Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wielofunkcyjne urządzenia laserowe Samsung - jak skonfigurować skanowanie do komputera z systemem Windows za pomocą aplikacji Easy Printer Manager

Przed rozpoczęciem skanowania z drukarki do komputera z systemem Windows skonfiguruj Scan to PC Settings (Ustawienia skanowania do komputera) w aplikacji Samsung Easy Printer Manager.
Aby skonfigurować Scan to PC Settings (Ustawienia skanowania do komputera) w aplikacji Samsung Easy Printer Manager, wykonaj następujące czynności:
 1. Upewnij się, czy zainstalowane są najnowsze wersje sterowników druku i skanowania.
  Aby pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie, przejdź do sekcji Software and Drivers (Oprogramowanie i sterowniki), a następnie wpisz nazwę modelu drukarki w polu tekstowym.
 2. Na pasku zadań systemu Windows prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Samsung Easy Printer Manager (), a następnie otwórz aplikację Samsung Easy Printer
  Rys. : Samsung Easy Printer Manager
 3. W aplikacji Samsung Easy Printer Manager wybierz drukarkę z Printer List (Listy drukarek), a następnie kliknij opcję Scan to PC Settings (Ustawienia skanowania do komputera).
  Rys. : Ustawienia skanowania do komputera
 4. Zaznacz pole wyboru Enable Scan from Device Panel (Włącz skanowanie z panelu urządzenia) i kliknij Save (Zapisz).
  Rys. : Włącz opcję skanowania z panelu urządzenia
 5. W polu Account Information for Scan (Dane konta do skanowania) wpisz identyfikator i hasło skanowania, a następnie kliknij OK.
    Uwaga:
  Scan ID (Identyfikator skanowania) jest wyświetlany na drukarce jako komputer sieciowy.
  Hasło jest opcjonalne.
  Rys. : Dane konta do skanowania
 6. Wybierz opcje poniższych ustawień skanowanego obrazu w karcie Basic (Podstawowe).
    Uwaga:
  Jeśli żadna opcja nie jest dostępna lub opcje są wyszarzone, ponownie zainstaluj sterownik skanowania. Aby pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie, przejdź do sekcji Software and Drivers (Oprogramowanie i sterowniki).
  • Scan Settings (Ustawienia skanowania)
   • Image Type (Rodzaj obrazu)
   • Resolution (Rozdzielczość)
   • Scan Size (Format skanu)
   • ADF Duplex (ADF, dwustronny)
   • Rodzaj oryginału
   • Darkness (Zaciemnienie)
    Rys. : Scan Settings (Ustawienia skanowania)
  • File Settings (Ustawienia pliku)
   • Save To (Zapisz w)
   • Format
   • OCR Language (Język OCR)
   • Delete original image after OCR (Usuń oryginalny obraz po OCR)
    Rys. : File Settings (Ustawienia pliku)
  • Actions after Saving (Działania po zapisaniu)
   • Notify me when complete (Powiadom mnie po zakończeniu)
   • Open with default application (Otwórz za pomocą domyślnej aplikacji)
   • E-mail
   • None (Brak)
    Rys. : Actions after Saving (Działania po zapisaniu)
 7. Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij Save (Zapisz), aby zakończyć konfigurację skanowania.
 8. Kliknij „X” w prawym górnym rogu okna, aby zamknąć aplikację Samsung Easy Printer Manager.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...