Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet, ENVY serii 5000 - Brak możliwości druku czarnym lub kolorowym atramentem i inne problemy z jakością druku

Dokument dotyczy drukarek HP DeskJet Ink Advantage 5075, 5076, 5078, 5085, 5088 oraz HP ENVY 5010, 5012, 5014, 5020, 5030, 5032, 5034, 5052 i 5055 All-in-One.
Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mają na celu pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów z brakiem kolorów lub wyblakłymi kolorami na wydrukach, wydrukami pozbawionymi czarnego lub innych kolorów, wydrukami z rozmazanym lub niewyraźnym tekstem, pasami lub smugami atramentu na wydrukach i innymi problemami z jakością drukowania.

Krok 1: Ponownie zainstaluj sterownik druku (tylko system Windows)

Jeżeli nie można drukować w kolorze na komputerze z systemem Windows, odinstaluj oprogramowanie drukarki i zainstaluj je ponownie. Pomiń ten krok, jeżeli drukarka może drukować w kolorze.
 1. Usuń drukarkę z listy urządzeń.
  Więcej informacji o usuwaniu drukarki z listy urządzeń można znaleźć w dokumencie Usuwanie oprogramowania (system Windows).
 2. Przejdź na stronę internetową Pomoc techniczna HP dla klientów - Pobieranie oprogramowania i sterowników, a następnie zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania drukarki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.

Krok 2: Korzystaj z oryginalnych wkładów atramentowych HP

Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).
Uwaga:
W przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych problemy z jakością druku może spowodować nieostrożne obchodzenie się z wkładem atramentowym przez obsługę w sklepie lub podczas instalacji. Jeżeli zauważasz problemy z drukowaniem w przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych, poczekaj kilka godzin na zakończenie automatycznej procedury serwisowania, a następnie ponów próbę drukowania.
Drukarki HP DeskJet Ink Advantage 5075, 5076, 5078, 5085, 5088
Opis wkładu atramentowego
Ameryka Łacińska
Obszar Azji w rejonie Pacyfiku
Europa, Bliski Wschód i Afryka
Wkład atramentowy czarny
HP 664 czarny
HP 664XL czarny
HP 680 czarny 
HP 652 czarny
Wkład atramentowy kolorowy
HP 664 trójkolorowy
HP 664XL trójkolorowy
HP 680 trójkolorowy
HP 652 trójkolorowy
Drukarki HP ENVY 5010, 5012, 5014, 5020, 5030, 5032, 5034, 5052, 5055
Opis wkładu atramentowego
Ameryka Północna, Azja i Pacyfik (z wyjątkiem Indii, Chin i Indonezji)
Europa Zachodnia
Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska i Wspólnota Niepodległych Państw
Chiny, Indie i Indonezja
Wkład atramentowy czarny
HP 65 czarny
HP 65XL czarny
HP 304 czarny
HP 304XL czarny
HP 123 czarny
HP 123XL czarny
HP 803 czarny
HP 803XL czarny
Wkład atramentowy kolorowy
HP 65 trójkolorowy
HP 65XL trójkolorowy
HP 304 trójkolorowy
HP 304XL trójkolorowy
HP 123 trójkolorowy
HP 123XL trójkolorowy
HP 803 trójkolorowy
HP 803XL trójkolorowy
Kupuj zamienne wkłady drukujące i inne materiały eksploatacyjne w Sklepie HP lub u lokalnych sprzedawców.
Jeżeli zainstalowanie oryginalnego wkładu HP rozwiązało problem, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.

Krok 3: Sprawdź tylną stronę wydruków pod kątem rozmazań

Jeżeli na tylnej części wydruków występują smugi atramentu, można użyć automatycznego narzędzia do rozwiązania problemu.
 1. Załaduj zwykły biały papier do drukarki.
 2. Na panelu sterowania drukarki przeciągnij palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Ustawienia.
 3. Dotknij pozycji Narzędzia.
 4. Przesuń palcem po wyświetlaczu do góry, a następnie dotknij opcji Wyczyść rozmazania na stronie.
  Drukarka wciągnie powoli pustą kartkę.
 5. Zaczekaj, aż drukarka wysunie pustą kartkę.
Po rozwiązaniu problemu ze smugami atramentu spróbuj wydrukować ponownie. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Upewnij się, że używany papier jest odpowiedni do wybranego zadania drukowania

Użycie rodzaju papieru niewłaściwie dobranego do zadania drukowania może spowodować krzywienie się, występowanie linii lub smug atramentu. Kierując się poniższymi wskazówkami, sprawdź, czy używany papier jest właściwie dobrany. W przeciwnym wypadku umieść w drukarce papier odpowiedniego rodzaju.
 • Włóż papier do podajnika stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wiele papierów ma stronę przeznaczoną do zadrukowania i stronę nienadającą się do zadrukowania, np. papier fotograficzny i koperty. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Używaj tylko czystego, niepomarszczonego papieru.
  Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Logo ColorLok
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, aby uzyskać najlepszy efekt użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie wchłaniać atramentu równie dobrze co inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Sprawdź ustawienia drukowania

Sprawdź, czy ustawienia drukowania są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.
Po wprowadzeniu żądanych zmian w ustawieniach drukowania ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 6: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu

Niski poziom atramentu może wpłynąć na jakość druku. Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu z panelu sterowania drukarki.
Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie do celów orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Atrament, aby wyświetlić aktualne szacunkowe poziomy atramentu.
Ilustracja: Przykład informacji o szacowanym poziomie atramentu w pełnych wkładach atramentowych.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach atramentowych, nie trzeba ich wymieniać. Przejdź do kroku drukowania strony diagnostycznej jakości druku.
 • Jeżeli dla jakichkolwiek wkładów atramentowych wskaźniki pokazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku.

Krok 7: Wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu

Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe, a następnie ponów próbę drukowania.
  Przestroga:
Aby uniknąć problemów z jakością druku i wysuszenia wkładów atramentowych, nie zostawiaj wkładów atramentowych poza drukarką na dłużej niż 30 minut.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.
 3. Chwyć uchwyty po bokach drukarki i podnieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, aż do zablokowania na miejscu.
  Karetka przesunie się nieco w lewo.
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 5. Unieś pokrywę gniazda wkładu atramentowego, a następnie pociągnij wkład atramentowy, aby wyjąć go z gniazda.
   Wyjmowanie wkładu atramentowego.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 6. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Chwytanie wkładu atramentowego po bokach.
 7. Zerwij plastikową taśmę z wkładu atramentowego.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków w kolorze miedzi ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Zdejmowanie plastikowej taśmy
 8. Ustawiając wkład atramentowy dyszami w kierunku drukarki, włóż go w gniazdo i dociśnij, aż się zatrzaśnie na miejscu.
  Uwaga:
  Zainstaluj wkład kolorowy po lewej stronie, a wkład czarny po prawej.
  Wkładanie wkładu atramentowego.
 9. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
 10. W razie potrzeby powtórz powyższe czynności, aby wymienić drugi wkład.
 11. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Po zainstalowaniu nowych wkładów atramentowych, drukarka automatycznie wydrukuje stronę wyrównywania.
  Jeżeli strona wyrównywania nie zostanie wydrukowana, na panelu sterowania drukarki dotknij pozycji Ustawienia, dotknij Narzędzia, a następnie Wyrównaj wkłady.
 12. Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie.
  Wyciąganie zasobnika wyjściowego, a następnie unoszenie jego przedłużenia
 13. Poczekaj, aż strona wyrównywania całkowicie wysunie się z drukarki.
 14. Po wydrukowaniu strony wyrównywania unieś pokrywę skanera, umieść stronę wyrównywania stroną zadrukowaną do dołu na szybie skanera. Wyrównaj ją względem linii prowadzących wyżłobionych przy krawędzi szyby.
  Umieszczanie strony wyrównywania na szybie skanera
 15. Zamknij pokrywę skanera i dotknij przycisku OK.
  Drukarka wyrówna wkłady atramentowe.
Po wymianie pustych wkładów atramentowych lub wkładów o niskim poziomie atramentu ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 9: Sprawdź kolorowe pasy pod kątem defektów

Sprawdź na stronie diagnostycznej jakości druku kolorowe pasy, aby upewnić się, że na kolorowych pasach nie ma białych linii i nie są one wyblakłe ani niewidoczne.
Przykład kolorowych pasów pozbawionych defektów
 • Jeżeli kolorowe pasy nie są przeplatane białymi liniami, nie są wyblakłe ani niewidoczne, przejdź do kroku dotyczącego linii wyrównywania.
 • Jeżeli kolorowe pasy są poprzeplatane białymi liniami, są wyblakłe lub całkowicie niewidoczne, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 10: Wyczyść wkłady atramentowe

Wyczyszczenie wkładów może poprawić jakość druku. Wyczyść wkłady atramentowe z poziomu panelu sterowania drukarki, a następnie sprawdź jakość druku.
Uwaga:
Aby uniknąć konieczności czyszczenia wkładów, zawsze wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 1. Załaduj zwykły biały papier do drukarki.
 2. Na panelu sterowania drukarki przeciągnij palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Ustawienia.
 3. Dotknij pozycji Narzędzia, a następnie Wyczyść wkłady.
  Drukarka wydrukuje raport diagnostyki jakości druku.
  Raport diagnostyki jakości druku bez błędów
 4. Sprawdź jakość druku na raporcie diagnostyki jakości druku.
  • Jeżeli jakość druku jest zadowalająca, dotknij pozycji Nie. Możesz przerwać procedurę rozwiązywania problemu.
  • Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, po wyświetleniu monitu o przejście do następnego etapu czyszczenia dotknij przycisku Tak.
  Uwaga:
  Jeśli głowica drukująca jest mocno zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. W takim przypadku poczekaj 30 minut przed kolejnym wykonaniem obu etapów czyszczenia.
Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 11: Sprawdź linie wyrównywania i pas koloru zielonego pod kątem defektów

Na stronie diagnostycznej jakości druku sprawdź linie wyrównywania i pas koloru zielonego. Upewnij się, że linie są proste i łączą się ze sobą oraz że pas koloru zielonego nie jest poprzeplatany ciemnymi liniami lub białymi przerwami.
Linie wyrównywania bez błędów
Pas koloru zielonego bez błędów
 • Jeżeli na stronie diagnostycznej jakości druku nie widać błędów, mechanizm drukowania i wkłady atramentowe działają prawidłowo. Jeżeli jakość druku nadal jest niezadowalająca, wypróbuj te ogólne wskazówki dotyczące jakości druku. Nie trzeba przechodzić do następnego etapu rozwiązywania problemów w tym dokumencie.
  • Upewnij się, że drukowany obraz ma wystarczająco wysoką rozdzielczość. Obrazy powiększone mogą być zamazane lub niewyraźne.
  • Jeżeli problem występuje w okolicy brzegów wydruku, użyj ustawień drukowania, aby obrócić obraz o 180 stopni. Problem może nie występować na drugim końcu arkusza papieru.
  • Wkładów atramentowych nie należy pozostawiać bez zabezpieczenia poza drukarką na dłuższy czas.
  • Drukarkę należy zawsze wyłączać za pomocą przycisku zasilania. Chroni to wkłady atramentowe przed dostępem powietrza.
 • Jeżeli dowolne z linii wyrównywania nie są proste i połączone lub pas koloru zielonego przeplatają ciemne linie lub białe przerwy, przejdź do następnego kroku.

Krok 12: Przeprowadź wyrównywanie drukarki

Z poziomu panelu sterowania wyrównaj wkłady atramentowe, aby uzyskać najlepszą jakość druku.
 1. Załaduj zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.
 2. Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie.
  Wyciąganie zasobnika wyjściowego, a następnie unoszenie jego przedłużenia
 3. Na panelu sterowania drukarki przeciągnij palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Ustawienia.
 4. Dotknij pozycji Narzędzia.
 5. Przesuń palcem po wyświetlaczu do góry, a następnie dotknij pozycji Wyrównaj drukarkę.
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 6. Poczekaj, aż strona wyrównywania całkowicie wysunie się z drukarki.
 7. Po wydrukowaniu strony wyrównania unieś pokrywę skanera i umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, stroną zadrukowaną w dół. Ułóż ją względem linii prowadzących wyżłobionych przy krawędzi szyby.
  Umieść stronę wyrównania na szybie skanera
 8. Zamknij pokrywę skanera i dotknij przycisku OK.
  Drukarka wyrówna wkłady atramentowe.
 9. Ponów próbę drukowania.
  • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaprzestać wykonywania dalszych czynności rozwiązywania problemów.
  • Jeżeli na wydruku są rozmazania lub smugi, przejdź do następnej czynności, aby ręcznie wyczyścić obszar wokół dysz atramentu.
  • Jeżeli na wydruku nie widać rozmazań ani smug atramentu, a problem nadal występuje, przejdź do kroku wymiany problematycznego wkładu atramentowego.

Krok 13: Ręczne czyszczenie obszaru wokół dysz atramentowych

Jeżeli na wydrukach widać rozmazania lub smugi, wyczyść obszar wokół dysz atramentowych. Nie wykonuj procedury, jeżeli na raporcie diagnostyki jakości druku ani na wydruku nie ma widocznych znaków rozmazania lub smug w tekście. Jeżeli nie widać rozmazań ani smug atramentu, przejdź do kroku wymiany problematycznego wkładu atramentowego.
Przykład rozmazanego tekstu
Przykład tekstu ze znakami rozmazania
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub czysty, suchy wacik bawełniany
  • Destylowana lub przegotowana woda
     Przestroga:
   Nie należy używać wody z kranu, ponieważ może ona zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić głowicę drukującą.
 2. Chwyć uchwyty po bokach drukarki i podnieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, aż do zablokowania na miejscu.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
 3. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie do trybu oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Unieś pokrywę gniazda wkładu atramentowego, a następnie pociągnij wkład atramentowy, aby wyjąć go z gniazda.
  Wyjmowanie wkładu atramentowego
 5. Chwyć wkład atramentowy po bokach.
  Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron.
 6. Lekko zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę lub wacik wodą butelkowaną lub destylowaną.
 7. Za pomocą ściereczki lub wacika oczyść obszar i krawędzie wokół dysz atramentowych.
    Przestroga:
  Nie czyść płytki dysz.
   Czyszczenie obszaru wokół dysz atramentowych
  1. Płytka dysz - nie czyścić
  2. Obszar wokół dyszy - czyścić
  3. Styki wkładu atramentowego - nie czyścić
 8. Poczekaj na wyschnięcie oczyszczonego obszaru, aby kontynuować (ok. 10 minut).
 9. Ustawiając wkład atramentowy dyszami w kierunku drukarki, włóż go w gniazdo i dociśnij, aż się zatrzaśnie na miejscu.
  Uwaga:
  Zainstaluj wkład kolorowy po lewej stronie, a wkład czarny po prawej.
  Wkładanie wkładu atramentowego.
 10. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
 11. Powtórz powyższe czynności, aby wyczyścić okolice dysz drugiego wkładu atramentowego.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 14: Wymień problematyczny wkład atramentowy

Jeżeli na raporcie diagnostyki jakości druku widoczne są defekty, a powyższe czynności nie rozwiązały problemu, wymień wkład atramentowy będący przyczyną problemu mimo tego, że we wkładzie nie brakuje atramentu. Wkład atramentowy będący przyczyną problemu to ten, który spowodował wydrukowanie w raporcie diagnostyki jakości druku defektów opisanych we wcześniejszej części niniejszego dokumentu.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę Drukarka i przegląd wydajności strony, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.
 3. Chwyć uchwyty po bokach drukarki i podnieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, aż do zablokowania na miejscu.
  Karetka przesunie się nieco w lewo.
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 5. Unieś pokrywę gniazda wkładu atramentowego, a następnie pociągnij wkład atramentowy, aby wyjąć go z gniazda.
   Wyjmowanie wkładu atramentowego.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 6. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Chwytanie wkładu atramentowego po bokach.
 7. Zerwij plastikową taśmę z wkładu atramentowego.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków w kolorze miedzi ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Zdejmowanie plastikowej taśmy
 8. Ustawiając wkład atramentowy dyszami w kierunku drukarki, włóż go w gniazdo i dociśnij, aż się zatrzaśnie na miejscu.
  Uwaga:
  Zainstaluj wkład kolorowy po lewej stronie, a wkład czarny po prawej.
  Wkładanie wkładu atramentowego.
 9. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
 10. W razie potrzeby powtórz powyższe czynności, aby wymienić drugi wkład.
 11. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Po zainstalowaniu nowych wkładów atramentowych, drukarka automatycznie wydrukuje stronę wyrównywania.
  Jeżeli strona wyrównywania nie zostanie wydrukowana, na panelu sterowania drukarki dotknij pozycji Ustawienia, dotknij Narzędzia, a następnie Wyrównaj wkłady.
 12. Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie.
  Wyciąganie zasobnika wyjściowego, a następnie unoszenie jego przedłużenia
 13. Poczekaj, aż strona wyrównywania całkowicie wysunie się z drukarki.
 14. Po wydrukowaniu strony wyrównywania unieś pokrywę skanera, umieść stronę wyrównywania stroną zadrukowaną do dołu na szybie skanera. Wyrównaj ją względem linii prowadzących wyżłobionych przy krawędzi szyby.
  Umieszczanie strony wyrównywania na szybie skanera
 15. Zamknij pokrywę skanera i dotknij przycisku OK.
  Drukarka wyrówna wkłady atramentowe.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 15: Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli wszystkie czynności opisane w tym dokumencie zostały wykonane, a wydruki nadal zawierają błędy, oddaj drukarkę do serwisu.
Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.
Przejdź do sekcji Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.
Aby sprawdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk dołącz do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk umieść w podajniku wyjściowym.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...