydrukować dokument.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 9. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 4: Oddaj drukarkę do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...