Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenie wielofunkcyjne Samsung MultiXpress SL-K4250-K4350, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne SL-X4220-X4300 - wyświetlane komunikaty

Komunikaty są wyświetlane na ekranie panelu sterowania i wskazują status lub błędy urządzenia. Zobacz poniższą tabelę, aby zrozumieć komunikaty i rozwiązać problemy. Komunikaty i ich objaśnienia są wymienione w kolejności alfabetycznej.
Uwaga:
  • Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli, wyłącz i włącz zasilanie, a następnie spróbuj wznowić zadanie drukowania. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z:
  • Wyszukaj zawartość wyświetlanego komunikatu w witrynie pomocy technicznej.
  • W przypadku niektórych opcji lub modeli niektóre komunikaty mogą nie pojawiać się na ekranie.
  • [kolor]: Wskazuje kolor tonera lub zespołu obrazowania.
  • [numer podajnika]: Pokazuje numer podajnika.
  • [rodzaj nośnika]: Wskazuje rodzaj nośnika.
  • [format nośnika]: Wskazuje format papieru.
  • [numer błędu]: Pokazuje numer błędu.
Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Sprawdź, czy na ścieżce papieru pozostały skrawki papieru.
Wystąpił problem ze ścieżką papieru.
Usuń skrawki papieru ze ścieżki papieru. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Podawanie niewystarczającej ilości tonera. Usuń taśmę zabezpieczającą z wkładu z tonerem lub mocno nim potrząśnij. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Drukarka nie wykrywa wkładu z tonerem. Ewentualnie taśma zabezpieczająca nie jest usunięta z wkładu z tonerem.
Zdejmij taśmę zabezpieczającą z wkładu z tonerem. Patrz Poradnik szybkiej instalacji.
Otwarte drzwiczki. Zamknij.
Drzwiczki nie zostały prawidłowo zatrzaśnięte.
Zamknij drzwiczki, aby je zatrzasnąć.
Koniec czasu eksploatacji; wymień zespół obrazowania na nowy.
Wskazany zespół obrazowania osiągnął szacowany okres eksploatacjia.
Wymień zespół obrazowania na oryginalny zespół Samsung.
Koniec czasu eksploatacji; wymień wkład z tonerem na nowy.
Wskazany wkład z tonerem osiągnął koniec okresu eksploatacjia.
Wymień wkład na oryginalny wkład z tonerem Samsungb – patrz Wymiana wkładu z tonerem.
Usterka układu silnika [numer błędu]: Wyłącz i włącz ponownie.
Problem w układzie silnika.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka zespołu utrwalającego [numer błędu]: Wyłącz i włącz ponownie.
Problem w zespole utrwalającym.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka zespołu utrwalającego [numer błędu]: Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Podajnik [numer HCF] jest wyciągnięty. Wsuń prawidłowo.
Podajnik HCF nie został prawidłowo zatrzaśnięty.
Zamknij podajnik HCF, aby go zablokować.
Otwarte drzwiczki podajnika HCF [numer]. Zamknij.
Drzwiczki podajnika HCF nie zostały prawidłowo zatrzaśnięte.
Zamknij drzwiczki, aby je zatrzasnąć.
Nie zainstalowano [numer HCF]. Zainstaluj podajnik.
Podajnik HCF nie jest prawidłowo zainstalowany.
Zainstaluj ponownie podajnik HCF. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka systemu HDD [numer błędu]: Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Wystąpił problem z dyskiem twardym.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka systemu HDD [numer błędu]: Wezwij serwis.
Błąd HDD [numer błędu]. Patrz podręcznik użytkownika.
Usterka zespołu obrazowania: [numer błędu]. Zainstaluj ponownie zespół obrazowania.
Nie zainstalowano zespołu obrazowania.
Zainstaluj zespół obrazowania. Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, spróbuj ponownie zainstalować zespół obrazowania. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka zespołu obrazowania: [numer błędu]. Wezwij serwis.
Problem w zespole obrazowania.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka zespołu obrazowania: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Problem w zespole obrazowania.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Zespół obrazowania nie jest zgodny. Patrz podręcznik użytkownika.
Zainstalowany zespół obrazowania nie jest przeznaczony do tej drukarki.
Zainstaluj oryginalny zespół obrazowania firmy Samsung przeznaczony do drukarki – patrz Dostępne materiały eksploatacyjne.
Nie zainstalowano zespołu obrazowania. Zainstaluj zespół.
Zespół obrazowania nie jest zainstalowany lub jest nieprawidłowo zainstalowany.
Zainstaluj zespół obrazowania. Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, spróbuj ponownie zainstalować zespół obrazowania. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Zainstaluj wkład z tonerem.
Wkład z tonerem nie jest zainstalowany lub jest nieprawidłowo zainstalowany.
Zainstaluj wkład z tonerem. Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, spróbuj ponownie zainstalować wkład z tonerem. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka systemu wejściowego [numer błędu]: Sprawdź połączenie podajnika [numer HCF].
Występuje problem w podajniku HCF.
Otwórz i zamknij podajnik HCF. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka systemu wejściowego [numer błędu]: Sprawdź połączenie podajnika [numer podajnika].
Problem w podajniku.
Otwórz i zamknij podajnik. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka systemu wejściowego [numer błędu]: Wyciągnij podajnik [numer HCF] i włóż go ponownie.
Występuje problem w podajniku HCF.
Otwórz i zamknij podajnik HCF. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka systemu wejściowego [numer błędu]: Wyciągnij podajnik [numer podajnika] i włóż go ponownie.
Problem w podajniku.
Otwórz i zamknij podajnik. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka lampy: [numer błędu]. Otwórz drzwiczki, a następnie zamknij je. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Występuje problem w lampie.
Otwórz drzwiczki, a następnie zamknij je. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Załaduj podajnik [numer podajnika] papierem [Letter], [Zwykły].
Format papieru określony we właściwościach drukarki nie odpowiada papierowi załadowanemu do podajnika.
Załaduj odpowiedni papier do podajnika.
Usterka modułu LSU: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Występuje problem w module LSU.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka silnika: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Problem w układzie silnika.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka MSOK [numer błędu]: Wezwij serwis i wymień MSOK.
Problem w układzie silnika.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka MSOK [numer błędu]: Wezwij serwis.
Problem w układzie silnika.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Przewód sieciowy odłączony. Sprawdź.
Drukarka nie jest podłączona za pomocą przewodu sieciowego.
Podłącz drukarkę do sieci za pomocą przewodu sieciowego.
Zacięcie oryginalnego dokumentu w obszarze wyjściowym skanera
Oryginały są zacięte w podajniku dokumentów DSDF.
Usuń zacięcie.
Zacięcie oryginalnego dokumentu wewnątrz skanera.
Oryginały są zacięte w podajniku dokumentów DSDF.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie oryginalnego dokumentu wewnątrz skanera.
Wszystkie pojemniki wyjściowe papieru są pełne. Usuń zadrukowany papier.
Podajnik wyjściowy jest pełny.
Wyjmij wydruki z podajnika wyjściowego; drukarka wznowi drukowanie.
Pojemnik wyjściowy papieru jest pełny. Usuń zadrukowany papier.
Podajnik wyjściowy jest pełny.
Wyjmij wydruki z podajnika wyjściowego; drukarka wznowi drukowanie.
Brak papieru w podajniku [numer HCF]. Włóż papier.
W podajniku HCF nie ma papieru.
Załaduj papier do podajnika HCF.
Brak papieru w [numer podajnika]. Włóż papier.
W podajniku nie ma papieru.
Załaduj papier do podajnika.
Niski poziom papieru w [numer HCF]. Włóż papier.
Kończy się papier w podajniku HCF.
Załaduj papier do podajnika HCF.
Niski poziom papieru w [numer podajnika]. Włóż papier.
Kończy się papier w podajniku.
Załaduj papier do podajnika.
Zacięcie papieru w dolnej części ścieżki druku dwustronnego.
Zacięcie papieru podczas drukowania dwustronnego.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie papieru w dolnej części ścieżki druku dwustronnego (zacięcie w module druku dwustronnego – rejestracja).
Zacięcie papieru w górnej części ścieżki druku dwustronnego.
Zacięcie papieru podczas drukowania dwustronnego.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie papieru w górnej części ścieżki druku dwustronnego (zacięcie w module druku dwustronnego – powrót, zacięcie w module druku dwustronnego 1).
Zacięcie papieru w obszarze wyjściowym.
Doszło do zacięcia papieru w obszarze wyjściowym.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie papieru w obszarze wyjściowym (zacięcie w obszarze wyjściowym zadrukiem w dół).
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki.
Papier uległ zacięciu wewnątrz drukarki.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie papieru wewnątrz drukarki (zacięcie podawania 1, zacięcie podawania 2) lub Zacięcie papieru wewnątrz drukarki (zacięcie podawania 3, zacięcie podawania 4).
Zacięcie papieru w podajniku HCF [numer podajnika].
W obszarze podawania podajnika HCF doszło do zacięcia papieru.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie papieru w podajniku 3, 4.
Zacięcie papieru w podajniku 1.
W obszarze podawania podajnika doszło do zacięcia papieru.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie papieru w podajniku 1, 2.
Zacięcie papieru w podajniku 2.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie papieru w podajniku 1, 2.
Zacięcie papieru w podajniku 3.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie papieru w podajniku 3, 4.
Zacięcie papieru w podajniku 4.
Usuń zacięcie.
Zacięcie papieru w podajniku [numer podajnika] lub drzwiczki podajnika są otwarte.
W obszarze podawania podajnika doszło do zacięcia papieru lub drzwiczki podajnika zostały otwarte.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie papieru w podajniku 1, 2.
Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym.
W obszarze podawania podajnika doszło do zacięcia papieru.
Usuń zacięcie.
Zacięcie papieru lub brak papieru w podajniku.
Papier jest zacięty w podajniku lub nie ma papieru.
Usuń zacięty papier – patrz Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym.
Dane str./min są nieprawidłowe. Wezwij serwis i wymień MSOK.
Wystąpił problem z danymi str./min.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Przygotuj nowy zespół obrazowania.
Szacowany okres eksploatacjia zespołu obrazowania niemal upłynął.
Przygotuj nowy zespół obrazowania na wymianę.
Przygotuj nowy wkład z tonerem.
Szacowany okres eksploatacjia wkładu z tonerem niemal upłynął.
Przygotuj nowy wkład na wymianę. Jakość druku można tymczasowo poprawić, równomiernie rozprowadzając toner – patrz Rozprowadzanie tonera.
Wymień wkład z tonerem.
Wskazany wkład z tonerem prawie osiągnął szacowany koniec okresu eksploatacjia.
Wymień wkład z tonerem, gdy pojawi się ten komunikat, aby osiągnąć najwyższą jakość druku. Korzystanie z wkładu poza tym etapem może spowodować problemy z jakością druku – patrz Wymiana wkładu z tonerem.
Jeśli drukarka przestanie drukować, wymień wkład z tonerem – patrz Wymiana wkładu z tonerem.
Wymień na nowy moduł obrazowania.
Wskazany zespół obrazowania prawie osiągnął szacowany okres eksploatacjia.
Wymień zespół obrazowania, gdy pojawi się ten komunikat, aby osiągnąć najwyższą jakość druku. Korzystanie z zespołu obrazowania po tym etapie może spowodować problemy z jakością druku.
Wymień zespół utrwalający na nowy.
Okres eksploatacji zespołu utrwalającego upłynął.
Wymień zespół utrwalający na oryginalny zespół Samsung; skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Wymień na nowy wałek transferowy.
Okres eksploatacji wałka transferowego upłynął.
Wymień wałek transferowy na oryginalny wałek Samsung; skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Wymień wałek pobierający podajnika [numer podajnika] na nowy.
Okres eksploatacji wałka pobierającego podajnika upłynął.
Wymień wałek pobierający na oryginalny wałek Samsung; skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Skaner zablokowany lub wystąpił inny problem.
Blokada CCD (Charged Couple Device) została uaktywniona.
Odblokuj CCD. Ewentualnie wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka systemu skanowania [numer błędu]: Wyłącz i włącz ponownie.
Problem w systemie skanowania.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka czujnika: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Problem w układzie czujnika.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Potrząśnij wkładem z [kolor] tonerem.
We wskazanym wkładzie została niewielka ilość tonera.
Jakość druku można tymczasowo poprawić, równomiernie rozprowadzając toner – patrz Rozprowadzanie tonera.
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Zegar wyzerował się. Ustaw czas ponownie.
Ustawienie czasu drukarki zostało zainicjowane.
Ustaw czas w menu Konfiguracja drukarki.
Adres IPv4 przydzielony do bezprzewodowej sieci LAN jest w konflikcie z adresem innego systemu. Sprawdź.
Adres IPv4 jest używany w innym miejscu (bezprzewodowa sieć LAN).
Sprawdź adres IPv4 lub uzyskaj nowy adres IP.
Adres IPv6 przydzielony do bezprzewodowej sieci LAN jest w konflikcie z adresem innego systemu. Sprawdź.
Adres IPv6 jest używany w innym miejscu (bezprzewodowa sieć LAN).
Sprawdź adres IPv6 lub uzyskaj nowy adres IP.
Temperatura w pomieszczeniu nie nadaje się do użytkowania tego urządzenia. Dostosuj temperaturę w pomieszczeniu.
Urządzenie znajduje się w pomieszczeniu o nieodpowiedniej temperaturze.
Dostosuj temperaturę w pomieszczeniu – patrz Dostosowywanie.
Ten adres IP jest w konflikcie z adresem innego systemu. Sprawdź.
Adres IP jest używany w innym miejscu.
Sprawdź adres IP lub uzyskaj nowy adres IP.
Usterka wkładu z tonerem: [numer błędu]. Wezwij serwis.
Wystąpił problem z wkładem z tonerem.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Niezgodność wkładu z tonerem. Patrz podręcznik użytkownika.
Zainstalowany zespół obrazowania nie jest przeznaczony do tej drukarki.
Zainstaluj oryginalny zespół obrazowania firmy Samsung przeznaczony do drukarki – patrz Dostępne materiały eksploatacyjne.
Usterka TR: [numer błędu]. Ponownie zainstaluj wałek transferowy.
Nie zainstalowano wałka transferowego.
Zainstaluj wałek transferowy. Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, spróbuj ponownie zainstalować wałek transferowy. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka podajnika [numer błędu]: Sprawdź połączenie podajnika.
Podajnik papieru nie jest dobrze wsunięty.
Zainstaluj ponownie podajnik. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka podajnika [numer błędu]: Wyciągnij podajnik [numer podajnika] i włóż go ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Podajnik papieru nie jest dobrze wsunięty.
Zainstaluj ponownie podajnik. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Nie zainstalowano podajnika [numer podajnika]. Zainstaluj podajnik.
Podajnik nie jest prawidłowo zainstalowany.
Zainstaluj ponownie podajnik. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Podajnik [numer podajnika] jest wyciągnięty. Wsuń prawidłowo.
Podajnik nie został prawidłowo zatrzaśnięty.
Zamknij podajnik, aby go zablokować.
Otwarte drzwiczki podajnika [numer podajnika]. Zamknij.
Drzwiczki podajnika nie zostały prawidłowo zatrzaśnięte.
Zamknij drzwiczki, aby je zatrzasnąć.
Usterka systemu UI: [numer błędu]. Wezwij serwis.
Problem w systemie UI.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Uwierzytelnianie w sieci 802.1x nieudane. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Uwierzytelnianie nie powiodło się.
Sprawdź protokół uwierzytelniania w sieci. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
a. Szacowana trwałość użytkowa wkładu to oczekiwany lub szacunkowy okres eksploatacji wkładu z tonerem, wskazujący średnią liczbę wydruków, wyznaczony zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Liczba stron może zależeć od procentowego obszaru obrazu, środowiska pracy, odstępów między drukowaniem oraz rodzaju i formatu nośnika.
b. Kiedy wkład z tonerem osiągnie koniec okresu eksploatacji, drukarka przestanie drukować. Wybierz zatrzymanie lub kontynuowanie drukowania w aplikacji SyncThru™Web Service (Settings > Printer Settings > System > Setup > Supplies Management > Toner Cartridge Stop [Ustawienia > Ustawienia drukarki > System > Konfiguracja > Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi > Zatrzymanie wkładu z tonerem]) lub w programie Samsung Easy Printer Manager, w sekcji Device Settings > System > Supplies Management > Toner Cartridge Stop (Ustawienia urządzenia > System > Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi > Zatrzymanie wkładu z tonerem). Wyłączenie tej opcji i kontynuowanie drukowania może spowodować uszkodzenie systemu urządzenia.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...