Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Ładowanie papieru do podajnika o dużej pojemności na 4000 arkuszy

Wprowadzenie

Poniżej opisano sposób ładowania papieru w podajniku wejściowym wysokiej wydajności, który jest dostępny jako urządzenie dodatkowe dla wszystkich modeli. Te dwa podajniki mieszczą do 4000 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2.
  Przestroga:
Nie należy rozsuwać więcej niż jednego podajnika papieru jednocześnie. Nie należy używać podajnika papieru jako stopnia. Podczas zamykania podajników papieru nie należy wkładać do nich rąk. Podczas przenoszenia drukarki należy zamknąć wszystkie podajniki.

Ładowanie papieru do podajnika o dużej pojemności na 4000 arkuszy

 1. Otwórz podajnik.
  Uwaga:
  Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
  Rys. : Otwieranie podajnika
 2. Ustaw prowadnicę szerokości papieru we właściwym położeniu dla używanego papieru.
  Rys. : Wyrównywanie prowadnic
 3. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
  Uwaga:
  Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
  Uwaga:
  Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, to podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.
  Rys. : Ładowanie papieru
 4. Zamknij podajnik.
  Rys. : Zamykanie podajnika
 5. Na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony komunikat o konfiguracji podajnika.
 6. Wybierz przycisk OK, aby zaakceptować wykryty format i rodzaj lub przycisk Modyfikuj, aby wybrać inny format lub rodzaj papieru.

Orientacja papieru w podajniku HCI

Orientacja papieru w podajniku HCI
Rodzaj papieru
Orientacja obrazu
Tryb drukowania dwustronnego
Format papieru
Ładowanie papieru
Letterhead lub Preprinted
Pionowa
Drukowanie jednostronne
A4, Letter
Drukiem w dół
Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
Automatyczny druk dwustronny lub włączony alternatywny tryb dla papieru firmowego
A4, Letter
Drukiem w górę
Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
Pozioma
Drukowanie jednostronne
A4, Letter
Drukiem w dół
Górna krawędź skierowana ku lewej stronie podajnika
Automatyczny druk dwustronny lub włączony alternatywny tryb dla papieru firmowego
A4, Letter
Drukiem w górę
Górna krawędź skierowana ku prawej stronie podajnika
Dziurkowany
Pozioma
Drukowanie jednostronne
A4, Letter
Drukiem w dół
Otwory po lewej stronie podajnika
Automatyczny druk dwustronny lub włączony alternatywny tryb dla papieru firmowego
A4, Letter
Drukiem w górę
Otwory po prawej stronie podajnika, z górną krawędzią formularza z prawej strony

Użyj alternatywnego trybu papieru firmowego

Alternatywny tryb papieru firmowego umożliwia wkładanie do podajnika w ten sam sposób dla wszystkich zadań, niezależnie od tego, czy obejmują jedną czy obie strony arkusza. W tym trybie papier należy układać tak samo jak przy automatycznym drukowaniu dwustronnym.
Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć ją w menu na panelu sterowania drukarki.

Włączanie funkcji alternatywnego papieru firmowego z poziomu panelu sterowania drukarki.

 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki otwórz menu Ustawienia.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Karta Copy/Print lub Print
  • Zarządzenie podajnikami
  • Alternatywny tryb papieru firmowego
 3. Wybierz opcję Włącz.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...