Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Wkładanie papieru do podajnika 2

Wprowadzenie

Poniższy opis pozwala włożyć papier do podajnika 2 oraz dodatkowego podajnika na 550 arkuszy. Te podajniki mieszczą do 550 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2.
  Przestroga:
Nie należy rozsuwać więcej niż jednego podajnika papieru jednocześnie. Nie należy używać podajnika papieru jako stopnia. Podczas zamykania podajników papieru nie należy wkładać do nich rąk. Podczas przenoszenia drukarki należy zamknąć wszystkie podajniki.
Uwaga:
Procedura wkładania papieru do każdego podajnika na 550 arkuszy jest taka sama jak w przypadku podajnika 2. Ilustracja przedstawia tylko podajnik 2.

Ładowanie podajnika 2 i podajników na 550 arkuszy

 1. Otwórz podajnik.
  Uwaga:
  Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
  Rys. : Otwieranie podajnika
 2. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich niebieskich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
  Rys. : Wyrównywanie prowadnic
 3. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go. Informacje na temat ustawiania orientacji papieru znajdują się w części Podajnik 2 i podajniki na 550 arkuszy – orientacja papieru.
  Uwaga:
  Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
  Uwaga:
  Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, to podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.
  Rys. : Ładowanie papieru
 4. Zamknij podajnik.
  Rys. : Zamykanie podajnika
 5. Na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony komunikat o konfiguracji podajnika.
 6. Wybierz przycisk OK, aby zaakceptować wykryty format i rodzaj lub przycisk Modyfikuj, aby wybrać inny format lub rodzaj papieru.
  W wypadku papieru o formacie niestandardowym określ wymiary X i Y papieru, gdy pojawi się monit na panelu sterowania drukarki.
  Rys. : Wymiary X i Y

Podajnik 2 i podajniki na 550 arkuszy – orientacja papieru

Podajnik 2 i podajniki na 550 arkuszy – orientacja papieru
Rodzaj papieru
Orientacja obrazu
Tryb drukowania dwustronnego
Format papieru
Ładowanie papieru
Letterhead lub Preprinted
Pionowa
Drukowanie jednostronne
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Drukiem w dół
Górna krawędź skierowana ku lewej stronie podajnika
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Drukiem w dół
Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
Automatyczny druk dwustronny lub włączony alternatywny tryb dla papieru firmowego
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Drukiem w górę
Górna krawędź skierowana ku prawej stronie podajnika
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Drukiem w górę
Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
Pozioma
Drukowanie jednostronne
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Drukiem w dół
Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Drukiem w dół
Górna krawędź skierowana ku lewej stronie podajnika
Automatyczny druk dwustronny lub włączony alternatywny tryb dla papieru firmowego
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Drukiem w górę
Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Drukiem w górę
Górna krawędź skierowana ku prawej stronie podajnika
Dziurkowany
Pionowa
Drukowanie jednostronne
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Drukiem w dół
Otwory w tylnej części podajnika
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Drukiem w dół
Otworami po prawej stronie podajnika
Automatyczny druk dwustronny lub włączony alternatywny tryb dla papieru firmowego
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Drukiem w górę
Otworami ku tylnej części podajnika
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Drukiem w górę
Otworami po lewej stronie podajnika, górną krawędzią strony z tyłu drukarki

Użyj alternatywnego trybu papieru firmowego

Alternatywny tryb papieru firmowego umożliwia wkładanie do podajnika w ten sam sposób dla wszystkich zadań, niezależnie od tego, czy obejmują jedną czy obie strony arkusza. W tym trybie papier należy układać tak samo jak przy automatycznym drukowaniu dwustronnym.
Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć ją w menu na panelu sterowania drukarki.

Włączanie funkcji alternatywnego papieru firmowego z poziomu panelu sterowania drukarki.

 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki otwórz menu Ustawienia.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Karta Copy/Print lub Print
  • Zarządzenie podajnikami
  • Alternatywny tryb papieru firmowego
 3. Wybierz opcję Włącz.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...