Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-K3250-K3300, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne MultiXpress SL-X3220-X3280 -- korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania

Na karcie Podstawowe, Zaawansowane lub Obraz na ekranie Kopiuj możesz ustawić konkretne funkcje kopiowania.
  Uwaga:
Niektóre menu mogą nie być zawarte na ekranie w zależności od opcji lub modelu.
Aby zmienić opcje menu:
 1. Dotknij pozycji Kopiuj na ekranie wyświetlania.
  Rys. : Ekran wyświetlania
 2. Umieść oryginały dokumentów zwrócone zawartością do góry w podajniku RADF lub umieść oryginał zwrócony zawartością do dołu na szybie skanera i zamknij podajnik RADF. patrz Ładowanie oryginałów.
 3. Jeśli chcesz dostosować ustawienia kopiowania, w tym pomniejszenie/powiększenie, zaciemnienie, rodzaj oryginału i inne na ekranie wyświetlania.
 4. Dotknij karty Podstawowe, Zaawansowane lub Obraz na ekranie wyświetlania.
 5. Wybierz odpowiednią opcję.
Element
Opis
Źródło papieru
Źródło papieru umożliwia ustawienie podajnika papieru do drukowania. Drukarka drukuje zeskanowany obraz na papierze z wybranego podajnika. Możesz zobaczyć ikony wskazujące rozmiar papieru i ilość papieru pozostałą w każdym podajniku.
Zmniejsz/powiększ
Umożliwia pomniejszenie lub powiększenie rozmiaru kopiowanego obrazu.
  Uwaga:
Jeśli urządzenie ma włączony tryb Eco, funkcje zmniejszania i powiększania są niedostępne.
Wydruk
Umożliwia wybranie opcji ustawienia wydruku.
Sortuj: Wybierz sposób sortowania wydruku.
 • Kopie posortowane: Wydruki są ustawione w zestawach dopasowanych do sekwencji oryginałów.
  Rys. : Kopie posortowane
 • Kopie nieposortowane: Wydruki są ustawione w stosy poszczególnych stron.
  Rys. : Kopie nieposortowane
Obróć: Stosy wydruków są ułożone w poprzecinane zestawy.
 • Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku niezainstalowania modułu wykańczającego.
 • Funkcja ta jest dostępna tylko z papierem w rozmiarach Letter i A4.
 • Przed użyciem tej funkcji należy załadować papier w podajnikach z SEF (podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi) oraz LEF (podawanie wzdłuż długiej krawędzi). Na przykład: kierunek podawania papieru w Podajniku 1 to SEF, a kierunek podawania papieru w Podajniku 2 to LEF.
 • Ta funkcja jest dostępna tylko w razie zainstalowania opcjonalnego modułu wykańczającego.
 • Niektóre funkcje są dostępne tylko w razie zainstalowania opcjonalnego modułu wykańczającego.
Zasobnik wyjściowy: Ta opcja umożliwia wskazanie zasobnika wyjściowego wydruków.
Zszywka: Określ liczbę zszywek do bindowania dokumentów (jedna zszywka lub dwie).
Dziurkowanie: Określ liczbę otworów dziurkowanych w dokumencie (dwa lub trzy otwory). Niektóre zestawy do dziurkowania mogą posiadać opcję 4 otworów zamiast 3 otworów.
Zaciemnienie
Pozwala ustawić stopień zaciemnienia. Funkcja ta umożliwia nadrukowanie ciemniejszych obrazów na jaśniejsze obrazy lub odwrotnie.
Dupleks
Umożliwia ustawienie drukarki na drukowanie kopii na obu stronach papieru.
1 -> Jednostronne: Skanowanie jednej strony oryginału, wydruk na jednej stronie papieru.
Rys. : 1 -> Dwustronne
Rys. : 2 -> Jednostronne
Rys. : 2 -> Dwustronne
  Uwaga:
Jeśli oryginał jest umieszczony na szybie skanera i naciśniesz przycisk 1 -> Dwustronne, 2 -> Jednostronne lub 2 -> Dwustronne, pojawi się komunikat Czy chcesz zeskanować kolejną stronę? po skopiowaniu pierwszej strony. Załaduj kolejny oryginał i naciśnij polecenie Tak. Po zakończeniu naciśnij Nie w tym oknie.
Tryb koloru
Umożliwia wybranie koloru domyślnego dla zadań kopiowania.
Autoa: Automatycznie wykrywa, czy zeskanowany dokument jest w kolorze lub w czerni i bieli, a dokonuje odpowiedniego ustawienia koloru.
Kolorowea: Urządzenie wydrukuje kopię w tym samym kolorze co oryginał. W zależności od jakość oryginalnego dokumentu jakość kopii może różnić się od jakości oryginału.
B/W: Urządzenie drukuje kopię w czerni i bieli niezależnie od koloru skanowanego dokumentu.
Rozmiar oryginalny
Kopie można tworzyć po określeniu rozmiaru skanowania dokumentu, jeśli rozmiaru dokumentu nie można wykryć automatycznie lub aby określić rozmiar konkretnego dokumentu.
Orientacja oryginału
Podczas kopiowania dokumentów dwustronnych, tworzenia dwustronnych kopii lub łączonych kopii określ orientację dokumentu. W przeciwnym razie kopie mogą nie zostać wydrukowane w odpowiedniej kolejności lub w odpowiednim układzie stron przednich i tylnych.
Obrazy pionowe: Wybierz to ustawienie w przypadku oryginału załadowanego górną krawędzią w kierunku tylnej części drukarki.
Obrazy poziome: Wybierz to ustawienie w przypadku oryginalnego dokumentu załadowanego do podajnika RADF górną częścią w stronę lewej części drukarki lub w przypadku oryginału załadowanego na szybę skanera górną częścią w stronę prawej części drukarki.
Rodzaj oryginału
Oryginalne ustawienie służy do poprawienia jakości kopii poprzez wybór rodzajów dokumentów dla bieżących zadań kopiowania.
Tekst: Użyj w przypadku dokumentów zawierających głównie tekst.
Tekst/Zdjęcie: Użyj w przypadku oryginałów z tekstem i zdjęciami.
Zdjęcie: Użyj, gdy oryginał to fotografia.
Skopiowany oryginał: Użyj dla skopiowanych dokumentów.
Mapa: Użyj w przypadku map.
Jasny oryginał: Użyj w przypadku jasnych dokumentów.
N-Up
Zmniejsza rozmiar obrazów oryginalnych i drukuje 2 lub 32 strony na jednej kartce papieru.
Rys. : N-Up
Wyłączono: Kopiuje oryginał na jeden arkusz papieru.
2UP – 32UP: Kopie odpowiadające numerom oddzielnych oryginałów na jednej stronie.
  Uwaga:
Niektóre opcje mogą być nieaktywne przy pewnych rozmiarach oryginału lub papieru wydruku oraz zmniejszonych parametrów obrazu.
Broszura
Drukarka automatycznie drukuje po jednej stronie lub obu stronach papieru, który po zagięciu utworzy broszurę ze wszystkimi stronami w odpowiedniej kolejności.
Drukarka również zmniejszy i dopasuje położenie każdego obrazu, aby dopasować go do wybranego papieru.
Wyłączono: Wyłączenie funkcji.
Jednostronny oryginał: Kopiuje jedną stronę oryginału na jedną stronę broszury.
Rys. : Jednostronny oryginał
Dwustronny oryginał, książka: Kopiuje każdą stronę oryginału na jedną stronę broszury.
Rys. : Dwustronny oryginał, książka
Dwustronny oryginał, kalendarz: Kopiuje każdą stronę oryginału na jedną stronę broszury. Druga strona każdego oryginału jest obracana o 180°, aby tekst w broszurze był umieszczony pionowo.
Rys. : Dwustronny oryginał, kalendarz
Kopiowanie książki
Funkcja ta umożliwia kopiowanie całej książki. Jeśli książka jest zbyt grupa, unieś pokrywę, aż do złapania zawiasów przez stopery, a następnie zamknij pokrywę. Jeśli książka ma grubość większą niż 30 mm, rozpocznij kopiowanie z otwartą pokrywą skanera.
Wyłączono: Wyłączenie funkcji.
Lewa strona: Drukuje tylko lewą stronę książki.
Prawa strona: Drukuje tylko prawą stronę książki.
Obie strony (od lewej): Drukuje obie strony od lewej.
Obie strony (od prawej): Drukuje obie strony od prawej.
  Uwaga:
Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko w przypadku załadowania oryginałów na szybę skanera.
Zmiana ustawień tła
Drukuje obraz bez tła. Ta funkcja kopiowania powoduje usunięcie koloru tła i może być przydatna podczas kopiowania oryginału zawierającego kolor w tle, na przykład wycinka z gazety lub katalogu.
Wyłączono: Wyłączenie funkcji.
Auto: Funkcja optymalizuje tło.
Popraw: Im większa liczba, tym bardziej żywe kolory tła.
Wyczyść: Im większa liczba, tym jaśniejsze tło.
Wymazywanie krawędzi
Umożliwia wymazanie plam, otworów, zagięć i odznaczeń po zszywaniu wzdłuż każdej z czterech krawędzi dokumentu.
Rys. : Wymazywanie krawędzi
Wyłączono: Wyłączenie funkcji.
Wymazywanie obramowania: Wymazuje daną ilość krawędzi wydruku.
Wymazywanie otworów po zszywaniu: Usuwa otwory po zszywaniu.
Sygnatura
Umożliwia użycie następujących funkcji sygnatury.
Adres IP: Umożliwia zawarcie adresu IP na wydrukach.
Identyfikator: Umożliwia zawarcie adresu identyfikatora użytkownika na wydrukach.
Informacje o urządzeniu: Umożliwia zawarcie informacji o urządzeniu na wydrukach.
Komentarz: Umożliwia zawarcie informacji komentarzy na wydrukach.
Data i godzina: Umożliwia zawarcie daty i godziny na wydrukach.
Numer strony: Umożliwia zawarcie numeru stron na wydrukach.
Znak wodny
Umożliwia wydrukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Użyj tej funkcji, jeśli na przykład chcesz umieścić ukośny szary napis SZKIC lub POUFNE na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu.
Rys. : Znak wodny
Kopiowanie dok. tożsam.
Funkcja ta jest użyteczna do kopiowania małych obrazów, na przykład wizytówek, patrz kopiowanie dokumentu tożsamości.
Usuń obraz tła
Gdy oryginał jest cienki i obraz w tle prześwituje przez kartkę, można użyć tej funkcji, aby usunąć obraz tła.
Tworzenie zadania
Po zakończeniu skanowania pojawia się okno Skanuj więcej stron, umożliwiające zeskanowanie kolejnej strony. Jeśli wybierzesz Tak, możesz zeskanować kolejną stronę w ramach bieżącego zadania. Jeśli wybierzesz Nie, proces skanowania zakończy się i przeprowadzona zostanie pozostała część zadania.
a. Tylko seria X322x/ X328x.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...