Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-K3250-K3300, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne MultiXpress SL-X3220-X3280 - wyświetlane komunikaty

Komunikaty są wyświetlane na ekranie panelu sterowania i wskazują status lub błędy urządzenia. Zobacz poniższą tabelę, aby zrozumieć komunikaty i rozwiązać problemy.
  Uwaga:
  • Komunikat o błędzie może być rozwiązany za pomocą wskazówek w oknie programu Printer Status – patrz Korzystanie z programu Samsung Printer Status.
  • Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli, wyłącz i włącz zasilanie, a następnie spróbuj wznowić zadanie drukowania. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z:
  • Wyszukaj zawartość wyświetlanego komunikatu w witrynie pomocy technicznej.
  • W przypadku niektórych opcji lub modeli niektóre komunikaty mogą nie pojawiać się na ekranie.
  • [numer błędu]: Pokazuje numer błędu.
  • [rodzaj podajnika]: Pokazuje numer podajnika.
  • [kolor]: Pokazuje kolor tonera.
Komunikaty dotyczące zacięć papieru
Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Zacięcie oryginalnego dokumentu wewnątrz skanera.
Oryginalny dokument zaciął się w podajniku.
Usuń zacięty papier – patrz Usuwanie zacięć oryginalnych dokumentów.
Zacięcie oryginalnego dokumentu w obszarze wyjściowym skanera
Zacięcie papieru w górnej części ścieżki druku dwustronnego.
Zacięcie papieru podczas drukowania dwustronnego. To dotyczy tylko drukarek z tą funkcją.
Usuń zacięty papier – patrz Usuwanie zacięć papieru.
Zacięcie papieru w dolnej części ścieżki druku dwustronnego.
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki.
Papier uległ zacięciu wewnątrz drukarki.
Usuń zacięty papier – patrz Wewnątrz drukarki.
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki. Wyjmij papier.
Zacięcie papieru w obszarze wyjściowym.
Doszło do zacięcia papieru w obszarze wyjściowym.
Usuń zacięty papier – patrz W obszarze wyjściowym.
Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym.
Papier zaciął się w podajniku uniwersalnym.
Usuń zacięty papier – patrz Usuwanie zacięć papieru.
Zacięcie papieru w [numer podajnika].
Papier zaciął się w podajniku.
Usuń zacięty papier – patrz Usuwanie zacięć papieru.
Zacięcie papieru w [numer podajnika]. Otwórz drzwiczki i wyjmij papier, a następnie zamknij drzwiczki.
Zacięcie papieru na wyjściu finiszera.
Zacięcie papieru podczas wykańczania.
Usuń zacięty papier – patrz W obszarze opcjonalnego finiszera.
Zacięcie papieru z przodu finiszera.
Zacięcie papieru wewnątrz finiszera.
Komunikaty dotyczące tonera
  Przestroga:
Firma Samsung nie zaleca używania nieoryginalnych wkładów z tonerem, na przykład wkładów ponownie napełnianych lub regenerowanych. Firma Samsung nie gwarantuje jakości nieoryginalnych wkładów z tonerem. Gwarancja urządzenia nie obejmuje serwisu ani naprawy wynikającej z używania nieoryginalnych wkładów z tonerem.
Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Podawanie niewystarczającej ilości [kolor] tonera. Usuń taśmę zabezpieczającą z wkładu z tonerem [kolor] lub mocno nim potrząśnij. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Drukarka nie wykrywa wkładu z tonerem. Ewentualnie taśma zabezpieczająca nie jest usunięta z wkładu z tonerem.
Zdejmij taśmę zabezpieczającą z wkładu z tonerem. Patrz Poradnik szybkiej instalacji.
Niezgodny wkład z [kolor] tonerem. Patrz podręcznik użytkownika.
Zainstalowany wkład z tonerem jest niewłaściwy dla danej drukarki.
Zainstaluj oryginalny wkład z tonerem firmy Samsung przeznaczony do drukarki – patrz Dostępne materiały eksploatacyjne.
Wkład z tonerem nie został zainstalowany. Zainstaluj wkład.
Wkład z [kolor] tonerem nie jest zainstalowany. Zainstaluj go.
Wkład z tonerem nie został zainstalowany.
Ponownie zainstaluj wkład z tonerem.
Nie można wykryć wkładu z tonerem.
Aby potwierdzić, że jest właściwie osadzony, zainstaluj wkład ponownie dwa lub trzy razy. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Nie usunięto folii ochronnej z tonera.
Zdejmij folię ochronną z wkładu z tonerem. Patrz Poradnik szybkiej instalacji dołączony do drukarki.
Przygotuj nowy wkład z [kolor] tonerem.
Szacowany okres eksploatacji wkładu z tonerem niemal upłynął.
Przygotuj nowy wkład z tonerem na wymianę. Jakość druku można tymczasowo poprawić, równomiernie rozprowadzając toner – patrz Rozprowadzanie tonera.
Zainstaluj nowy wkład z [kolor] tonerem.
Wskazany wkład z tonerem prawie osiągnął szacowany koniec okresu eksploatacjia.
Wybierz opcję Stop lub Continue (Kontynuuj), jak pokazano na panelu sterowania. Wybranie opcji Stop powoduje, że drukarka przestaje drukować. Wybranie opcji Continue (Kontynuuj) powoduje, że drukarka kontynuuje drukowanie, lecz jakość druku nie jest gwarantowana.
Koniec czasu eksploatacji; zainstaluj nowy [kolor] wkład z tonerem.
Wymień wkład z tonerem, gdy pojawi się ten komunikat, aby osiągnąć najwyższą jakość druku. Korzystanie z wkładu poza tym etapem może spowodować problemy z jakością druku – patrz Wymiana wkładu z tonerem.
Potrząśnij [kolor] wkład z tonerem, a następnie zainstaluj.
We wskazanym wkładzie została niewielka ilość tonera.
Jakość druku można tymczasowo poprawić, równomiernie rozprowadzając toner – patrz Rozprowadzanie tonera.
Potrząśnij [kolor] wkład z tonerem, a następnie zainstaluj. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Potrząśnij [kolor] wkład z tonerem, a następnie zainstaluj. Jeśli problem nadal występuje, wymień wkład z tonerem.
Jakość druku można tymczasowo poprawić, równomiernie rozprowadzając toner – patrz Rozprowadzanie tonera.
Jeśli problem nadal występuje, wymień wkład z tonerem.
a. Szacowana trwałość użytkowa wkładu to oczekiwany lub szacunkowy okres eksploatacji wkładu z tonerem, wskazujący średnią liczbę wydruków, wyznaczony zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (seria K325x, K330x) lub ISO/IEC 19798 (seria X322x, X328x) – patrz Dostępne materiały eksploatacyjne. Liczba stron może zależeć od środowiska pracy, procentowego obszaru obrazu, odstępów między drukowaniem, nośników i ich rozmiarów. Pewna ilość tonera może pozostać we wkładzie nawet wtedy, gdy zostanie wyświetlony komunikat o konieczności wymiany wkładu i drukarka przestanie pracować.
Komunikaty dotyczące podajnika
Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Brak papieru w [numer podajnika]. Włóż papier.
Brak papieru we wskazanym podajniku.
Załaduj papier do podajnika – patrz Ładowanie papieru do podajnika.
Brak papieru w podajniku uniwersalnym. Włóż papier.
Brak papieru we wszystkich podajnikach. Włóż papier.
Niski poziom papieru w [numer podajnika]. Włóż papier.
Kończy się papier w podajniku.
Załaduj papier do podajnika.
Podajnik [numer podajnika] jest wyciągnięty. Wsuń prawidłowo.
Podajnik nie został prawidłowo zatrzaśnięty.
Zamknij podajnik, aby go zablokować.
Niewłaściwy papier w podajniku [numer podajnika].
Format papieru określony we właściwościach drukarki nie odpowiada papierowi załadowanemu do podajnika.
Wybierz opcję Continue (Kontynuuj), aby kontynuować zadanie drukowania z niewłaściwym papierem, lub Cancel (Anuluj), aby anulować zadanie drukowania i załadować właściwy papier do podajnika.
Niewłaściwy papier w podajniku uniwersalnym.
Błąd podajnika: [numer błędu]. Wyciągnij podajnik [numer podajnika] i włóż go ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Podajnik papieru nie jest dobrze wsunięty.
Zainstaluj ponownie podajnik. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Błąd podajnika: [numer błędu]. Sprawdź połączenie podajnika 3; wyłącz i włącz urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Komunikaty dotyczące sieci
Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Uwierzytelnianie w sieci 802.1x nieudane. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Uwierzytelnianie nie powiodło się.
Sprawdź protokół uwierzytelniania w sieci. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z administratorem sieci.
Nie można odnaleźć sieci bezprzewodowej. Sprawdź środowisko sieci bezprzewodowej.
Drukarka nie łączy się z siecią bezprzewodową.
Sprawdź status routera lub punktu dostępu sieci bezprzewodowej, w tym konfigurację i podłączenia zasilania, a także wszelkie urządzenia, które mogą mieć wpływ na komunikację bezprzewodową. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Nie można połączyć się za pośrednictwem Wi-Fi Direct. Wyłącz i włącz urządzenie przenośne.
Drukarka nie łączy się za pośrednictwem Wi-Fi Direct.
Wyłącz i włącz funkcję Wi-Fi Direct albo drukarkę lub urządzenie przenośne. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Nieudane połączenie z WPS. Spróbuj ponownie lub skonfiguruj inne połączenie bezprzewodowe.
Drukarka nie łączy się za pośrednictwem WPS.
Sprawdź ustawienia WPS – patrz Korzystanie z menu WPS.
Awaria systemu MSOK: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Problem w układzie silnika.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Przewód sieciowy odłączony. Sprawdź.
Drukarka nie jest podłączona za pomocą przewodu sieciowego.
Podłącz drukarkę do sieci za pomocą przewodu sieciowego.
Awaria sieci: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Problem w układzie sieci.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Brak połączenia z punktu dostępu bezprzewodowego. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane automatycznie, sprawdź ustawienia sieci bezprzewodowej.
Drukarka nie nawiązała połączenia z punktem dostępu bezprzewodowego (punkt dostępu lub router sieci bezprzewodowej).
Sprawdź status punktu dostępu sieci bezprzewodowej, w tym konfigurację i podłączenia zasilania, a także wszelkie urządzenia, które mogą mieć wpływ na komunikację bezprzewodową. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Ten adres IP jest w konflikcie z adresem innego systemu. Sprawdź.
Aktualny adres sieciowy IP jest używany przez kogoś innego.
Sprawdź adres IP i zresetuj go w razie potrzeby.
Awaria systemu wideo: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Występuje problem w procesorze.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Funkcja Wi-Fi Direct nie jest gotowa. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Drukarka nie inicjuje połączenia za pośrednictwem Wi-Fi Direct.
Wyłącz i włącz drukarkę, aby zainicjować ustawienia sieci bezprzewodowej. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej są nieprawidłowe. Zmień ustawienia.
Opcje sieci bezprzewodowej zostały nieprawidłowo skonfigurowane dla metody zabezpieczeń.
Skonfiguruj opcje bezprzewodowe w drukarce, SWS, punkcie dostępu lub routerze bezprzewodowym. Zalecana jest metoda zabezpieczeń WPA2-PSK / AES. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Hasło wprowadzone w opcjach zabezpieczeń sieci bezprzewodowej jest nieprawidłowe.
Drukarka nie obsługuje metody zabezpieczeń stosowanej przez punkt dostępu lub router sieci bezprzewodowej.
Usterka punktu dostępu lub routera sieci bezprzewodowej.
Różne komunikaty
Komunikat
Znaczenie
Proponowane rozwiązania
Usterka wywoływacza [kolor]: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Występuje problem w wywoływaczu.
Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka wywoływacza [kolor]: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
[Kolor] zespół obrazowania nie jest zgodny. Patrz podręcznik użytkownika.
Zainstalowany zespół obrazowania nie jest przeznaczony do tej drukarki.
Zainstaluj oryginalny zespół obrazowania firmy Samsung przeznaczony do drukarki – patrz Dostępne materiały eksploatacyjne.
Zespół obrazowania nie jest zainstalowany. Zainstaluj go.
Zespół obrazowania nie jest zainstalowany lub jest nieprawidłowo zainstalowany.
Zainstaluj zespół obrazowania. Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, spróbuj ponownie zainstalować zespół obrazowania. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Nie zainstalowano zespołu obrazowania. Zainstaluj zespół.
Usterka [kolor] zespołu obrazowania: [numer błędu]. Zainstaluj ponownie [kolor] zespół obrazowania.
Nie zainstalowano zespołu obrazowania.
Zainstaluj zespół obrazowania. Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, spróbuj ponownie zainstalować zespół obrazowania. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Koniec okresu eksploatacji. Wymień na nowy [kolor] zespół obrazowania.
Zespół obrazowania prawie osiągnął szacowany koniec okresu eksploatacji a.
Wymień zespół obrazowania Samsung na oryginalny zespół – patrz Wymiana zespołu obrazowania.
Usterka układu silnika [numer błędu]: Wyłącz i włącz ponownie.
Problem w układzie silnika.
Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka wentylatora: [numer błędu]. Otwórz drzwiczki, a następnie zamknij je. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Występuje problem z wentylatorem.
Otwórz drzwiczki, a następnie zamknij je. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka wentylatora: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Występuje problem z wentylatorem.
Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka finiszera: [numer błędu]. Otwórz drzwiczki finiszera, a następnie zamknij je. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz i włącz urządzenie.
Problem w układzie finiszera.
Otwórz drzwiczki, a następnie zamknij je. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka finiszera: [numer błędu]. Sprawdź finiszer.
Finiszer jest wyciągnięty. Wsuń prawidłowo.
Finiszer nie jest dobrze wsunięty.
Zainstaluj ponownie finiszer. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Otwarte drzwiczki zacięć finiszera. Zamknij.
Drzwiczki finiszera nie zostały prawidłowo zatrzaśnięte.
Zamknij drzwiczki, aby je zatrzasnąć.
Drzwiczki zszywacza finiszera są otwarte. Zamknij.
Drzwiczki zszywacza finiszera nie zostały prawidłowo zatrzaśnięte.
Zamknij drzwiczki, aby je zatrzasnąć.
Otwarte przednie drzwiczki. Zamknij.
Przednie lub prawe drzwiczki nie zostały prawidłowo zatrzaśnięte.
Zamknij drzwiczki, aby je zatrzasnąć.
Otwarte prawe drzwiczki. Zamknij.
Zespół utrwalający nie jest zgodny. Patrz podręcznik użytkownika.
Zainstalowany zespół utrwalający nie jest do tej drukarki.
Zainstaluj oryginalny zespół utrwalający firmy Samsung przeznaczony do drukarki; skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Nie zainstalowano zespołu utrwalającego. Zainstaluj go.
Zespół utrwalający nie jest prawidłowo zainstalowany.
Zainstaluj ponownie zespół utrwalający. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka zespołu utrwalającego: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Problem w zespole utrwalającym.
Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka zespołu utrwalającego: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Usterka zespołu utrwalającego: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Usterka systemu HDD: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Problem w systemie HDD.
Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Pojemnik dziurkacza jest pełny. Usuń odpady z pojemnika.
Pojemnik dziurkacza jest pełny.
Usuń odpady z pojemnika.
Pojemnik dziurkacza nie jest zainstalowany. Zainstaluj pojemnik.
Pojemnik dziurkacza nie jest zainstalowany.
Zainstaluj pojemnik dziurkacza. Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, spróbuj ponownie zainstalować pojemnik dziurkacza. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Zespół obrazowania wymaga oczyszczenia elementów wprowadzających. Wyczyść zespół.
Zespół obrazowania wymaga oczyszczenia elementów wprowadzających.
Wyczyść elementy wprowadzające zespołu obrazowania – patrz Czyszczenie elementów wprowadzających zespołu obrazowania.
Usterka zespołu obrazowania: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Problem w zespole obrazowania.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Wewnętrzny podajnik wyjściowy jest pełny. Usuń zadrukowane nośniki.
Wewnętrzny podajnik wyjściowy jest pełny.
Usuń zadrukowane nośniki.
Usterka systemu wejściowego: [numer błędu]. Wyciągnij podajnik [numer podajnika] i włóż go ponownie.
Problem w podajniku.
Otwórz i zamknij podajnik. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka modułu LSU: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Występuje problem w module LSU.
Odłącz przewód zasilający i podłącz ponownie.
Usterka modułu LSU: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Występuje problem w module LSU.
Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka silnika: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Problem w układzie silnika.
Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Podajnik wyjściowy (druk do dołu) jest pełny. Usuń zadrukowane nośniki.
Podajnik wyjściowy jest pełny.
Usuń zadrukowane nośniki.
Przygotuj nowy [kolor] zespół obrazowania.
Szacowany okres eksploatacjia zespołu obrazowania niemal upłynął.
Przygotuj nowy zespół obrazowania do wymiany – patrz Wymiana zespołu obrazowania.
Wymień na nowy [kolor] moduł wywoływacza.
Okres eksploatacji modułu wywoływacza upłynął.
Wybierz opcję Stop lub Continue (Kontynuuj), jak pokazano na panelu sterowania. Wybranie opcji Stop powoduje, że drukarka przestaje drukować. Wybranie opcji Continue (Kontynuuj) powoduje, że drukarka kontynuuje drukowanie, lecz jakość druku nie jest gwarantowana.
Wymień moduł wywoływacza na nowy. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Wymień zespół utrwalający na nowy.
Okres eksploatacji wałka transferowego upłynął.
Wymień zespół utrwalający na nowy. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Wymień na nowy [kolor] zespół obrazowania.
Zespół obrazowania prawie osiągnął szacowany koniec okresu eksploatacji a.
Wymień zespół obrazowania, gdy pojawi się ten komunikat, aby osiągnąć najwyższą jakość druku. Korzystanie z zespołu obrazowania poza tym etapem może spowodować problemy z jakością druku – patrz Wymiana zespołu obrazowania.
Przygotuj nowy pasek transferowy.
Okres eksploatacji paska transferowego wkrótce upłynie.
Wymień pasek transferowy na nowy. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Wymień na nowy – wezwij serwis. Pasek transferowy.
Okres eksploatacji paska transferowego upłynął.
Wymień na nowy wałek transferowy.
Okres eksploatacji wałka transferowego upłynął.
Wymień wałek transferowy na oryginalny wałek transferowy Samsung; skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Skaner zablokowany lub wystąpił inny problem.
Blokada CCD (Charged Couple Device) została uaktywniona.
Odblokuj CCD. Ewentualnie wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka systemu skanowania: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie.
Problem w systemie skanowania.
Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka czujnika: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Występuje problem w czujniku.
Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Wkład zszywek jest pusty. Wymień.
We wkładzie pozostało niewiele zszywek. Szacowany okres eksploatacji wkładu zszywek niemal upłynął.
Przygotuj nowy wkład ze zszywkami na wymianę.
Wkład zszywek jest na wyczerpaniu. Przygotuj nowy.
Okres eksploatacji wkładu zszywek upłynął.
Ten komunikat jest wyświetlany, gdy wkład zszywek jest całkowicie pusty. Przygotuj wkład ze zszywkami.
Wkład zszywek jest na wyczerpaniu. Wymień.
Wkład zszywek nie został zainstalowany. Zainstaluj go.
Wkład zszywek nie jest zainstalowany lub jest nieprawidłowo zainstalowany.
Zainstaluj wkład zszywek. Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, spróbuj ponownie zainstalować wkład zszywek. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Temperatura tej drukarki jest zbyt niska. Zaczekaj chwilę na nagrzanie się.
Temperatura tej drukarki jest zbyt niska.
Zaczekaj chwilę na nagrzanie się.
Wystąpił problem z kartą modemu faksu. Zainstaluj ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Wystąpił problem z kartą modemu faksu.
Zainstaluj kartę modemu faksu. Jeśli nie została jeszcze zainstalowana, spróbuj ponownie zainstalować kartę modemu faksu. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Czujnik ACR jest zabrudzony. Wyczyść miękką ściereczką lub papierem.
Czujnik ACR jest zabrudzony.
Wyczyść czujnik ACR miękką ściereczką lub papierem.
Czujnik CTD jest zabrudzony. Wyczyść miękką ściereczką lub papierem.
Czujnik CTD jest zabrudzony.
Wyczyść czujnik CTD miękką ściereczką lub papierem.
W układarce finiszera jest zbyt dużo papieru. Usuń zadrukowany papier.
Układarka finiszera jest pełna.
Wyjmij wydruki z układarki finiszera; drukarka wznowi drukowanie.
Górne drzwiczki skanera są otwarte.
Drzwiczki podajnika dokumentów nie zostały prawidłowo zatrzaśnięte.
Zamknij drzwiczki, aby je zatrzasnąć.
Moduł czyszczący paska transferowego jest zużyty. Wymień na nowy.
Okres eksploatacji modułu czyszczącego paska transferowego upłynął.
Wymień moduł czyszczący paska transferowego na oryginalny moduł Samsung; skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Usterka systemu UI: [numer błędu]. Wyłącz i włącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Problem w systemie UI.
Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełny. Zamów nowy.
Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełny.
Przygotuj oryginalny pojemnik na zużyty toner firmy Samsung.
Pojemnik na zużyty toner jest pełny. Wymień.
Pojemnik na zużyty toner jest pełny; drukarka nie będzie drukować, dopóki nie zostanie zainstalowany nowy pojemnik na zużyty toner.
Wymień pojemnik na zużyty toner na oryginalny pojemnik Samsung – patrz Wymiana pojemnika na zużyty toner.
Pojemnik na zużyty toner nie został zainstalowany. Zainstaluj go.
Pojemnik na zużyty toner nie został zainstalowany.
Zainstaluj pojemnik na zużyty toner. Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, spróbuj ponownie zainstalować pojemnik na zużyty toner. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP.
a. Szacowana trwałość użytkowa wkładu to oczekiwany lub szacunkowy okres eksploatacji wkładu z tonerem, wskazujący średnią liczbę wydruków, wyznaczony zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (seria K325x, K330x) lub ISO/IEC 19798 (seria X322x, X328x) – patrz Dostępne materiały eksploatacyjne. Liczba stron może zależeć od środowiska pracy, procentowego obszaru obrazu, odstępów między drukowaniem, nośników i ich rozmiarów. Pewna ilość tonera może pozostać we wkładzie nawet wtedy, gdy zostanie wyświetlony komunikat o konieczności wymiany wkładu i drukarka przestanie pracować.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...