Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenie wielofunkcyjne Samsung Xpress SL-M2885 - wyświetlane komunikaty

Komunikaty są wyświetlane na ekranie panelu sterowania i wskazują status lub błędy urządzenia. Zobacz poniższą tabelę, aby zrozumieć komunikaty i rozwiązać problemy.
Uwaga:
  • Rozwiąż problem za pomocą wskazówek w oknie programu Printer Status – patrz Korzystanie z programu Samsung Printer Status.
  • Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli, wyłącz i włącz zasilanie, a następnie spróbuj wznowić zadanie drukowania. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z:
  • Wyszukaj zawartość wyświetlanego komunikatu w witrynie pomocy technicznej.
  • W przypadku niektórych opcji lub modeli niektóre komunikaty mogą nie pojawiać się na ekranie.
  • [numer błędu]: Pokazuje numer błędu.
  • [rodzaj podajnika]: Pokazuje numer podajnika.

Komunikaty dotyczące zacięć papieru

Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Zacięty dokument. Usuń zacięcie.
Oryginalny dokument zaciął się w podajniku.
Usuń zacięty papier – patrz Usuwanie zacięć oryginalnych dokumentów.
Zacięcie papieru w podajniku.
Zacięcie papieru w obszarze podawania.
Usuń zacięty papier – patrz W podajniku.
Zacięcie papieru w podajniku ręcznym.
Papier zaciął się w podajniku ręcznym.
Usuń zacięty papier – patrz W podajniku ręcznym.
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki.
Papier uległ zacięciu wewnątrz drukarki.
Usuń zacięty papier – patrz Wewnątrz drukarki.
Zacięcie papieru w obszarze wyjściowym.
Doszło do zacięcia papieru w obszarze wyjściowym.
Usuń zacięty papier – patrz W obszarze wyjściowym.
Zacięcie papieru w dolnej części modułu druku dwustronnego.
Doszło do zacięcia papieru w obszarze druku dwustronnego.
Usuń zacięty papier – patrz W obszarze modułu druku dwustronnego.
Zacięcie papieru w górnej części modułu druku dwustronnego.

Komunikaty dotyczące tonera

  Przestroga:
Firma Samsung nie zaleca używania nieoryginalnych wkładów z tonerem, na przykład wkładów ponownie napełnianych lub regenerowanych. Firma Samsung nie gwarantuje jakości nieoryginalnych wkładów z tonerem. Gwarancja urządzenia nie obejmuje serwisu ani naprawy wynikającej z używania nieoryginalnych wkładów z tonerem.
Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Zainstaluj toner.
Wkład z tonerem nie został zainstalowany.
Zainstaluj wkład z tonerem.
Niezgodny wkład z tonerem.
Zainstalowany wkład z tonerem jest niewłaściwy dla danej drukarki.
Zainstaluj oryginalny wkład z tonerem firmy Samsung przeznaczony do drukarki.
Przygotuj nowy wkład z tonerem.
We wskazanym wkładzie została niewielka ilość tonera. Szacowany okres eksploatacji wkładu z tonerem niemal upłynął.
Przygotuj nowy wkład na wymianę. Jakość druku można tymczasowo poprawić, równomiernie rozprowadzając toner – patrz Rozprowadzanie tonera.
Zainstaluj nowy wkład.
Wkład z tonerem prawie osiągnął koniec okresu eksploatacjia.
Wybierz opcję Stop lub Continue (Kontynuuj), jak pokazano na panelu sterowania. Wybranie opcji Stop sprawia, że drukarka przestaje drukować; wznowienie drukowania jest możliwe tylko po wymianie wkładu z tonerem. Wybranie opcji Continue (Kontynuuj) powoduje, że drukarka kontynuuje drukowanie, lecz jakość druku nie jest gwarantowana.
Wymień wkład z tonerem, gdy pojawi się ten komunikat, aby osiągnąć najwyższą jakość druku. Korzystanie z wkładu poza tym etapem może spowodować problemy z jakością druku – patrz Wymiana wkładu z tonerem.
Wkład z tonerem osiągnął koniec okresu eksploatacjia.
Jeśli drukarka przestanie drukować, wymień wkład z tonerem – patrz Wymiana wkładu z tonerem.
a. Szacunkowy okres eksploatacji oznacza przewidywaną żywotność wkładu, czyli średnią ilość wydruków zgodnie z ISO/IEC 19752 – patrz Dostępne materiały eksploatacyjne. Liczba stron może zależeć od środowiska pracy, procentowego obszaru obrazu, odstępów między drukowaniem, nośników i ich rozmiarów. Pewna ilość tonera może pozostać we wkładzie nawet wtedy, gdy zostanie wyświetlony komunikat o konieczności wymiany wkładu i drukarka przestanie pracować.

Komunikaty dotyczące zespołu obrazowania

Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Zainstaluj zespół obrazowania.
Nie zainstalowano zespołu obrazowania.
Zainstaluj zespół obrazowania.
Nieprawidłowy zespół obrazowania.
Zainstalowany zespół obrazowania nie jest przeznaczony do tej drukarki.
Zainstaluj oryginalny zespół obrazowania firmy Samsung przeznaczony do drukarki.
Przygotuj nowy zespół obrazowania.
Zespół obrazowania prawie osiągnął szacowany koniec okresu eksploatacji. Wymień jak najszybciej zespół obrazowania.
Przygotuj nowy zespół obrazowania do wymiany – patrz Wymiana zespołu obrazowania.
Wymień zespół obrazowania.
Zespół obrazowania osiągnął szacowany koniec okresu eksploatacji.
Przygotuj nowy zespół obrazowania do wymiany – patrz Wymiana zespołu obrazowania.

Komunikaty dotyczące podajnika

Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Pojemnik wyjściowy pełny. Wyjmij papier.
Podajnik wyjściowy jest pełny.
Wyjmij wydruki z podajnika wyjściowego; drukarka wznowi drukowanie.
Brak papieru w podajniku [rodzaj podajnika].
Brak papieru w podajniku lub podajniku ręcznym.
Załaduj papier do podajnika – patrz Ładowanie papieru do podajnika.
Niewłaściwy papier w podajniku.
Format papieru określony we właściwościach drukarki nie odpowiada papierowi załadowanemu do podajnika.
Załaduj papier w wymaganym formacie.
Niewłaściwy papier w podajniku ręcznym.

Komunikaty dotyczące sieci

Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Problem z siecią: Konflikt IP.
Ustawiony adres sieciowy IP jest używany przez kogoś innego.
Sprawdź adres IP i zresetuj go w razie potrzeby – patrz Poradnik zaawansowany.

Różne komunikaty

Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Drzwiczki skanera są otwarte.
Pokrywa podajnika dokumentów nie jest prawidłowo zatrzaśnięta.
Zamknij pokrywę, aby ją zablokować.
Błąd [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Nie można sterować drukarką.
Ponownie uruchom drukarkę i spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Pamięć pełna. Usuń zadanie.
Pamięć jest pełna.
Wydrukuj lub usuń odebrane zadanie faksowania w menu Bezpieczny odbiór – patrz Poradnik zaawansowany.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...