Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Błąd „Instalacja sieciowa nie powiodła się" (Windows)

Dokument dotyczy bezprzewodowych drukarek HP połączonych z komputerem z systemem Windows.
Podczas próby instalacji pełnej wersji sterownika druku i oprogramowania (HP Printer Assistant) w sieci bezprzewodowej wyświetlany jest komunikat o błędzie Instalacja sieciowa nie powiodła się.
Uwaga:
Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlony inny błąd, taki jak Nie można znaleźć drukarki, przejdź do dokumentu Drukarka nie jest wykrywana podczas konfiguracji sterownika sieci w celu uzyskania informacji.
Przykład komunikatu Instalacja sieciowa nie powiodła się

Krok 1: Uruchom ponownie drukarkę, komputer i router

Ponownie uruchom komputer, drukarkę i router, aby rozwiązać problemy z połączeniem.
Uwaga:
Poniższe czynności tymczasowo wyłączają połączenia sieciowe i z Internetem oraz wymagają ponownego uruchomienia komputera. Przed kontynuacją zakończ wszelkie zadania lub będące w toku procesy pobierania.
 1. Wyłącz router, naciskając przycisk zasilania lub odłączając przewód zasilający.
 2. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz wszystkie kable USB lub Ethernet.
  Uwaga:
  Jeśli do drukarki podłączono kabel USB lub Ethernet, drukarka nie może nawiązać połączenia bezprzewodowego.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze, a następnie wyłącz komputer.
 4. Ponownie podłącz przewód zasilający do routera, a następnie zaczekaj, aż kontrolka aktywności połączenia internetowego wyświetli normalny stan podłączenia.
 5. Włącz drukarkę.
 6. Uruchom komputer i przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Odinstaluj sterownik i oprogramowanie HP

Niektóre składniki oprogramowania HP mogły zostać zainstalowane nieprawidłowo, nawet jeżeli konfiguracja sterownika i drukarki nie została zakończona. Usuń sterownik drukarki i oprogramowanie za pomocą narzędzia Odinstaluj program w oknie Programy i funkcje.
 1. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz go teraz od drukarki.
 2. W systemie Windows wyszukaj termin programy i funkcje, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij Programy i funkcje.
 3. Wybierz z listy zainstalowanych programów nazwę drukarki HP, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj lub Tak.
 4. Jeżeli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  Jeżeli proces odinstalowania oprogramowania nie rozpocznie się lub wyświetlony zostanie błąd podczas odinstalowywania, przejdź do strony Napraw problemy uniemożliwiające instalowanie lub usuwanie programów (w języku angielskim) w witrynie firmy Microsoft, a następnie ponów próbę odinstalowania.
 6. Po zakończeniu procesu odinstalowywania oprogramowania uruchom ponownie komputer, a następnie przejdź do kolejnego kroku.

Krok 3: Naprawianie plików systemowych

Użyj narzędzia Microsoft System File Checker (SFC), aby naprawić uszkodzone pliki systemowe.
 1. Zamknij wszystkie otwarte programy i aplikacje w systemie Windows.
 2. W systemie Windows wyszukaj polecenia, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Wiersz polecenia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 3. W wierszu polecenia wpisz sfc /scannow i naciśnij klawisz Enter.
  Narzędzie Microsoft SFC przeprowadzi wyszukiwanie uszkodzonych plików i podejmie próbę ich naprawy.
  • Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła naruszeń integralności, przejdź do następnego kroku.
  • Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła uszkodzone pliki i naprawiła je pomyślnie, wykonaj poniższe czynności.
  • Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie mogła wykonać żądanej operacji lub nie mogła naprawić uszkodzonych plików, przejdź do dokumentu Użyj narzędzia System File Check do naprawy brakujących lub uszkodzonych plików systemowych, aby uzyskać więcej informacji.
 4. Następnie spróbuj ponownie zainstalować sterownik i oprogramowanie HP.
Jeżeli nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 4: Skorzystaj z rozwiązania Microsoft Fixit

W przypadku komputerów z systemem Windows w wersji 7 i nowszych firma Microsoft wydała zautomatyzowane rozwiązanie naprawiające problemy z instalacją.
Przejdź do sekcji Napraw problemy uniemożliwiające instalowanie lub usuwanie programów (w języku angielskim), aby pobrać i uruchomić narzędzie.
Jeżeli nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 5: Uruchom narzędzie Print and Scan Doctor

Pobierz i uruchom narzędzie HP Print and Scan Doctor, aby rozwiązać problemy z połączeniem.
 1. Włącz drukarkę, a następnie włóż zwykły papier do zasobnika głównego.
 2. Pobierz narzędzie HP Print and Scan Doctor, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i otwórz narzędzie.
 3. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Start, aby zlokalizować drukarkę.
  Uwaga:
  Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy posiadanej drukarki, kliknij Mojego produktu nie ma na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemu z połączeniem.
 4. Przeczytaj i zastosuj instrukcje, aby zainstalować wymagane oprogramowanie lub rozwiązać jakiekolwiek problemy z połączeniem z siecią.
Jeżeli nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 6: Spróbuj skorzystać z innych metod instalacji

Jeżeli poprzednie czynności nie pozwoliły rozwiązać problemu, wypróbuj inne metody instalacji drukarki.

Krok 7: Kontakt z działem obsługi klienta HP

Jeżeli po wykonaniu czynności rozwiązywania problemów przedstawionych w tym dokumencie nadal nie można zainstalować drukarki w sieci bezprzewodowej, skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać pomoc.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...