Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise - Instalowanie i przeglądanie certyfikatów dodawania zdalnych aplikacji do białej listy w drukarce oraz zarządzanie nimi

Wprowadzenie

Użyj strony Zarządzaj zdalnymi aplikacjami, aby zarządzać certyfikatami dodawania zdalnych aplikacji do białej listy w drukarce. Zarządzanie certyfikatami odbywa się z poziomu karty Zabezpieczenia na stronie Zarządzaj zdalnymi aplikacjami wbudowanego serwera internetowego (EWS).
Drukarka obsługuje następujące formaty importowania certyfikatów:
 • .DER (binarny)
 • .CER (binarny lub Base64)
 • .PEM (Base64, instalacja pojedynczego certyfikatu)

Krok 1: Otwórz wbudowany serwer internetowy HP (EWS)

 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta drukarki tak, aby były identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się serwer EWS.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
  Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.

Krok 2: Zainstaluj certyfikaty zdalnych aplikacji

 1. Zaloguj się do serwera EWS za pomocą danych administratora.
 2. Korzystając z górnych kart nawigacji, kliknij opcję Zabezpieczenia.
 3. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Zarządzaj zdalnymi aplikacjami.
 4. Kliknij opcję Przeglądaj znajdującą się obok pola Wybierz plik.
 5. Zlokalizuj certyfikat przeznaczony do importu i kliknij Otwórz.
  Uwaga:
  Certyfikatem może być certyfikat samouwierzytelniający.
 6. Kliknij Importuj.

Krok 3: Zarządzaj certyfikatami zainstalowanych zdalnych aplikacji

Następujące procedury mogą być również wykonane z poziomu strony Zarządzaj aplikacjami zdalnymi na karcie Zabezpieczenia.
Wyświetlanie szczegółów certyfikatu zdalnej aplikacji
 1. Korzystając z górnych kart nawigacji, kliknij opcję Zabezpieczenia.
 2. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Zarządzaj zdalnymi aplikacjami.
 3. Wybierz certyfikat z obszaru Zarejestrowane certyfikaty zdalnych aplikacji.
 4. Kliknij przycisk Wyświetl szczegóły.
Usuwanie certyfikatu
 1. Korzystając z górnych kart nawigacji, kliknij opcję Zabezpieczenia.
 2. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Zarządzaj zdalnymi aplikacjami.
 3. Wybierz certyfikat z obszaru Zarejestrowane certyfikaty zdalnych aplikacji.
 4. Kliknij Usuń....
 5. Potwierdź operację usunięcia na wyświetlonej Stronie potwierdzenia, klikając przycisk Usuń.
Eksportowanie certyfikatu
 1. Korzystając z górnych kart nawigacji, kliknij opcję Zabezpieczenia.
 2. W lewym okienku nawigacji kliknij opcję Zarządzanie certyfikatami.
 3. Wybierz certyfikat z obszaru Zarejestrowane certyfikaty zdalnych aplikacji.
 4. Kliknij Eksportuj....


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...