Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 -- drukowanie na papierze specjalnym

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące papieru specjalnego, który można załadować do poszczególnych zasobników.
Aby drukowanie przebiegało bez wystąpienia błędu niezgodności papieru, ustawienia papieru w drukarce i w sterowniku muszą być zgodne.
Aby zmienić ustawienie papieru w drukarce, w aplikacji Samsung Easy Printer Manager wybierz (Przejdź do trybu zaawansowanego) > Ustawienia urządzenia.
Jeśli drukarka jest wyposażona w wyświetlacz, ustawienie to można zmienić przy użyciu przycisku (Menu) na panelu sterowania.
Ustaw rodzaj papieru w oknie Preferencje drukowania > karta Papier > Rodzaj papieru. Patrz Otwieranie preferencji drukowania.
Aby na przykład drukować na etykietach, wybierz opcję Etykiety w obszarze Rodzaj papieru.
Uwaga:
 • W przypadku korzystania z papieru specjalnego firma HP zaleca wkładanie każdorazowo tylko jednego arkusza. Sprawdź maksymalną liczbę arkuszy, jaką można umieścić w każdym z zasobników — patrz Specyfikacje papieru do drukowania.
 • Drukowanie na papierze specjalnym (stroną do zadruku skierowaną w górę)
  • Jeśli papier specjalny jest po zadruku zagięty, pomarszczony, pofałdowany lub są na nim widoczne grube czarne linie, otwórz tylną pokrywę, a następnie ponów próbę drukowania. Pozostaw tylną pokrywę otwartą na czas drukowania.
   Rys. : Strona do zadruku
Aby sprawdzić gramaturę poszczególnych arkuszy, patrz Specyfikacje papieru do drukowania.
Rodzaje
Podajnik
Podajnik ręczny
Zwykły
X
X
Gruby
X
X
Grubszy
X
Cienki
X
X
Papier dokumentowy
X
X
Kolor
X
Karton
X
X
Etykiety
X
Folia
X
Koperta
X
Gruba koperta
X
Zadrukowany
X
Bawełniany
X
Makulaturowy
X
X
Archiwalny
X
X
X: Wielomateriałowy
Puste: Niedostępny

Koperta

Pomyślny wynik drukowania na kopertach zależy od jakości kopert. Aby drukować na kopercie, umieść ją w urządzeniu w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji:
Rys. : Podawanie kopert
Jeśli koperty są po zadruku wygięte, pomarszczone lub są na nich widoczne grube czarne linie, otwórz tylną pokrywę, a następnie ponów próbę drukowania. Pozostaw tylną pokrywę otwartą na czas drukowania.
 • Przy wyborze kopert należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Gramatura: Nie przekracza 90 g/m2; w przeciwnym razie może wystąpić zacięcie papieru.
  • Ułożenie: Leżą płasko, nie są wygięte o więcej niż 6 mm i nie zawierają powietrza.
  • Stan: Nie są pomarszczone, ponacinane ani uszkodzone.
  • Temperatura: Muszą być odporne na temperaturę oraz ciśnienie wytwarzane podczas pracy drukarki.
 • Używaj wyłącznie kopert o prawidłowym układzie, z wyraźnymi, mocno dociśniętymi zagięciami.
 • Nie używaj kopert ostemplowanych.
 • Nie używaj kopert ze zszywkami, zatrzaskami, okienkami, powlekaną wyściółką, samoprzylepnymi pieczęciami ani kopert zawierających inne syntetyczne materiały.
 • Nie używaj kopert uszkodzonych ani niestarannie wykonanych.
 • Upewnij się, że szew na obu końcach koperty dochodzi do samego rogu koperty.
   Rys. : Szwy
  1. Dopuszczalne
  2. Niedopuszczalne
 • Koperty z odklejanym paskiem zabezpieczającym obszar samoprzylepny lub z więcej niż jedną klapką muszą wykorzystywać materiały samoprzylepne zgodne z temperaturą utrwalania drukarki wynoszącą około 170°C (czas utrwalania to 0,1 sekundy). Dodatkowe klapki i paski mogą stać się przyczyną marszczeń i zagięć papieru, zacięcia papieru, a nawet uszkodzenia utrwalacza.
 • W celu uzyskania najlepszej jakości druku ustaw marginesy w odległości co najmniej 15 mm od krawędzi koperty.
 • Unikaj drukowania na obszarze, w którym nachodzą na siebie szwy.

Folia

Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, używaj tylko folii przeznaczonych do użytku w drukarkach laserowych.
Rys. : Folia
 • Muszą być odporne na temperaturę wytwarzaną w drukarce w procesie utrwalania.
 • Po wyjęciu z drukarki umieść je na płaskiej powierzchni.
 • Nie pozostawiaj niewykorzystanych folii na dłuższy czas w zasobniku papieru. Może na nich osiąść kurz i zanieczyszczenia, co spowoduje nieregularności w druku.
 • Zachowaj ostrożność podczas ich przekładania, aby uniknąć pozostawiania smug i odcisków palców.
 • Aby uniknąć blaknięcia, nie pozostawiaj folii w miejscu narażonym na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
 • Upewnij się, że folie nie są pomarszczone ani zagięte i że nie mają porozdzieranych krawędzi.
 • Nie używaj folii, które oddzielają się od podłoża.
 • Aby zapobiec zlepianiu się folii ze sobą, nie kładź jednych arkuszy na inne po ich zadrukowaniu.
 • Zalecana folia: Folia do kolorowej drukarki laserowej firmy Xerox, np. 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).

Etykiety

Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, używaj tylko etykiet przeznaczonych do użytku w drukarkach laserowych.
Rys. : Etykiety
 • Przy wyborze etykiet należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Materiały samoprzylepne: Muszą zachować swoje właściwości po wystawieniu ich na działanie temperatury utrwalania drukarki. Zapoznaj się ze specyfikacją drukarki, aby sprawdzić temperaturę utrwalania (około 170°C).
  • Ułożenie: Należy używać tylko etykiet, pomiędzy którymi nie ma odsłoniętego podłoża. Etykiety mogą odklejać się od arkuszy z wolnymi przestrzeniami między etykietami, powodując poważne zacięcia.
  • Wygięcie: Leżą płasko i nie są wygięte w żadną stronę o więcej niż 13 mm.
  • Stan: Nie używaj etykiet z marszczeniami, pęcherzykami ani oznakami rozwarstwienia.
 • Upewnij się, że pomiędzy etykietami nie pozostały żadne odsłonięte obszary materiału samoprzylepnego. Odsłonięte obszary mogą spowodować odklejanie się etykiet podczas drukowania, co może prowadzić do powstania zacięć papieru. Odsłonięty obszar samoprzylepny może także spowodować uszkodzenie podzespołów drukarki.
 • Zadrukowanego arkusza etykiet nie należy ponownie ładować do drukarki. Warstwa samoprzylepna jest przeznaczona wyłącznie do jednokrotnego zadrukowania.
 • Nie używaj etykiet pomarszczonych, uszkodzonych, z pęcherzykami, a także takich, które odklejają się od podłoża.

Karty i papier w rozmiarze niestandardowym

Rys. : Karty i papier niestandardowy
 • W oprogramowaniu ustaw marginesy w odległości co najmniej 6,4 mm od krawędzi.

Papier z nadrukiem

Podczas ładowania papieru z nadrukiem zadrukowana strona powinna być skierowana w górę, niezagiętą krawędzią z przodu. Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, odwróć papier na drugą stronę. Należy pamiętać, że jakość wydruku nie jest gwarantowana.
Rys. : Papier skierowany stroną do zadruku w górę
 • Papier musi być zadrukowany tuszem odpornym na ciepło, który nie stopi się, nie odparuje ani nie uwolni szkodliwych oparów pod wpływem oddziaływania temperatury utrwalania (około 170°C) w drukarce przez 0,1 sekundy.
 • Tusz papieru z nadrukiem musi być niepalny i nie może mieć negatywnego wpływu na rolki drukarki.
 • Przed załadowaniem papieru z nadrukiem sprawdź, czy tusz na papierze jest suchy. Podczas procesu utrwalania wilgotny tusz może oderwać się od papieru z nadrukiem, co wpłynie na obniżenie jakości druku.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...