Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-K3250-K3300, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne MultiXpress SL-X3220-X3280 -- korzystanie z ustawień programu

Ta opcja umożliwia zapisanie bieżących ustawień do przyszłego użytku. Użytkownik może również wykorzystać poprzednie ustawienia z ostatniego zadania.

Zapisywanie programów

 1. Dotknij pozycji Copy (Kopiuj) na ekranie.
  Rys. : Ekran wyświetlania
 2. Dostosuj ustawienia dla każdej kopii, takie jak Paper Source (Źródło papieru), Dupleks (Dwustronne) i więcej na karcie Basic (Podstawowe).
 3. W razie potrzeby ustaw funkcje kopiowania w kartach Advanced (Zaawansowane) lub Image (Obraz). Patrz Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania.
 4. Dotknij karty Basic (Podstawowe) lub Back (Wstecz).
 5. W razie potrzeby, wprowadź żądaną liczbę kopii za pomocą przycisków numerycznych na panelu sterowania.
 6. Dotknij opcji Programs (Programy).
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.
 8. Dotknij obszaru wprowadzania Program NameNazwa programu. Zostanie wyświetlona podręczna klawiatura. Wprowadź odpowiednią nazwę programu, a następnie dotknij przycisku Done (Gotowe).
  Uwaga:
  Użytkownik może wyświetlić wartości ustawionych programów poprzez przewijanie w górę lub w dół i sprawdzanie wartości za pomocą strzałek w górę/w dół.
 9. Naciśnij przycisk Zapisz. Po pojawieniu się okna potwierdzenia, skonfigurowane ustawienia zostaną zapisane.

Ładowanie programów

 1. Dotknij pozycji Copy (Kopiuj) na ekranie.
  Rys. : Ekran wyświetlania
 2. Umieść oryginały zadrukowaną stroną do góry w podajniku RADF lub umieść pojedynczy oryginał zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera i zamknij podajnik RADF; patrz Ładowanie oryginałów.
 3. Dotknij kolejno pozycji Programs (Programy) > Load (Załaduj).
 4. Dotknij na liście odpowiedniej nazwy programu, którego chcesz użyć.
  Uwaga:
  Aby usunąć program, zaznacz pole wyboru tego programu, a następnie dotknij przycisku Delete (Usuń).
 5. Dotknij opcji Apply (Zastosuj). Drukarka jest teraz skonfigurowana do kopiowania zgodnie z wybranymi ustawieniami.
 6. Dotknij opcji (Start) na panelu sterowania, aby rozpocząć kopiowanie.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...