Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PageWide Enterprise Color, HP PageWide Managed Color - Instalacja pamięci DIMM

Instalacja pamięci DIMM

Niniejszy dokument opisuje procedurę montażu pamięci DIMM.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń elektrostatycznych, umieść produkt na macie elektrostatycznej (jeśli jest dostępna) i załóż na nadgarstek pasek ochronny podłączony do uziemionej powierzchni. Jeśli nie można skorzystać z maty ani stanowiska roboczego chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi, przed dotknięciem części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wyładowania, należy dotknąć metalowej obudowy.
Rys. : Ostrzeżenie dotyczące wyładować elektrostatycznych
 1. Wyjmij pamięć DIMM z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
  Rys. : Zawartość opakowania
  Uwaga:
  HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilający.
  Rys. : Wyłączanie drukarki i odłączanie przewodu zasilającego
 3. Odłącz kabel USB i kable sieciowe.
  Rys. : Odłączanie kabla USB lub kabla sieciowego
 4. Otwórz pokrywę formatyzatora, a następnie ostrożnie wyjmij go i odłóż na bok.
  Otwieranie pokrywy formatyzatora
  Usuwanie pokrywy formatyzatora
 5. Wykręć dwie śruby motylkowe z pokrywy wewnętrznej formatyzatora.
  Rys. : Wykręcanie śrub motylkowych z pokrywy wewnętrznej formatyzatora
 6. Usuń pokrywę wewnętrzną formatyzatora.
  Rys. : Usuwanie pokrywy wewnętrznej formatyzatora
 7. Włóż koniec złącza modułu DIMM do uchwytu. Upewnij się, że moduł DIMM jest dobrze wepchnięty do złącza.
  Rys. : łóż moduł DIMM do uchwytu
 8. Obróć dolną krawędź modułu DIMM w kierunku uchwytu (odnośnik 1), a następnie upewnij się, że oba ramiona blokady zatrzaskują się na swoim miejscu (odnośnik 2).
  Rys. : Upewnij się, że moduł DIMM wskoczył na swoje miejsce.
 9. Włóż pokrywę wewnętrzną formatyzatora.
  Rys. : Wkładanie pokrywy wewnętrznej formatyzatora
 10. Przykręć ponownie dwie śruby motylkowe do pokrywy wewnętrznej formatyzatora.
  Rys. : Przykręcanie dwóch śrub motylkowych
 11. Włóż pokrywę formatyzatora i zatrzaśnij ją.
  Wkładanie pokrywy formatyzatora
  Zamykanie pokrywy formatyzatora
 12. Podłącz kabel USB lub kabel sieciowy.
  Rys. : Podłączanie kabla USB lub kabla sieciowego
 13. Podłącz kabel zasilający, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
  Rys. : Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie drukarki


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...