Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Poprawianie jakości druku

Wprowadzenie
Czasami mogą występować problemy z jakością druku, takie jak smugi lub wyblakły druk, brak koloru czarnego lub innych, rozmazany lub niewyraźny tekst bądź smugi tuszu. Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. Jeżeli jedno z rozwiązań okaże się skuteczne, podejmowanie kolejnych prób jest zbędne.
  Uwaga:
Jeśli problem występuje jedynie na kopiach, przejdź do sekcji „Poprawianie jakości kopiowania.”
Sprawdź stan kasety.
Po osiągnięciu przez kasetę końca szacowanego okresu eksploatacji mogą wystąpić problemy z jakością druku. Wykonaj te czynności, aby sprawdzić szacunkowy pozostały czas eksploatacji kaset i (jeśli ma to zastosowanie) stan innych części wymiennych.
Krok 1: Sprawdzenie panelu sterowania
 1. Sprawdź na panelu sterowania, czy wyświetlane są jakiekolwiek komunikaty lub ikony ostrzeżeń . Kliknij ikonę, aby wyświetlić komunikat. Jeśli komunikat wskazuje, że kasetę należy wymienić lub poziom materiału jest bardzo niski, wymień kasetę na nową.
    Uwaga:
  Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące stanu kasety przed jej wymianą, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz opcję Raporty.
 2. Wybierz menu Strony konfiguracji/stanu, a następnie wybierz opcję Strona stanu materiałów eksploatacyjnych.
 3. Wybierz opcję Widok, aby wyświetlić raport na panelu sterowania, lub opcję Drukuj, aby wydrukować stronę.
 4. Zajrzyj na stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby sprawdzić procent pozostałego czasu eksploatacji kaset i (jeśli ma to zastosowanie) stan innych części wymiennych.
  • Na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych pojawi się informacja, gdy poziom materiału jest bardzo niski. Kiedy materiał eksploatacyjny HP ulegnie prawie całkowitemu wyczerpaniu, gwarancja HP Premium Protection na ten materiał wygaśnie.
  • O ile jakość druku jest nadal na akceptowalnym poziomie, wymiana kasety nie jest jeszcze konieczna. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna.
  • Jeżeli stwierdzisz, że należy wymienić kasetę lub inne części wymienne, na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych można znaleźć listę numerów katalogowych oryginalnych części zamiennych firmy HP.
Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki
Spróbuj zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę www.hp.com/support i wybierz opcję Pobierz oprogramowanie i sterowniki. Następnie postępuj zgodnie z monitami, aby przejść do pobierania oprogramowania sprzętowego drukarki.
Zmiana ustawienia jakości wydruku
Należy wykonać następujące kroki, aby zmienić ustawienia jakości druku na panelu sterowania drukarki.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz opcję Ustawienia.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Kopiuj/drukuj lub Drukuj
  • Domyślne opcje drukowania
  • Poziom jakości
 3. Wybierz żądany poziom jakości: General Office, Professional lub Presentation.
Drukowanie dokumentu z innego programu
Spróbuj wydrukować dokument z innego programu. Jeśli strona drukowana jest prawidłowo, problem związany jest z programem, z którego drukujesz.
Sprawdź ustawienia papieru i jakości
Sprawdź ustawienia sterownika drukarki dla papieru i jakości w programie, z którego drukujesz, np. Microsoft ® Word.
System Windows
 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Papier/jakość.
 4. W opcji Rodzaj papieru wybierz rodzaj papieru, który najlepiej opisuje wykorzystywany papier.
 5. W opcji Jakość druku wybierz ustawienie jakości lub rozdzielczości odpowiednie dla zadania drukowania.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Drukuj lub OK, aby wydrukować zadanie.
macOS
 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz urządzenie.
 3. Z listy rozwijanej tuż pod opcją Orientacja wybierz pozycję Papier/jakość.
 4. W opcji Rodzaj nośnika wybierz rodzaj papieru, który najlepiej opisuje wykorzystywany papier.
 5. W opcji Jakość druku wybierz ustawienie jakości lub rozdzielczości odpowiednie dla zadania drukowania.
 6. Kliknij przycisk Drukuj.
Sprawdź ustawienia odcieni szarości i czerni
Sprawdź ustawienia sterownika druku dla skali szarości i czerni, gdy przy drukowaniu na drukarce kolorowej wydrukowane strony są w odcieniach szarości lub w czerni, gdy oczekiwano kolorów.
System Windows
 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
 3. Upewnij się, że opcja Druk w skali szarości jest wyłączona. W zależności od drukarki, na karcie Skróty drukowania i Kolor pojawi się opcja skali szarości.
 4. Upewnij się, że opcja Drukuj cały tekst w czerni jest wyłączona na karcie Zaawansowane.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować zadanie.
macOS
 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz urządzenie.
 3. Na liście rozwijanej poniżej opcji Orientacjawybierz Kolor.
 4. Upewnij się, że opcja Druk w skali szarości jest wyłączona.
 5. Wybierz trójkąt obok opcji Zaawansowane, aby rozwinąć opcje. Upewnij się, że ustawienia dla tekstu, grafiki i fotografii nie ustawiono jako Tylko czarny.
 6. Kliknij przycisk Drukuj.
Regulacja ustawień kolorów (Windows)
Jeśli podczas drukowania z programu kolory na drukowanych stronach nie są zadowalające lub nie są zgodne z kolorami na ekranie komputera, wykonaj poniższe czynności.
 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
 3. Na karcie Zaawansowane lub Kolor wyczyść pole wyboru HP EasyColor.
 4. Na karcie Kolor wybierz kompozycję kolorów z listy rozwijanej Kompozycje kolorów.
  • Domyślny (sRGB): Ta kompozycja powoduje wydruk danych RGB w trybie pierwotnym urządzenia. W celu uzyskania właściwego renderowania kolory należy skonfigurować w ustawieniach aplikacji lub systemu operacyjnego.
  • Żywe (sRGB): Drukarka zwiększa nasycenie kolorów pośrednich. Kompozycję należy stosować przy drukowaniu profesjonalnych dokumentów graficznych.
  • Zdjęcie (sRGB): Drukarka interpretuje kolory RGB tak, jakby były drukowane na fotografii przy użyciu mini-laboratorium cyfrowego. Odwzorowane kolory są intensywniejsze i bardziej nasycone niż w kompozycji Domyślny (sRBG). Kompozycja służy do drukowania zdjęć.
  • Zdjęcia (Adobe RGB 1998): Kompozycja służy do drukowania fotografii cyfrowych wykorzystujących przestrzeń kolorów AdobeRGB zamiast sRGB. Gdy jest używana, należy wyłączyć funkcje zarządzania kolorami w aplikacji.
  • Brak: Nie jest używana żadna kompozycja kolorów.
  • Profil nietypowy: Umożliwia stosowanie niestandardowego profilu wejściowego i dokładne sterowanie wydrukiem kolorowym, na przykład w celu emulacji innej drukarki. Niestandardowe profile można pobrać z witryny www.hp.com.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Drukuj lub OK, aby wydrukować zadanie.
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania
Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić używany papier i fizyczne otoczenie drukarki.
Krok 1: Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP
Niektóre problemy z jakością druku są spowodowane przez użycie papieru, który nie spełnia wymogów specyfikacji firmy HP. Problemy mogą obejmować zwinięty papier, za jasny lub wyblakły druk, plamki tuszu lub rozmazany tusz i zniekształcone znaki. Przy wyborze papieru kieruj się następującymi wskazówkami:
 • Zawsze używaj papierów o rodzaju i gramaturze obsługiwanej przez drukarkę.
 • Papier powinien być dobrej jakości bez nacięć, nakłuć, rozdarć, skaz, plam, luźnych drobin, kurzu, zmarszczek, ubytków oraz zawiniętych bądź zagiętych krawędzi.
 • Nie należy stosować papieru, który był wcześniej używany do drukowania.
 • Używaj papieru, który nie zawiera materiału metalicznego, na przykład brokatu.
 • Używaj papieru przeznaczonego do drukarek HP PageWide. Nie używaj papieru przeznaczonego wyłącznie do drukarek laserowych.
 • Nie używaj papieru zbyt szorstkiego. Zasadniczo im bardziej gładki papier, tym lepsza jakość wydruków.
  Uwaga:
Dla tej drukarki firma HP zdecydowanie zaleca użycie papieru z logo ColorLok® w oparciu o wewnętrzne testy firmy HP z użyciem szerokiej gamy zwykłych papierów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.hp.com/go/printpermanence.
Krok 2: Sprawdzanie środowiska pracy
Środowisko pracy może mieć bezpośredni wpływ na jakość druku i jest częstą przyczyną problemów z jakością druku lub podawaniem papieru. Wypróbuj następujące rozwiązania:
 • Odsuń drukarkę od miejsc znajdujących się w przeciągach, takich jak otwarte okna lub drzwi oraz nawiewy urządzeń klimatyzacyjnych.
 • Upewnij się, że drukarka nie jest wystawiona na działanie temperatur i wilgoci, których wartości nie mieszczą się w specyfikacji dotyczącej środowiska pracy urządzenia.
 • Nie umieszczaj drukarki w małym pomieszczeniu, np. w szafce.
 • Umieść drukarkę na stabilnej, równej powierzchni.
 • Usuń wszystkie elementy, które mogą blokować otwory wentylacyjne drukarki. Drukarka musi mieć dobry przepływ powietrza z każdej strony, także z góry.
 • Chroń drukarkę przed zanieczyszczeniami z powietrza, kurzem, parą, smarem i innymi substancjami, które mogą pozostawić osad wewnątrz urządzenia.
Sprawdzanie wizualne pojemnika
Postępuj według tych kroków, aby sprawdzić każdy pojemnik.
  Przestroga:
Nie dotykaj złotych metalowych styków kasety. Odciski palców pozostawione na metalowych stykach mogą powodować problemy z jakością druku.
Rys. : Nie dotykaj złącza.
 1. Wyjmij kasetę z drukarki i sprawdź, czy na ścieżce kasety nie ma żadnych zanieczyszczeń.
 2. Sprawdź, czy używasz oryginalnej kasety firmy HP. Na oryginalnej kasecie firmy HP znajduje się słowo HP lub logotyp firmy HP. Więcej informacji na temat określania kaset firmy znajduje się pod adresem www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 3. Przyjrzyj się złotym metalowym stykom kasety.
  • Jeśli na metalowych stykach widoczne są jakiekolwiek zadrapania, rysy lub inne uszkodzenia, wymień kasetę.
  • Jeśli metalowe styki wyglądają na nieuszkodzone, wsuń kasetę z powrotem do gniazda i delikatnie wepchnij, aby wskoczyła na miejsce. Wydrukuj kilka stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.
Jeśli stwierdzisz konieczność wymiany kasety, przyjrzyj się kasecie lub wydrukuj stronę Stan materiałów eksploatacyjnych i znajdź na niej numer katalogowy właściwej oryginalnej kasety firmy HP.
Kasety ponownie napełniane lub regenerowane
Firma HP nie może zalecać używania materiałów eksploatacyjnych innych firm (ani nowych, ani regenerowanych). Firma HP nie ma wpływu na konstrukcję i jakość produktów innych firm. Jeśli używasz ponownie napełnianej lub zregenerowanej kasety, ale jakość wydruku nie jest satysfakcjonująca, zastąp ją oryginalną kasetą HP.
  Uwaga:
Po wymianie kasety innego producenta na oryginalną kasetę firmy HP w głowicy nadal będzie znajdował się tusz innego producenta. Do momentu zużycia tego tuszu i napełnienia głowicy tuszem z nowo zainstalowanej oryginalnej kasety firmy HP defekt jakości druku może się utrzymywać. Zużycie tuszu może niekiedy nastąpić dopiero po wydrukowaniu kilku tysięcy stron normalnego tekstu.
Czyszczenie drukarki
W trakcie procesu drukowania wewnątrz drukarki mogą gromadzić się drobiny papieru i kurzu powodujące problemy z jakością druku takie jak rozmazanie wydruku, smugi, linie lub powtarzające się ślady. Najpierw należy wydrukować raport jakości druku, a następnie przejść do odpowiedniej procedury czyszczenia.
Wydrukowanie i interpretacja raportu jakości druku
Raport jakości druku jest stroną, która jest zadrukowana paskami kolorów z każdej kasety. Raport może pomóc zidentyfikować problemy z jakością druku.
Rys. : Przykładowy raport jakości wydruku
 1. Załaduj zwykły papier formatu Letter lub A4.
 2. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki wybierz menu Narzędzia pomocy.
 3. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Rozwiązywanie problemów
  • Drukuj strony jakości wydruku
  • Raport jakości wydruku
 4. Wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować stronę.
 5. Sprawdź paski kolorów w raporcie. Każdy pasek ma trzy wyraźne odcienie, ale różnice w kolorze paska powinny być minimalne.
  • Jeśli na jednym lub kilku paskach kolorów widać smugi, wybierz opcję Czyszczenie głowicy drukującej.
  • Jeśli na paskach kolorów widać nieznaczne smugi lub brak jest smug, ale tusz jest rozmazany, wybierz opcję Czyszczenie rolek.
Czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli raport jakości druku pokazuje smugi, wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić głowicę drukującą.
 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki wybierz menu Narzędzia pomocy.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Konserwacja
  • Kalibracja/Czyszczenie
  • Czyszczenie głowicy
 3. Wybierz opcję Start, aby rozpocząć proces czyszczenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
    Uwaga:
  Jest kilka kolejnych poziomów czyszczenia. Na końcu każdego z poziomów drukarka wygeneruje raport jakości druku. Jeżeli na którymkolwiek pasku koloru w raporcie widoczne są smugi, należy przejść do następnego poziomu czyszczenia. Jeśli problem został rozwiązany, naciśnij przycisk Anuluj.
    Uwaga:
  Ponumeruj poszczególne strony raportu jakości druku, aby móc sprawdzić, czy jakość druku poprawia się.
Czyszczenie rolek
Jeśli raport jakości druku wyświetla rozmazanie, wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić rolki.
Krok 1: Tylko drukarki wielofunkcyjne — Czyszczenie rolek podajnika dokumentów
 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki wybierz menu Narzędzia pomocy.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Konserwacja
  • Kalibracja/Czyszczenie
  • Czyszcz. rolek podaj. dok.
 3. Wybierz opcję Oczyść teraz, aby rozpocząć proces czyszczenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Krok 2: Rozwiązywanie problemów z rozmazującym się tuszem
 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki wybierz menu Narzędzia pomocy.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Konserwacja
  • Kalibracja/Czyszczenie
  • Rozwiązywanie problemów z rozmazującym się tuszem
 3. Wybierz opcję Start, aby uruchomić proces czyszczenia.
  Ten proces może potrwać do trzech minut, ponieważ w jego trakcie strona przechodzi powoli we wnętrzu drukarki. Zachowaj tę stronę w celu późniejszej oceny jakości druku.
Używanie innego sterownika druku
Spróbuj użyć innego sterownika druku, jeśli na wydrukach pojawiają się niepożądane linie, brakuje tekstu, obrazów, występuje niewłaściwe formatowanie lub inna czcionka.
Pobierz którykolwiek z następujących sterowników z witryny internetowej HP: support.hp.com/drivers.
Sterownik HP PCL.6
Ten sterownik druku dla danej drukarki jest przeznaczony dla systemu operacyjnego Windows XP 32-bitowego, Vista 32-bitowego i Server 2008 32-bitowego. Nie wszystkie funkcje lub rozmiary stron są obsługiwane.
Sterownik HP PCL 6
Ten sterownik druku dla danej drukarki jest przeznaczony do systemów operacyjnych Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 (64-bitowy), Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 i Server 2016.
Sterownik HP PCL-6 w wersji 4
Ten sterownik druku dla danej drukarki jest przeznaczony do systemów operacyjnych Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 (64-bitowy), Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 i Server 2016.
Sterownik HP UPD PS
 • Zalecany w przypadku drukowania za pomocą oprogramowania firmy Adobe® lub innych aplikacji przeznaczonych szczególnie do obsługi grafiki
 • Zapewnia obsługę drukowania przy emulacji języka PostScript i obsługę czcionek PostScript flash
HP UPD PCL 6
 • Zalecane w przypadku drukowania we wszystkich systemach Windows
 • Zapewnia największą ogólną szybkość drukowania i obsługę funkcji drukarki dla większości użytkowników
 • Dostosowany do wymagań interfejsu GDI (Graphic Device Interface) systemu Windows, zapewnia uzyskanie największej szybkości w systemach Windows
 • Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...