Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X4300 -- ustawienia zasobników

Aby zmienić szczegółowe ustawienia zasobników, dotknij kolejno opcji Settings > Tray Settings (Ustawienia > Ustawienia zasobników), następnie wybierz odpowiedni zasobnik i opcje na ekranie wyświetlacza.
Rys. : Okno Ustawienia
 • Tray 1, MP Tray (Zasobnik 1, Zasobnik uniwersalny): Umożliwia skonfigurowanie opcji Paper Size (Rozmiar papieru) i Paper Type (Rodzaj papieru).
 • Tray 2, Tray 3, Tray 4 (Zasobnik 2, Zasobnik 3, Zasobnik 4): Umożliwia skonfigurowanie opcji Paper Size (Rozmiar papieru) i Paper Type (Rodzaj papieru).
  Uwaga:
  Jeśli została zainstalowana trzecia funkcja opcjonalna Second Cassette Feeder (Drugi podajnik na kasety), można użyć tych funkcji.
 • Paper Size (Rozmiar papieru): Pozwala użytkownikowi zmienić rozmiar papieru w zasobniku.
  • Listę papieru na ekranie wyświetlacza można zmienić. W przypadku tej drukarki listy papieru można podzielić na dostępne rodzaje papieru A/B i Letter.
  • Jeśli nie ma papieru o wymaganym rozmiarze lub wymagany jest papier o rozmiarze niestandardowym, naciśnij strzałki punktu kardynalnego, aby skonfigurować rozmiar papieru. Ustaw i zapisz rozmiar niestandardowy przy użyciu funkcji Custom Size (Rozmiar niestandardowy). Rozmiar niestandardowy można wybrać później, gdy zajdzie taka potrzeba.
 • Paper Type (Rodzaj papieru): Umożliwia zmianę rodzaju papieru w zasobniku.

Opcje

Przewiń opcje, przesuwając w górę i w dół.
 • Auto Tray Switch (Automatyczny przełącznik zasobników): Określa, czy urządzenie będzie kontynuować drukowanie po wykryciu niezgodności papieru. Jeśli na przykład w zasobnikach 1 i 2 jest papier tego samego rozmiaru, drukarka automatycznie drukuje z zasobnika 2, gdy w zasobniku 1 skończy się papier.
 • Auto Continue (Automatyczna kontynuacja): Ta opcja pozwala kontynuować drukowanie, gdy ustawiony rozmiar papieru jest niezgodny z papierem w zasobniku. Po włączeniu tej opcji drukarka będzie kontynuować drukowanie przy użyciu papieru o podobnym lub większym rozmiarze. Jeśli ta opcja jest nieaktywna, drukarka oczekuje na włożenie papieru o wymaganym rozmiarze do zasobnika.
 • Paper Substitution (Zastępowanie papieru): W przypadku braku w zasobniku papieru wymaganego przez zlecenie drukowania funkcja ta umożliwia użycie papieru o podobnym rozmiarze. Jeśli na przykład papier o wymaganym rozmiarze Letter nie jest dostępny w zasobniku, drukarka zastąpi go papierem o rozmiarze A4.
  Uwaga:
  Zastąpienie papieru może spowodować utratę obrazu.
 • Tray Confirmation Message (Komunikat z potwierdzeniem dla zasobnika): Komunikat z potwierdzeniem można skonfigurować w taki sposób, aby pojawiał się automatycznie w przypadku włożenia papieru do zasobnika. Jeżeli drukarka nie jest w stanie wykryć rozmiaru i rodzaju papieru, można ustawić je bezpośrednio w oknie potwierdzenia.
 • Tray Protection (Ochrona zasobnika): Jeśli opcja Tray 1 (Zasobnik 1) została ustawiona na wartość On (Wł.), zostanie ona wyłączona podczas przełączania zasobników.
  Uwaga:
  To ustawienie jest odpowiednie dla zleceń kopiowania i drukowania: Nie ma zastosowania w przypadku zleceń faksowania.
 • Tray Priority Settings (Ustawienia zasobników priorytetowych): Ta opcja umożliwia skonfigurowanie zasobnika priorytetowego. Jeśli pierwszym ustawieniem będzie Tray 1 (Zasobnik 1) i skończy się papier w zasobniku drugiego ustawienia, urządzenie będzie drukować automatycznie z Zasobnika 1.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...