Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Smart Tank 450 -- Błąd „E4" (Zacięcie papieru)

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Smart Tank Wireless 450, 455 i 457.
Podczas drukowania drukarka przestaje pobierać strony i na panelu sterowania wyświetlane są na zmianę litera E i cyfra 4, a także ikona błędu , ikona błędu papieru oraz kontrolka Wznów miga. Może to oznaczać, że wewnątrz drukarki zaciął się papier.
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli rzeczywiście nie doszło do zacięcia. Poniższe czynności dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych komunikatów o zacięciu papieru.
Uwaga:
Do wykonania poniższych czynności konieczne może okazać się użycie latarki.
Rys. : Latarka
Latarka

Krok 1: Poszukaj zaciętego papieru

Do zacięcia papieru może dojść w różnych częściach drukarki. Jeśli nie możesz znaleźć papieru w jednym miejscu, przejdź do następnego miejsca. Kontynuuj aż do znalezienia zaciętego papieru.
Jeżeli mimo sprawdzenia wszystkich tych miejsc i wyciągnięcia zaciętego papieru błąd nadal występuje, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Sprawdź, czy karetka swobodnie się przesuwa

Aby upewnić się, że w drukarce nie ma żadnych przedmiotów obcych ani papieru, przesuń karetkę na całej szerokości drukarki.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Otwórz drzwiczki zewnętrzne, a następnie drzwiczki dostępu do głowic drukujących.
  Otwieranie drzwiczek zewnętrznych, a następnie drzwiczek dostępu do głowic drukujących
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  Podczas uzyskiwania dostępu do wnętrza drukarki należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia elektrycznego.
 5. Sprawdź, czy nic nie blokuje toru ruchu karetki i usuń znaleziony papier lub inne obce przedmioty.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz drukarki, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeśli w urządzeniu pozostaną kawałki papieru, prawdopodobnie nastąpi kolejne zacięcie.
 6. Nie blokując zatrzasku głowicy drukującej, otwórz pokrywę dostępu do głowic drukujących, aby zajrzeć do środka drukarki, a następnie ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 7. Usuń wszelkie luźne skrawki papieru oraz inne przeszkody.
 8. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do głowic drukujących, a następnie pokrywę zewnętrzną.
 10. Podłącz przewód zasilający z powrotem do tylnej części drukarki, a następnie podłącz go do źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
 11. W razie potrzeby podłącz ponownie kabel USB.
 12. Włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 3: Usuń rozmazany atrament

Wyczyszczenie rozmazanego atramentu może pomóc w usuwaniu zacięć papieru i zoptymalizować jakość druku.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, naciśnij przycisk Anuluj,trzy razy, naciśnij przycisk Rozpocznij kopiowanie w kolorzeosiem razy, a następnie zwolnij przycisk zasilania.
  Drukarka powoli wciągnie jedną stronę i będzie wydawać mechaniczne dźwięki.
 2. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 4: Ręcznie wyczyść wałki podawania papieru wewnątrz obszaru podajnika papieru

Na rolkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru.
 1. Wyłącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki, jeśli jest do niej podłączony.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
    Ostrzeżenie:
  Podczas uzyskiwania dostępu do wnętrza drukarki należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia elektrycznego.
 4. Podnieś podajnik papieru.
  Wyciągnij zasobnik wejściowy
 5. Podnieś i przytrzymaj osłonę podajnika papieru.
    Przestroga:
  Nie należy zdejmować osłony podajnika wejściowego. Osłona podajnika wejściowego zapobiega przedostawaniu się przedmiotów obcych na ścieżkę papieru i powodowaniu zacięć papieru.
 6. Zajrzyj do otwartego podajnika papieru i odszukaj szare rolki pobierania papieru.
  Zdjęcie: Wałki pobierania papieru
 7. Zwilż długi bawełniany wacik wodą destylowaną, a następnie wyciśnij nadmiar wody.
 8. Przyciśnij wacik do rolek i obracaj je w górę palcami. Naciskaj z umiarkowaną siłą, tak aby usunąć kurz i brud.
 9. Opuść osłonę podajnika papieru.
 10. Pozostaw wałki do wyschnięcia na 10 minut.
 11. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 12. W razie potrzeby podłącz ponownie kabel USB do drukarki.
 13. Włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 5: Zresetuj drukarkę

Komunikat może być także wyświetlany nawet wówczas, gdy nie doszło do zacięcia papieru (fałszywe zacięcie papieru). Zresetuj drukarkę, co może usunąć fałszywy błąd zacięcia papieru.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 9. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 6: Oddaj drukarkę do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...