Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wielofunkcyjne urządzenia laserowe Samsung - jak wysłać faks z komputera

Przed wysłaniem faksu upewnij się, czy linia telefoniczna ze ściennego gniazdka telefonicznego jest podłączona do portu liniowego z tyłu drukarki. Port drukarki może wyglądać podobnie jak w przykładzie poniżej:
Rys. : Przykład faksu
Uwaga:
Aby wysłać faks z komputera, należy zainstalować program Samsung Network PC Fax. Program ten jest instalowany automatycznie podczas instalacji sterownika drukarki.

Wysyłanie faksu z komputera

Aby wysłać faks z komputera, wykonaj poniższe czynności.
 1. Otwórz dokument do przefaksowania. (jako przykładu w tej instrukcji użyto dokumentu Microsoft Word w systemie Windows 7).
 2. Kliknij menu File (Plik).
  Rys. : Wybór menu File (Plik)
 3. Kliknij polecenie Print (Drukuj) w menu File (Plik). Wyświetlone zostanie okno Print (Drukuj) (w zależności od aplikacji może różnić się od poniższej ilustracji).
  Rys. : Wybór Print (Drukuj)
 4. Kliknij nazwę modelu drukarki. Zostanie otwarta pełna lista wszystkich drukarek.
  Rys. : Kliknij nazwę drukarki
 5. Na liście drukarek kliknij pozycję Samsung Network PC Fax (aby ją znaleźć, konieczne może być przewinięcie w dół listy).
  Rys. : Wybór pozycji Samsung Network PC Fax
 6. Kliknij Print (Drukuj).
  Rys. : Wybór Print (Drukuj)
 7. Wyświetlony zostanie ekran Fax Options (Opcje faksu). Jest to ostatni ekran przed wysłaniem faksu.
  1. Wprowadź numer faksu odbiorcy.
  2. Wybierz jedną z opcji:
   • Fax Quality (Jakość faksu)
   • Original Type (Rodzaj oryginału) (czy w faksowanym dokumencie są tylko zdjęcia, tylko tekst, czy oba elementy)
   • Cover Page (Strona tytułowa)
   • Notify me on delivery (Powiadom mnie o odebraniu) (zaznacz to pole, aby dowiedzieć się, kiedy faks został odebrany)
  3. Kliknij Preview (Podgląd), aby zobaczyć podgląd wysyłanego faksu.
  4. Kliknij Send (Wyślij), aby wysłać faks.
  Rys. : Ekran opcji faksu
  Faks jest wysyłany. Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Notify me on delivery (Powiadom mnie o odebraniu), otrzymasz powiadomienie, gdy faks zostanie dostarczony do odbiorcy.
Uwaga:
Jeśli nie uda się wysłać faksu, upewnij się, czy linia telefoniczna jest poprawnie podłączona do portu linii telefonicznej i czy występuje sygnał wybierania w przypadku korzystania z innego telefonu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...