Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Błąd „Instalacja sieciowa nie powiodła się" (Windows)

Dokument dotyczy bezprzewodowych drukarek HP połączonych z komputerem z systemem Windows.
Podczas próby instalacji pełnej wersji sterownika druku i oprogramowania (HP Printer Assistant) w sieci bezprzewodowej wyświetlany jest komunikat o błędzie Instalacja sieciowa nie powiodła się.
  Uwaga:
Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlony inny błąd, taki jak Nie można znaleźć drukarki, przejdź do dokumentu Drukarka nie jest wykrywana podczas konfiguracji sterownika sieci w celu uzyskania informacji.
Rys. : Przykład komunikatu Instalacja sieciowa nie powiodła się
Przykład komunikatu Instalacja sieciowa nie powiodła się
Krok 1: Uruchom ponownie drukarkę, komputer i router
Ponownie uruchom komputer, drukarkę i router, aby rozwiązać problemy z połączeniem.
  Uwaga:
Poniższe czynności tymczasowo wyłączają połączenia sieciowe i z Internetem oraz wymagają ponownego uruchomienia komputera. Przed kontynuacją zakończ wszelkie zadania lub będące w toku procesy pobierania.
 1. Wyłącz router, naciskając przycisk zasilania lub odłączając przewód zasilający.
 2. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz wszystkie kable USB lub Ethernet.
    Uwaga:
  Jeśli do drukarki podłączono kabel USB lub Ethernet, drukarka nie może nawiązać połączenia bezprzewodowego.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze, a następnie wyłącz komputer.
 4. Ponownie podłącz przewód zasilający do routera, a następnie zaczekaj, aż kontrolka aktywności połączenia internetowego wyświetli normalny stan podłączenia.
 5. Włącz drukarkę.
 6. Uruchom komputer i przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Odinstaluj sterownik i oprogramowanie HP
Niektóre składniki oprogramowania HP mogły zostać zainstalowane nieprawidłowo, nawet jeżeli konfiguracja sterownika i drukarki nie została zakończona. Usuń sterownik drukarki i oprogramowanie za pomocą narzędzia Odinstaluj program w oknie Programy i funkcje.
 1. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz go teraz od drukarki.
 2. W systemie Windows wyszukaj termin programy i funkcje, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij Programy i funkcje.
 3. Wybierz z listy zainstalowanych programów nazwę drukarki HP, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj lub Tak.
 4. Jeżeli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  Jeżeli proces odinstalowania oprogramowania nie rozpocznie się lub wyświetlony zostanie błąd podczas odinstalowywania, przejdź do strony Napraw problemy uniemożliwiające instalowanie lub usuwanie programów (w języku angielskim) w witrynie firmy Microsoft, a następnie ponów próbę odinstalowania.
 6. Po zakończeniu procesu odinstalowywania oprogramowania uruchom ponownie komputer, a następnie przejdź do kolejnego kroku.
Krok 3: Naprawianie plików systemowych
Użyj narzędzia Microsoft System File Checker (SFC), aby naprawić uszkodzone pliki systemowe.
 1. Zamknij wszystkie otwarte programy i aplikacje w systemie Windows.
 2. W systemie Windows wyszukaj polecenia, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Wiersz polecenia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 3. W wierszu polecenia wpisz sfc /scannow i naciśnij klawisz Enter.
  Narzędzie Microsoft SFC przeprowadzi wyszukiwanie uszkodzonych plików i podejmie próbę ich naprawy.
  • Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła naruszeń integralności, przejdź do następnego kroku.
  • Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła uszkodzone pliki i naprawiła je pomyślnie, wykonaj poniższe czynności.
  • Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie mogła wykonać żądanej operacji lub nie mogła naprawić uszkodzonych plików, przejdź do dokumentu Użyj narzędzia System File Check do naprawy brakujących lub uszkodzonych plików systemowych, aby uzyskać więcej informacji.
 4. Następnie spróbuj ponownie zainstalować sterownik i oprogramowanie HP.
Jeżeli komunikat o błędzie zostanie wyświetlony, kliknij przycisk Anuluj, a następnie przejdź do następnego kroku.
Krok 4: Korzystanie z rozwiązania „Microsoft Fix it Solution”
W przypadku komputerów z systemem Windows w wersji 7 i nowszych firma Microsoft wydała zautomatyzowane rozwiązanie naprawiające problemy z instalacją.
Przejdź do strony https://support.microsoft.com/en-us/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed (w j. angielskim). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, a następnie przejdź do kolejnego kroku.
Jeżeli komunikat o błędzie zostanie wyświetlony, kliknij przycisk Anuluj, a następnie przejdź do następnego kroku.
Krok 6: Spróbuj skorzystać z innych metod instalacji
Jeżeli poprzednie czynności nie pozwoliły rozwiązać problemu, wypróbuj inne metody instalacji drukarki.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Po wyświetleniu monitu wybierz sposób określania modelu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przejść do strony pobierania.
 3. Kliknij pozycję Sterownik - Uniwersalny sterownik druku.
  Jeżeli na stronie nie ma pozycji Sterownik - Uniwersalny sterownik druku, oznacza to, że nie ma uniwersalnego sterownika drukarki dla posiadanego modelu druku. Przejdź do następnego kroku.
 4. Jeżeli uniwersalny sterownik druku jest dostępny, na przykład HP Universal Print Driver dla Windows PostScript (64-bitowy), kliknij przycisk Pobieranie obok uniwersalnego sterownika druku.
 5. Po zakończeniu pobierania znajdź plik sterownika na pasku pobierania przeglądarki lub w folderze Pobrane na komputerze, a następnie kliknij dwukrotnie plik sterownika.
  Rys. : Przykład pliku sterownika HP na pasku pobierania przeglądarki
  Przykład pliku sterownika HP na pasku pobierania przeglądarki
  Rys. : Przykład pliku sterownika HP w folderze Pobrane komputera
  Przykład pliku sterownika HP w folderze Pobrane komputera
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurowanie połączenia i instalację sterownika.
Jeżeli nie można zainstalować drukarki, przejdź do następnego kroku.
Krok 7: Kontakt z działem obsługi klienta HP
Jeżeli po wykonaniu czynności rozwiązywania problemów przedstawionych w tym dokumencie nadal nie można zainstalować drukarki w sieci bezprzewodowej, skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać pomoc.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...