Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung Xpress SL-C480 -- kopiowanie podstawowe

Kopiowanie podstawowe

 1. Seria C48xW: Upewnij się, że kontrolka LED przycisku Skanuj do jest wyłączona.
  Seria C48xFN, C48xFW: Wybierz (Kopiuj) na panelu sterowania.
 2. Wybierz (Menu) > Funkcja kopiowania na panelu sterowania.
 3. Umieść pojedynczy dokument drukiem do dołu na szybie lub załaduj dokument drukiem do góry do podajnika dokumentów, patrz Ładowanie oryginałów.
 4. Aby zmienić ustawienia kopiowania, w tym Powiększ/Pomniejsz, Zaciemnienie, Rodzaj oryginału i inne, używając przycisków panelu sterowania, zobacz Zmiana ustawień dla każdej kopii.
 5. Jeśli to konieczne, wprowadź liczbę kopii za pomocą strzałek lub klawiatury numerycznej.
 6. Naciśnij przycisk (Start).
Uwaga:
Aby anulować zadanie kopiowania podczas operacji, naciśnij przycisk (Stop/Wyczyść) i zatrzymaj kopiowanie.

Zmiana ustawień dla każdej kopii

Drukarka posiada domyślne ustawienia kopiowania, umożliwiając łatwe i szybkie kopiowanie.
 • Dwukrotne naciśnięcie przycisku (Stop/Wyczyść) podczas ustawiania opcji kopiowania powoduje anulowanie wszystkich opcji ustawionych dla bieżącego zadania kopiowania i przywrócenie stanu domyślnego. Lub dojdzie do przywrócenia ich do stanu domyślnego po zakończeniu kopiowania.
 • Dostęp do menu może różnić się w zależności od modelu, patrz Dostęp do menu.
 • Może być konieczne naciśnięcie przycisku OK, aby przejść do niższego poziomu menu w przypadku niektórych modeli.

Zaciemnienie

Jeśli oryginał zawiera niewyraźne znaki i ciemne obrazy, można dostosować jasność, aby poprawić czytelność kopii.
 1. Seria C48xW: Upewnij się, że kontrolka LED przycisku Skanuj do jest wyłączona.
  Seria C48xFN, C48xFW: Wybierz (Kopiuj) na panelu sterowania.
 2. Wybierz (Menu) > Funkcja kopiowania > Zaciemnienie na panelu sterowania.
 3. Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK. Na przykład Light + 5 to opcja najjaśniejsza, a Dark +5 to opcja najciemniejsza.
 4. Naciśnij przycisk (Stop/Wyczyść), aby powrócić do trybu gotowości.

Oryginał

Oryginalne ustawienie służy do poprawienia jakości kopii poprzez wybór dokumentu dla bieżącego zadania.
 1. Seria C48xW: Upewnij się, że kontrolka LED przycisku Skanuj do jest wyłączona.
  Seria C48xFN, C48xFW: Wybierz (Kopiuj) na panelu sterowania.
 2. Wybierz (Menu) > Funkcja kopiowania > Rodzaj oryginału na panelu sterowania.
 3. Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK.
  • Tekst: Użyj w przypadku dokumentów zawierających głównie tekst.
  • Tekst/Zdjęcie: Użyj w przypadku dokumentów z tekstem i zdjęciami.
   Uwaga:
   Jeśli tekst na wydruku jest niewyraźny, wybierz Tekst, aby uzyskać czytelny tekst.
  • Zdjęcie: Użyj, gdy oryginał to fotografia.
  • Magazyn: Użyj, gdy oryginał to magazyn.
 4. Naciśnij przycisk (Stop/Wyczyść), aby powrócić do trybu gotowości.

Zwiększona lub zmniejszona kopia

Można zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar kopiowanego obrazu z szyby skanera lub podajnika od 25% do 400%.
 • Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od modelu i towarów opcjonalnych, patrz Różnorodność funkcji.
 • Jeśli urządzenie ma włączony tryb Eco, funkcje zmniejszania i powiększania są niedostępne.

Aby wybrać wstępnie zdefiniowane rozmiary kopii:

 1. Seria C48xW: Upewnij się, że kontrolka LED przycisku Skanuj do jest wyłączona.
  Seria C48xFN, C48xFW: Wybierz (Kopiuj) na panelu sterowania.
 2. Wybierz (Menu) > Funkcja kopiowania > Zmniejsz/Powiększ na panelu sterowania.
 3. Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK.
 4. Naciśnij przycisk (Stop/Wyczyść), aby powrócić do trybu gotowości.

Aby przeskalować kopię, wprowadzając skalę:

 1. Seria C48xW: Upewnij się, że kontrolka LED przycisku Skanuj do jest wyłączona.
  Seria C48xFN, C48xFW: Wybierz (Kopiuj) na panelu sterowania.
 2. Wybierz (Menu) > Funkcja kopiowania > Zmniejsz/Powiększ > Własne na panelu sterowania.
 3. Wprowadź rozmiar kopii ma za pomocą klawiatury numerycznej.
 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
 5. Naciśnij przycisk (Stop/Wyczyść), aby powrócić do trybu gotowości.
  Uwaga:
  Po zmniejszeniu kopii na dole mogą pojawić się czarne linie.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...