Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki laserowe Samsung - jak dodać drukarkę podłączoną do sieci w systemie Mac OS X

Dowiedz się, jak dodać drukarkę podłączoną do sieci w systemie Mac OS X.
Uwaga:
Zalecane jest pobranie najnowszych sterowników druku i skanowania drukarki.
Jeśli sterownik druku nie został jeszcze zainstalowany, przejdź do sekcji Software and Driver Downloads (Pobieranie oprogramowania i sterowników) i wpisz nazwę modelu drukarki w polu tekstowym wyszukiwania, aby pobrać sterownik drukarki i aplikację Easy Printer Manager.
Aby dodać drukarkę, wykonaj odpowiednie czynności.
 1. Kliknij ikonę Apple w lewej górnej części ekranu i kliknij System Preferences (Preferencje systemowe).
  Rys. : Przykład okna System Preferences (Preferencje systemowe)
  Na ilustracji przedstawiono okno System Preferences (Preferencje systemowe)
 2. W oknie System Preferences (Preferencje systemowe) kliknij opcję Print & Scan (Drukowanie i skanowanie).
  Rys. : Przykład kliknięcia opcji Print & Scan (Drukowanie i skanowanie)
  Na ilustracji przedstawiono kliknięcie opcji Print & Scan (Drukowanie i skanowanie)
 3. Kliknij znak + poniżej listy drukarek.
  Rys. : Przykład kliknięcia znaku +
  Na ilustracji przedstawiono zaznaczony znak +
 4. Jeśli drukarka jest obecnie podłączona do komputera Mac za pomocą przewodu USB, Ethernet lub połączenia bezprzewodowego, może być wyświetlana jako opcja do wyboru. Jeśli drukarka nie jest dostępna, kliknij opcję Add Printer or Scanner (Dodaj drukarkę lub skaner).
  Rys. : Przykład opcji Add Printer or Scanner (Dodaj drukarkę lub skaner)
  Ilustracja opcji Add Printer or Scanner (Dodaj drukarkę lub skaner)
 5. Wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij Add (Dodaj). Jeśli drukarka nie jest wyświetlana, upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci lub za pomocą przewodu USB.
  Uwaga:
  Jeśli jest podłączona do sieci, informacje zostaną wyświetlone jako Bonjour w kolumnie Kind (Typ).
  Rys. : Przykład wyświetlania Bonjour w sekcji Kind (Typ) i kliknięcia przycisku Add (Dodaj)
  Na ilustracji przedstawiono sekcję Kind (Typ) i kliknięcie opcji Add (Dodaj)
 6. Potwierdź ustawienia instalacji, a następnie kliknij przycisk OK.
  Rys. : Przykład potwierdzenia ustawień instalacji
  Na ilustracji przedstawiono kliknięcie przycisku OK, a następnie Add (Dodaj)
 7. System Mac wyszuka odpowiednie oprogramowanie w celu skonfigurowania drukarki.
  Rys. : Przykład systemu Mac wyszukującego oprogramowanie
  Na ilustracji przedstawiono pasek wyszukiwania oprogramowania
 8. Po wykryciu drukarka będzie wyświetlana na liście opcji z zieloną kontrolką wskazującą stan gotowości.
  Rys. : Przykład stanu gotowości dodanej drukarki
  Na ilustracji przedstawiono nową drukarkę dodaną do listy drukarek z zieloną kontrolką stanu gotowościPo dodaniu drukarki sieciowej na liście może być wyświetlana stara wersja drukarki USB. Aby usunąć starą drukarkę z listy opcji, zaznacz drukarkę, a następnie kliknij przycisk –.
Jeśli drukarka jest wyświetlana na liście, ale nie można drukować, wydrukuj raport konfiguracji drukarki. Jeśli adresem IP jest 192.0.0.192, należy przeprowadzić konfigurację sieci bezprzewodowej. Przejdź do strony support.hp.com, aby uzyskać pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...