Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki laserowe Samsung - jak skonfigurować przewodowe połączenie sieciowe w systemie Windows

Dowiedz się, jak zainstalować sterownik druku i skonfigurować przewodowe połączenie sieciowe
Jeśli sterownik druku nie został jeszcze zainstalowany, przejdź do sekcji Software and Driver Downloads (Pobieranie oprogramowania i sterowników) i wpisz nazwę modelu drukarki w polu tekstowym wyszukiwania, aby pobrać najnowszą wersję.
Aby zainstalować sterownik druku i skonfigurować przewodowe połączenie sieciowe, wykonaj poniższe czynności.
 1. Podłącz przewód Ethernet do portu z tyłu routera, a następnie podłącz drugi koniec do drukarki.
 2. Po dokonaniu połączenia uruchom program instalacyjny sterownika drukarki, klikając dwukrotnie plik .exe, który został pobrany z centrum wsparcia.
  Jeśli sterownik druku nie został jeszcze zainstalowany, przejdź do sekcji Software and Driver Downloads (Pobieranie oprogramowania i sterowników) i wpisz nazwę modelu drukarki w polu tekstowym wyszukiwania, aby pobrać najnowszą wersję.
 3. Zaznacz pole, aby zaakceptować warunki instalacji, a następnie kliknij Next (Dalej).
  Rys. : Przykład umowy instalacyjnej
  Na ilustracji przedstawiono warunki instalacji
 4. Wybierz Network connection (Połączenie sieciowe) jako typ instalacji, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  Rys. : Przykład wyboru typu połączenia
  Na ilustracji przedstawiono wybór Network connection (Połączenie sieciowe)
 5. W przypadku pierwszej konfiguracji wybierz opcję Yes, I will set up my printer’s network (Tak, skonfiguruję sieć drukarki), a następnie kliknij Next (Dalej).
  Rys. : Przykład wyboru opcji Yes (Tak)
  Na ilustracji przedstawiono wybór opcji Yes (Tak) podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej
 6. Upewnij się, czy drukarka jest włączona, a przewód sieciowy został podłączony do drukarki i routera.
  Rys. : Przykład używania przewodu Ethernet
  Na ilustracji przedstawiono schemat połączenia przewodem Ethernet
 7. Kreator wyszuka dostępne drukarki. Jeśli drukarka nie zostanie odnaleziona, sprawdź połączenie Ethernet pomiędzy drukarką a routerem i upewnij się, że drukarka jest włączona.
  Rys. : Przykład kreatora wyszukującego drukarki
  Na ilustracji pokazano okno z paskiem postępu wyszukiwania drukarek
 8. W oknie zostaną wyświetlone wyszukane drukarki. Wybierz drukarkę, jeśli jest ich kilka, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.
  Uwaga:
  Jeśli chcesz, by nazwa portu była taka sama jak adres IP, zaznacz pole obok pozycji Set the port as IP address (Ustaw port jako adresu IP).
  Rys. : Przykład ustawiania portu jako adresu IP
  Na ilustracji przedstawiono zaznaczenie pola nadania portowi nazwy takiej samej jak adres IP
 9. Zaznacz pola, jeśli jeszcze tego nie zrobiono, aby wybrać oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.
  Rys. : Przykład zaznaczenia pól oprogramowania
  Na ilustracji przedstawiono oprogramowanie wybrane do zainstalowania
 10. Na ekranie wczytywania sterownika druku wyświetli się pasek postępu.
  Rys. : Przykład oryginalnego tonera Samsung
  Na ilustracji przedstawiono oryginalny toner Samsung
 11. Po zainstalowaniu oprogramowania zaznacz pole obok pozycji Print a test page (Drukuj stronę testową), a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby potwierdzić prawidłowe podłączenie drukarki.
  Rys. : Przykład zakończenia instalacji oprogramowania
  Na ilustracji przedstawiono okno zakończenia instalacji
W przypadku zaznaczenia opcji Start Easy Eco Driver before printing job (Uruchom Easy Eco Driver przed zadaniem drukowania) oprogramowanie Easy Eco Driver wyświetli podgląd wydruku i umożliwi dostosowanie opcji tonera/papieru przed każdym zadaniem drukowania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...