Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

MFP firmy Samsung -- podstawowe operacje związane z faksowaniem

Uwaga:
 • Funkcja faksu nie jest obsługiwana w następujących modelach urządzeń:
  • Serie C48xFN/C48xFW, wyłącznie.
  • Seria M207x
  • M267xN/M287xND/M287xDW
  • Serie SCX-465x/4021S/465xN/4321NS/4621NS
 • Informacje dotyczące specjalnych funkcji faksowania — patrz sekcja „Funkcje faksowania” w instrukcji obsługi drukarki.
Uwaga:
 • Tego urządzenia (drukarki) nie można używać do faksowania za pośrednictwem telefonu internetowego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
 • Zalecamy korzystanie z tradycyjnych analogowych usług telefonicznych (PSTN: Public Switched Telephone Network) w przypadku łączenia się liniami telefonicznymi w celu użycia faksu. Jeśli korzystasz z innych usług internetowych (DSL, ISDN, VoIP), możesz poprawić jakość połączenia, używając filtra Micro. Filtr Micro eliminuje zbędne szumy i poprawia jakość połączenia i jakość połączenia internetowego. Ze względu na to, że filtr Micro DSL nie jest dołączany do drukarki, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych i uzyskaj informacje dotyczące użycia filtra Micro DSL
(patrz sekcja „Widok z tyłu” w instrukcji obsługi drukarki).

Przygotowanie do faksowania

Zanim wyślesz lub odbierzesz faks, musisz podłączyć dostarczony przewód do telefonicznego gniazda ściennego (patrz sekcja „Widok z tyłu” w instrukcji obsługi drukarki). Instrukcje dotyczące nawiązywania połączenia można znaleźć w Skróconej instrukcji instalacji. Metody nawiązywania połączenia telefonicznego są różne w różnych krajach.

Wysyłanie faksu

Uwaga:
Oryginały można umieścić albo w podajniku dokumentów, albo na szybie skanera. Jeśli oryginały zostaną umieszczone zarówno na podajniku dokumentów, jak i na szybie skanera (jednocześnie), urządzenie będzie najpierw odczytywać oryginały z podajnika dokumentów, który podczas skanowania ma wyższy priorytet.
1
Umieść pojedynczy dokument na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, ewentualnie załaduj dokumenty do podajnika dokumentów stroną do zeskanowania skierowaną w górę (patrz sekcja „Ładowanie oryginałów” w instrukcji obsługi drukarki).
2
Wybierz opcję (Faks) na panelu sterowania.
3
Dostosuj ustawienia rozdzielczości i zaciemnienia zgodnie z potrzebami (patrz sekcja „Dostosowywanie ustawień dokumentu” w dalszej części tego dokumentu).
4
Wprowadź docelowy numer faksu (patrz sekcja „Litery i cyfry klawiatury numerycznej” w instrukcji obsługi drukarki).
5
Naciśnij przycisk (Start) na panelu sterowania. Urządzenie rozpocznie skanowanie i wyśle faks na numer docelowy.
Uwaga:
 • Jeśli chcesz wysłać faks bezpośrednio z komputera, użyj programu Samsung Network PC Fax (patrz temat „Wysyłanie faksu z komputera” w sekcji „Funkcje faksu” w instrukcji obsługi drukarki).
 • Jeśli chcesz anulować zadanie faksowania, naciśnij przycisk (Zatrzymaj/wyczyść), zanim urządzenie rozpocznie przesyłanie faksu.
 • Jeśli korzystasz z szyby skanera, urządzenie wyświetli monit o umieszczenie kolejnej kartki na szybie.
Ręczne wysyłanie faksu
Wykonaj poniższe czynności, aby wysłać faks przy użyciu funkcji (Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce) na panelu sterowania.
Uwaga:
Jeśli urządzenie jest modelem ze słuchawką, możesz wysłać faks przy użyciu słuchawki (patrz sekcja „Modele i funkcje” w instrukcji obsługi drukarki).
1
Umieść pojedynczy dokument na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, ewentualnie załaduj dokumenty do podajnika dokumentów stroną do zeskanowania skierowaną w górę (patrz sekcja „Ładowanie oryginałów” w instrukcji obsługi drukarki).
2
Wybierz opcję (Faks) na panelu sterowania.
3
Dostosuj ustawienia rozdzielczości i zaciemnienia zgodnie z potrzebami (patrz sekcja „Dostosowywanie ustawień dokumentu” w dalszej części tego dokumentu).
4
Naciśnij przycisk (Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce) na panelu sterowania lub podnieś słuchawkę.
5
Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej na panelu sterowania.
6
Naciśnij przycisk (Start) na panelu sterowania, gdy usłyszysz wysoki ton nadawany przez faks docelowy.
Wysyłanie faksu do wielu miejsc przeznaczenia
Funkcja Wyślij wielokrotnie umożliwia wysyłanie faksu do wielu lokalizacji. Oryginały są automatycznie zapisywane w pamięci i wysyłane do stacji zdalnej. Po zakończeniu transmisji oryginały są automatycznie usuwane z pamięci.
Uwaga:
Nie można wysyłać faksów przy użyciu tej funkcji po wybraniu opcji rozdzielczości „Bardzo wysoka” lub jeśli faks jest kolorowy.
1
Umieść pojedynczy dokument na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, ewentualnie załaduj dokumenty do podajnika dokumentów stroną do zeskanowania skierowaną w górę (patrz sekcja „Ładowanie oryginałów” w instrukcji obsługi drukarki).
2
Wybierz opcję (Faks) na panelu sterowania.
3
Dostosuj ustawienia rozdzielczości i zaciemnienia zgodnie z potrzebami (patrz sekcja „Dostosowywanie ustawień dokumentu” w dalszej części tego dokumentu).
4
Wybierz kolejno opcje (Menu) > Funkcja faksu > Wyślij wielokrotnie na panelu sterowania.
5
Wprowadź numer pierwszego faksu odbiorcy i naciśnij przycisk OK.
Możesz nacisnąć numery szybkiego wybierania lub wybrać numer wybierania grupowego przy użyciu przycisku (Książka adresowa).
6
Wprowadź numer drugiego faksu i naciśnij przycisk OK.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kolejnego numeru faksu w celu wysłania dokumentu.
7
Aby wprowadzić więcej numerów faksów, naciśnij przycisk OK po wyświetleniu opcji Tak, a następnie powtórz kroki 5 i 6.
Uwaga:
 • Możesz dodać maksymalnie 10 numerów docelowych.
 • Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie można wprowadzić innego numeru wybierania grupowego.
8
Po zakończeniu wprowadzania numerów faksów wybierz opcję Nie po wyświetleniu monitu Kolejny numer?, a następnie naciśnij przycisk OK.
Urządzenie rozpocznie wysyłanie faksu na wprowadzone numery w kolejności, w której zostały one wprowadzone.
Po wysłaniu faksów zostanie wydrukowany raport z wysyłania wielokrotnego.

Odbieranie faksu

Urządzenie jest wstępnie fabrycznie ustawione w tryb faksu. Po odebraniu faksu urządzenie odpowiada na połączenie po określonej liczbie sygnałów i automatycznie odbiera faks.

Dostosowywanie ustawień dokumentu

Przed rozpoczęciem wysyłania faksu zmień ustawienia parametrów „Rozdzielczość” lub „Zaciemnienie” zgodnie ze stanem oryginału w celu uzyskania możliwie najlepszej jakości.
Uwaga:
 • Może być konieczne naciśnięcie przycisku OK, aby przejść do niższego poziomu menu w przypadku niektórych modeli.
 • Sposób uzyskiwania dostępu do menu może być różny w zależności od modelu (patrz sekcja „Dostęp do menu” lub „Opis ogólny panelu sterowania” w instrukcji obsługi drukarki).
Resolution (Rozdzielczość)
Domyślne ustawienia dokumentu dają dobre rezultaty w przypadku korzystania z typowych oryginałów tekstowych. Jeśli jednak wysyłasz oryginały niskiej jakości lub takie, które zawierają zdjęcia, możesz dostosować ustawienia rozdzielczości w taki sposób, aby utworzyć faks lepszej jakości.
1
Na panelu sterowania wybierz kolejno opcje (Faks) > (Menu) > Funkcja faksu > Rozdzielczość.
2
Wybierz daną opcję i naciśnij przycisk OK.
 • Standardowa: Oryginały zawierające znaki o normalnym rozmiarze.
 • Wysoka: Oryginały zawierające małe znaki lub cienkie linie albo oryginały wydrukowane przy użyciu drukarki mozaikowej.
 • Bardzo wysoka: Oryginały charakteryzujące się bardzo wysoką precyzją. Tryb Bardzo wysoka jest włączany tylko wtedy, gdy faks, z którym następuje komunikacja, również obsługuje bardzo wysoką rozdzielczość.
  Uwaga:
  • W przypadku transmisji z pamięci tryb Bardzo wysoka nie jest dostępny. Ustawienie rozdzielczości jest automatycznie zmieniane na Wysoka.
  • Gdy rozdzielczość urządzenia jest ustawiona na Bardzo wysoką i faks, z którym następuje komunikacja, nie obsługuje rozdzielczości Bardzo wysokiej, urządzenie będzie nadawać w trybie najwyższej rozdzielczości obsługiwanej przez faks zdalny.
 • Faks ze zdjęciem: Oryginały zawierające odcienie szarości lub zdjęcia.
 • Faks kolorowy: Oryginał zawierający kolory.
Uwaga:
 • W trybie Faks kolorowy transmisja z pamięci nie jest dostępna.
 • Faks kolorowy można wysłać tylko wówczas, gdy urządzenie faksowe, z którym następuje komunikacja, obsługuje odbieranie faksów kolorowych, a sam faks jest wysyłany ręcznie.
3
Naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić do trybu gotowości.
Darkness (Zaciemnienie)
Wybierz stopień zaciemnienia dokumentu oryginalnego.
Uwaga:
Ustawienie zaciemnienia zostanie zastosowane do bieżącego zadania faksowania. Aby zmienić ustawienie domyślne, patrz sekcja „Menu faksu” w instrukcji obsługi drukarki.
1
Na panelu sterowania wybierz kolejno opcje (Faks) > (Menu) > Funkcja faksu > Zaciemnienie.
2
Wybierz żądany poziom zaciemnienia.
3
Naciśnij przycisk (Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić do trybu gotowości.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...