Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki laserowe Samsung - jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct to łatwa do skonfigurowania i bezpieczna metoda połączenia P2P pomiędzy certyfikowaną drukarką Wi-Fi Direct a urządzeniem przenośnym.
Wi-Fi Direct można włączyć w jeden z poniższych sposobów:
 • Za pomocą aplikacji Easy Printer Manager w przypadku połączenia przez przewód USB.
 • Za pomocą usługi SyncThru Web Service w przypadku przewodowego lub bezprzewodowego połączenia z siecią.
 • Z poziomu panelu drukarki za pomocą wyświetlacza LCD.
Wykonaj czynności odpowiednie do sposobu podłączenia drukarki:

Drukarka podłączona za pomocą przewodu USB

 1. Otwórz aplikację Easy Printer Manager i wybierz Advanced Mode (Tryb zaawansowany).
  Rys. : Wybór trybu zaawansowanego w Easy Printer Manager
 2. Wybierz drukarkę i kliknij kartę Device Settings (Ustawienia urządzenia).
  Rys. : Wybór drukarki i ustawień urządzenia
 3. Kliknij kartę Network Settings (Ustawienia sieciowe).
  Rys. : Wybór ustawień sieciowych
 4. Dla funkcji Wi-Fi Direct ustaw opcję On (Włącz) i wprowadź następujące dane:
  • Device Name (Nazwa urządzenia): wprowadź nazwę drukarki na potrzeby wyszukiwania drukarki w sieci bezprzewodowej. Domyślna nazwa urządzenia to nazwa modelu drukarki.
  • IP Address (Adres IP): wprowadź adres IP drukarki. Ten adres IP jest stosowany tylko do funkcji Wi-Fi Direct i nie jest używany do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Zaleca się użycie domyślnego lokalnego adresu IP (192.168.3.1).
  • Group Owner (Właściciel grupy): włącz tę opcję, aby przypisać drukarce właściciela grupy Wi-Fi Direct. Właściciel grupy działa podobnie do punktu dostępu bezprzewodowego.
  • Network Password (Hasło sieciowe): Jeżeli drukarka jest właścicielem grupy, do połączenia innych urządzeń przenośnych z drukarką wymagane jest wprowadzenie hasła. Można samodzielnie skonfigurować hasło sieciowe lub zachować dotychczasowe, domyślnie generowane losowo.
   Rys. : Ustawienia funkcji Wi-Fi Direct
 5. Kliknij Save (Zapisz) w prawej dolnej części okna, aby zapisać zmiany.

Drukarka podłączona do sieci

 1. Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej.
 2. Zaloguj się, klikając Login (Zaloguj) w prawej górnej części okna.
  Uwaga:
  Domyślny identyfikator / hasło użytkownika to admin/sec00000.
  Rys. : Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce i kliknij Login (Zaloguj)
 3. Kliknij kartę Settings (Ustawienia), a następnie wybierz Network Settings (Ustawienia sieciowe).
  Rys. : Wybór ustawień oraz ustawień sieciowych
 4. Po lewej stronie okna, w sekcji Wireless (Bezprzewodowe), wybierz Wi-Fi Direct, a następnie włącz funkcję Wi-Fi Direct.
  Rys. : Wybór Wireless (Bezprzewodowe) > Wi-Fi Direct
 5. Wprowadź następujące informacje:
  • Device Name (Nazwa urządzenia): wprowadź nazwę drukarki na potrzeby wyszukiwania drukarki w sieci bezprzewodowej. Domyślna nazwa urządzenia to nazwa modelu drukarki.
  • IP Address (Adres IP): wprowadź adres IP drukarki. Ten adres IP jest stosowany tylko do funkcji Wi-Fi Direct i nie jest używany do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Zaleca się użycie domyślnego lokalnego adresu IP (192.168.3.1).
  • Group Owner (Właściciel grupy): włącz tę opcję, aby przypisać drukarce właściciela grupy Wi-Fi Direct. Właściciel grupy działa podobnie do punktu dostępu bezprzewodowego.
  • Network Password (Hasło sieciowe): Jeżeli drukarka jest właścicielem grupy, do połączenia innych urządzeń przenośnych z drukarką wymagane jest wprowadzenie hasła. Można samodzielnie skonfigurować hasło sieciowe lub zachować dotychczasowe, domyślnie generowane losowo.
   Rys. : Ustawienia funkcji Wi-Fi Direct
 6. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać zmiany.
Po włączeniu funkcji Wi-Fi Direct należy pobrać aplikację drukowania mobilnego, np. Samsung Mobile Print, aby drukować ze smartfona lub innego urządzenia przenośnego.

Korzystanie z panelu drukarki

 1. Naciśnij przycisk On (Włącz) na drukarce.
 2. Naciśnij przycisk Menu.
 3. Za pomocą strzałek wybierz pozycję Network (Sieć), a następnie naciśnij OK.
 4. Za pomocą strzałek wybierz opcję Wireless (Bezprzewodowe), a następnie naciśnij OK.
 5. Za pomocą strzałek wybierz opcję Wi-Fi Direct, a następnie naciśnij OK.
  Wyświetlone zostaną następujące informacje:
  • Wi-Fi Direct On/Off (Wł./Wył.): włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi Direct.
  • Device Name (Nazwa urządzenia): wprowadź nazwę drukarki na potrzeby wyszukiwania drukarki w sieci bezprzewodowej. Domyślna nazwa urządzenia to nazwa modelu drukarki.
  • IP Address (Adres IP): wprowadź adres IP drukarki. Ten adres IP jest stosowany tylko do funkcji Wi-Fi Direct i nie jest używany do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Zaleca się użycie domyślnego lokalnego adresu IP (192.168.3.1).
  • Group Owner (Właściciel grupy): włącz tę opcję, aby przypisać drukarce właściciela grupy Wi-Fi Direct. Właściciel grupy działa podobnie do punktu dostępu bezprzewodowego.
  • Network Key (Klucz sieciowy): Jeżeli drukarka jest właścicielem grupy, do połączenia innych urządzeń przenośnych z drukarką wymagane jest wprowadzenie hasła. Można samodzielnie skonfigurować hasło sieciowe lub zachować dotychczasowe, domyślnie generowane losowo.
  • Status: wskazuje liczbę podłączonych urządzeń. Jednocześnie może być podłączonych pięć urządzeń.
 6. Naciśnij przycisk Back (Wstecz), aby powrócić do ekranu głównego.
Po włączeniu funkcji Wi-Fi Direct należy pobrać aplikację drukowania mobilnego, np. Samsung Mobile Print, aby drukować ze smartfona lub innego urządzenia przenośnego.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...