Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Samsung ProXpress SL-M4020 -- wyświetlane komunikaty

Na wyświetlaczu panelu sterowania są wyświetlane komunikaty, które wskazują stan lub błędy drukarki. Poniższa tabela pomaga zrozumieć te komunikaty i ich znaczenie, aby w razie potrzeby rozwiązać problem.
Uwaga:
  • Rozwiąż problem, korzystając ze wskazówek w oknie programu Stan drukowania na komputerze — patrz Korzystanie z programu „Samsung — stan drukarki”.
  • Jeżeli komunikat nie znajduje się w tabeli, uruchom ponownie zasilanie i spróbuj wznowić zadanie drukowania. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z:
  • Wyszukaj treść wyświetlanego komunikatu w witrynie pomocy technicznej.
  • Niektóre komunikaty mogą nie być wyświetlane na ekranie w zależności od opcji lub modelu.
  • [numer błędu]: Oznacza numer błędu.
  • [typ zasobnika]: Oznacza numer zasobnika.
  • [rodzaj nośnika]: Oznacza rodzaj nośnika.
  • [rozmiar nośnika]: Oznacza rozmiar nośnika.

Komunikaty dotyczące zacięć papieru

Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Zacięcie papieru w obszarze wyjściowym.
Papier zaciął się w obszarze wyjściowym.
Usuń zacięcie — patrz W obszarze wyjściowym.
Zacięcie papieru wewnątrz modułu druku dwustronnego.
Papier zaciął się podczas drukowania dwustronnego. Dotyczy wyłącznie drukarek z tą funkcją.
Usuń zacięcie — patrz W obszarze modułu druku dwustronnego.
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki.
Papier zaciął się wewnątrz drukarki.
Usuń zacięcie — patrz Wewnątrz drukarki.
Zacięcie papieru w zasobniku 1.
Papier zaciął się w podajniku.
Usuń zacięcie — patrz W zasobniku 1.
Zacięcie papieru w zasobniku 2.
Papier zaciął się w zasobniku opcjonalnym.
Usuń zacięcie — patrz W zasobniku opcjonalnym.
Zacięcie papieru w zasobniku wielofunkcyjnym.
Papier zaciął się w podajniku wielofunkcyjnym.
Usuń zacięcie — patrz W podajniku ręcznym/zasobniku wielofunkcyjnym.

Komunikaty dotyczące tonera

  Przestroga:
Firma Samsung nie zaleca używania nieoryginalnych kaset z tonerem, na przykład ponownie napełnianych lub regenerowanych. Firma Samsung nie gwarantuje jakości nieoryginalnych kaset z tonerem. Gwarancja na drukarkę firmy Samsung nie obejmuje serwisu ani naprawy wymaganych na skutek używania nieoryginalnych kaset z tonerem.
Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Zainstaluj toner.
Kaseta z tonerem nie została zainstalowana.
Ponownie zainstaluj wkład z tonerem.
Nie można wykryć kasety z tonerem.
Aby potwierdzić, że jest właściwie osadzona, zainstaluj kasetę ponownie dwa lub trzy razy. Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Z tonera nie zdjęto folii ochronnej.
Zdejmij folię ochronną z kasety z tonerem.
Niezgodna kaseta z tonerem.
Wskazana kaseta z tonerem nie jest odpowiednia dla tej drukarki.
Zainstaluj odpowiednią, oryginalną kasetę z tonerem firmy Samsung — patrz Wymiana kasety z tonerem.
Przygotuj nową kasetę.
We wskazanej kasecie została niewielka ilość tonera. Szacowany okres eksploatacjia wkładu z tonerem niemal upłynął.
Przygotuj nową kasetę na wymianę. Jakość druku można tymczasowo poprawić, równomiernie rozprowadzając toner – patrz Rozprowadzenie tonera.
Wymień kasetę na nową.
Kaseta z tonerem prawie osiągnęła koniec szacowanego okresu eksploatacjia.
Wybierz jedną z opcji widocznych na panelu sterowania: Zatrzymaj lub Kontynuuj. W razie wybrania opcji Zatrzymaj drukarka przerwie drukowanie. W razie wybrania opcji Kontynuuj drukarka będzie kontynuować drukowanie, lecz jakość druku nie będzie gwarantowana.
Wymień kasetę z tonerem, gdy pojawi się ten komunikat, aby osiągnąć najwyższą jakość druku. Korzystanie z kasety po tym etapie może powodować problemy z jakością druku — patrz Wymiana kasety z tonerem.
a. Szacowany okres eksploatacji oznacza przewidywaną żywotność kasety z tonerem, czyli średnią liczbę wydruków, i jest wyznaczany zgodnie z normą ISO/IEC 19798 — patrz „Dostępne materiały eksploatacyjne”. Liczba stron może zależeć od środowiska pracy, procentowego obszaru obrazu, odstępów między drukowaniem, rodzaju nośnika i jego rozmiaru. Pewna ilość tonera może pozostać w kasecie nawet wtedy, gdy widoczny jest komunikat „Wymień kasetę na nową”, a drukarka przerwie drukowanie.

Komunikaty dotyczące modułu obrazowania

  Przestroga:
Firma Samsung nie zaleca używania nieoryginalnych kaset z tonerem, na przykład ponownie napełnianych lub regenerowanych. Firma Samsung nie gwarantuje jakości nieoryginalnych kaset z tonerem. Gwarancja na drukarkę firmy Samsung nie obejmuje serwisu ani naprawy wymaganych na skutek używania nieoryginalnych kaset z tonerem.
Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Niezainstalowany moduł obrazowania.
Moduł obrazowania nie jest zainstalowany.
Ponownie zainstaluj moduł obrazowania.
Nie można wykryć modułu obrazowania.
Zainstaluj moduł obrazowania ponownie dwa lub trzy razy, aby upewnić się, że jest właściwie osadzony. Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Nie usunięto folii ochronnej z tonera.
Zdejmij folię ochronną z modułu obrazowania.
Niezgodny moduł obrazowania.
Moduł obrazowania nie jest odpowiedni dla tej drukarki.
Zainstaluj odpowiednią, oryginalną kasetę firmy Samsung — patrz Wymiana modułu obrazowania.
Przygotuj nowy moduł obrazowania.
W module obrazowania została niewielka ilość tonera. Szacowany okres eksploatacji wkładu z tonerem niemal upłynął.
Przygotuj nowy moduł obrazowania na wymianę.
Wymień moduł obrazowania na nowy.
Moduł obrazowania prawie osiągnął koniec szacowanego okresu eksploatacji.
Wybierz jedną z opcji widocznych na panelu sterowania: Zatrzymaj lub Kontynuuj. W razie wybrania opcji Zatrzymaj drukarka przerwie drukowanie. W razie wybrania opcji Kontynuuj drukarka będzie kontynuować drukowanie, lecz jakość druku nie będzie gwarantowana.
Wymień moduł obrazowania, gdy pojawi się ten komunikat, aby osiągnąć najwyższą jakość druku. Korzystanie z kasety po tym etapie może powodować problemy z jakością druku — patrz Wymiana modułu obrazowania.
Jeśli drukarka przerwie drukowanie, wymień moduł obrazowania — patrz Wymiana modułu obrazowania.

Komunikaty dotyczące zasobnika

Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Brak papieru w zasobniku [numer zasobnika].
We wskazanym zasobniku nie ma papieru.
Załaduj papier do podajnika – patrz Ładowanie papieru do podajnika.

Komunikaty dotyczące sieci

Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Problem sieciowy: Konflikt adresów IP.
Adres IP jest używany gdzie indziej.
Sprawdź adres IP lub uzyskaj nowy adres IP.
Błąd sieciowy 802.1x.
Błąd uwierzytelniania.
Sprawdź protokół uwierzytelniania sieci. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z administratorem sieci.

Różne komunikaty

Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Otwarta osłona. Zamknij ją.
Pokrywa nie została prawidłowo zatrzaśnięta.
Zamknij pokrywę, aby ją zablokować.
Błąd [numer błędu]. Zainstaluj toner.
Kaseta z tonerem jest zainstalowana nieprawidłowo lub złącze jest zanieczyszczone.
Zainstaluj oryginalną kasetę z tonerem firmy Samsung ponownie dwa lub trzy razy, aby upewnić się, że jest właściwie osadzona. Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Błąd [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Nie można sterować modułem drukarki.
Ponownie uruchom drukarkę i spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania. Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Błąd [numer błędu]. Wezwij serwis.
Nieprawidłowa temperatura w pomieszczeniu. Przenieś zestaw.
Drukarka znajduje się w pomieszczeniu o nieodpowiedniej temperaturze.
Przenieś drukarkę do pomieszczenia o odpowiedniej temperaturze.
Zasobnik wyjściowy pełny, usuń papier.
Zasobnik wyjściowy jest pełny.
Po usunięciu papieru z zasobnika wyjściowego drukarka wznowi drukowanie. Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Wymień wkrótce utrwalacz.
Okres eksploatacji modułu utrwalacza wkrótce się zakończy.
Wymień moduł utrwalacza na nowy. Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Wymień moduł utrwalacza na nowy.
Okres eksploatacji modułu utrwalacza zakończy się.
Wymień rolkę zasobnika 1 na nową.
Okres eksploatacji rolki pobierającej zasobnika wkrótce się zakończy.
Wymień rolkę pobierającą zasobnika na nową. Jeśli błąd nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Wymień rolkę zasobnika 2 na nową.
Okres eksploatacji rolki pobierającej zasobnika wkrótce się zakończy.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...