Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 -- przydatne ustawienia menu

Dostęp do menu
 1. Naciśnij przycisk Menu na panelu sterowania.
 2. Naciśnij przyciski strzałki, aż pojawi się dana pozycja menu, a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Jeśli element ustawienia ma dodatkowe menu, powtórz krok 2.
 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
 5. Naciśnij przycisk (Cancel) (Anuluj), aby powrócić do trybu gotowości.
Elementy
Opcje
Informacje
Mapa menu
Konfiguracja
Strona demonstracyjna
Informacje o materiałach eksploatacyjnych
Licznik zużycia
Kontoa
Czcionka PCL
Czcionka PS
Czcionka EPSON
Czcionka KSC5843b
Czcionka KSC5895b
Czcionka KSSMb
Układ
Orientacja
Portrait (Pionowa), Landscape (Pozioma)
Margines
Common Margin (Typowe margines), MP Tray (Podajnik uniwersalny), Tray X (Podajnik X), Emulation Margin (Margines emulacji)
Dupleks
Off (Wył.), Long Edge (Dłuższa krawędź), Short Edge (Krótsza krawędź)
Papier
Kopie
Podajnik uniwersalny
Paper Size (Format papieru), Paper Type (Rodzaj papieru)
Tray X (Podajnik X)
Paper Size (Format papieru), Paper Type (Rodzaj papieru)
Źródło papieru,
Tray 1 (Podajnik 1), Tray 2 (Podajnik 2)c, MP Tray (Podajnik uniwersalny), Auto
Graphic (Grafika)
Resolution (Rozdzielczość)
Standard (Standardowa), High Resolution (Wysoka rozdzielczość)
Usuń tekst
Off (Wył.), Minimum (Minimalne), Normal (Normalne), Maximum (Maksymalne)
Automatyczny CR
Ustawienia systemu
Date & Time (Data i godzina)d
Clock Mode (Tryb zegara)d
Język
Default Paper (Domyślny papier)
A4, Letter
Oszczędzanie energii
Zdarzenie wybudzenia
Limit czasu zadania
Dopasowanie wysokości
Normal (Normalne), High 1 (Wys. 1), High 2 (Wys. 2), High 3 (Wys. 3), High 4 (Wys. 4)
Automatyczna kontynuacja
Przełącznik podajnika automatycznego
Zastępowanie papieru
Ochrona podajnika
Pomiń puste strony
Konserwacja
CLR Empty Message (Komunikat CLR pusty)e, Supplies Life (Poziom zużycia materiałów eksploatacyjnych), Image Manager (Menedżer obrazów), Toner Low Alert (Alarm niskiej ilości tonera), ImgU.Low Alert (Alarm niskiego poziomu ImgU)f, RAM Disk (Dysk RAM)
Toner Save (Oszczędzanie tonera)
Ustawienia Eco
Automatyczne wyłączenie
a. Opcja używana i dostępna tylko po włączeniu rejestrowania zadań z poziomu administratora usługi SyncThru™ Web Service.
b. Ta opcja może być niedostępna w zależności od kraju/regionu.
c. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik.
d. Tylko modele M382xDW.
e. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w kasecie pozostała niewielka ilość toneru.
f. Tylko seria M3325, M3825, M4025.
Elementy
Opcje
Emulacja
Rodzaj emulacji
Konfiguracja
Sieć
TCP/IP (IPv4)
DHCP, BOOTP, Static (Statyczny)
TCP/IP (IPv6)
Protokół IPv6, konfiguracja DHCPv6
Ethernet
Port Ethernet, prędkość Ethernet
802.1x
Wi-Fib
Wi-Fi On/Off (Wi-Fi wł./wył), Wi-Fi Settings (Ustawienia sieci Wi-Fi), WPS, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Signal (Sygnał sieci Wi-Fi), CLR Wi-Fi Settings (Ustawienia sieci Wi-Fi CLR)
Zarządzanie protokołem
HTTP, WINS, SNMPv1/v2, UPnP (SSDP), mDNS, SetIP, SLP
Konfiguracja sieci
Clear Setting (Wyczyść ustawienie)
Job Management (Zarządzanie zadaniami)a
Active Job (Aktyw. zlec.)
Secured Job (Bezpieczne zlecenie)
Przechowane zlecenie
Print (Drukuj), Delete (Usuń)
Filing Policy (Zasady przechowywania plików)
Change Name (Zmień nazwę), Overwrite (Zastąp)
a. Ta opcja jest dostępna, gdy zaznaczona jest zainstalowana opcjonalna pamięć lub dysk pamięci RAM.
b. Tylko modele M382xDW.
Przed przeczytaniem poniższych sekcji
Ta sekcja zawiera opis wszystkich funkcji dostępnych dla modeli tej serii mający na celu ułatwienia użytkownikom ich zrozumienia. Użytkownik może sprawdzić funkcje dostępne dla każdego modelu w podstawowym podręczniku, patrz Przegląd menu. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące korzystania z poniższych sekcji:
 • Panel sterowania zapewnia dostęp do różnych menu, umożliwiających skonfigurowanie drukarki lub korzystania z funkcji drukarki. Do poniższych menu można przejść poprzez naciśnięcie przycisku (Menu).
 • Niektóre menu mogą nie znajdować się na ekranie w zależności od opcji lub modelu. Jeśli tak jest, nie mają one zastosowania w przypadku danej drukarki.
 • Ta funkcja nie dotyczy niektórych modeli, które nie mają przycisku (Menu) na panelu sterowania. Patrz Przegląd panelu sterowania.
 • Niektóre nazwy menu mogą się różnić od drukarki w zależności od modelu lub opcji.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...