Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenie wielofunkcyjne Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 -- wymiana kartridża tonera

Niniejszy dokument opisuje procedurę wymiany kartridża tonera.
Kartridż tonera prawie osiągnął koniec okresu eksploatacji.
 • Kontrolka stanu i związany z tonerem komunikat na wyświetlaczu wskazują, kiedy należy wymienić konkretny kartridż tonera.
 • Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno programu Samsung Printer Status informujące użytkownika, w którym kartridżu skończył się kolorowy toner; patrz Korzystanie z programu Samsung Printer Status.
Sprawdź typ kartridży tonera stosowanych w urządzeniu. Patrz Dostępne materiały eksploatacyjne.
Uwaga:
 • Potrząśnij dokładnie kartridżem tonera; zwiększy to początkową jakość druku.
 • W zależności od opcji i modelu drukarki ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od stanu faktycznego. Sprawdź typ swojego urządzenia.
  Przestroga:
 • Aby zapobiec uszkodzeniu kartridża tonera, nie należy wystawiać go na działanie światła na dłużej niż kilka minut. W razie potrzeby przykryj kartridż papierem.
 • Nie należy dotykać zielonego obszaru na kartridżu tonera. Użyj uchwytu, aby nie dotykać tego obszaru.
 • Do otwierania kartridża tonera nie należy używać ostrych przedmiotów, takich jak nóż czy nożyczki. Mogą one porysować bęben kartridża.
 • W przypadku wysypania tonera na ubranie zetrzyj go suchą ściereczką, a następnie wypłucz ubranie w zimnej wodzie. Gorąca woda utrwala ślady tonera na odzieży.

Wymiana kartridża tonera

 1. Otwórz przednią osłonę.
  Rys. : Przykład otwierania przedniej osłony
 2. Odblokuj kartridż tonera.
  Rys. : Przykład odblokowywania kartridżu tonera
 3. Pociągnij uchwyt kartridża tonera, a następnie wyjmij kartridż z drukarki.
  Rys. : Przykład pociągania za uchwyt i wyjmowania kartridża
 4. Wyjmij nowy kartridż tonera z pudełka.
  Rys. : Przykład wyjmowania nowego kartridża tonera
 5. Zdejmij wszystkie materiały opakowaniowe z nowego kartridża tonera.
  Rys. : Przykład zdejmowania wszystkich materiałów opakowaniowych
 6. Przed zainstalowaniem nowego kartridża tonera zdejmij plastikową wypustkę ochronną.
  Rys. : Przykład usuwania plastikowej wypustki ochronnej
  Uwaga:
  Wszystkie materiały opakowaniowe przekaż do recyklingu.
 7. Zamontuj kartridż tonera z powrotem w drukarce.
  Rys. : Przykład instalowania kartridża tonera
 8. Zablokuj kartridż tonera z powrotem w drukarce.
  Rys. : Przykład blokowania kartridża tonera w docelowym położeniu
 9. Zamknij przednią osłonę.
  Rys. : Przykład zamykania przedniej osłony


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...