Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet, ENVY 5000 - Błąd zacięcia papieru

Dokument dotyczy drukarek HP DeskJet Ink Advantage 5075, 5076, 5078, 5085, 5088 i ENVY 5020, 5030, 5032, 5034, 5052 oraz 5055 All-in-One.
Podczas drukowania drukarka przestaje podawać arkusze, a na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat o błędzie Zacięcie papieru. Może to oznaczać, że wewnątrz drukarki zaciął się papier.
  Uwaga:
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli faktycznie do niego nie doszło. Poniższe czynności dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych komunikatów o zacięciu papieru.
Krok 1: Usuń zacięty papier z drukarki
Do zacięcia papieru może dojść w różnych częściach drukarki. Jeśli nie można znaleźć papieru w jednym miejscu, przejdź do następnego miejsca. Kontynuuj, aż do znalezienia zaciętego papieru.
Do wykonania poniższych czynności konieczne może okazać się użycie latarki.
Rys. : Latarka
Latarka
Jeśli sprawdzono i usunięto zacięty papier z każdego miejsca w drukarce, a błąd nadal występuje, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Sprawdź, czy karetka swobodnie się przesuwa
Aby upewnić się, że w drukarce nie ma żadnych przedmiotów obcych ani papieru, przesuń karetkę na całej szerokości drukarki.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Chwyć uchwyty po bokach drukarki i podnieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, aż do zablokowania na miejscu.
  Karetka przesunie się nieco w lewo.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia prądem.
 5. Korzystając z latarki, sprawdź, czy nic nie blokuje toru ruchu karetki, i usuń znaleziony papier lub inne przedmioty.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz drukarki, pomiędzy rolkami i kółkami, nie ma żadnych skrawków papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
 6. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, aby uzyskać dostęp do wnętrza drukarki, a następnie ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 7. Usuń wszelkie luźne skrawki papieru oraz inne przeszkody.
 8. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych.
 10. Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie.
  Rys. : Wyciąganie zasobnika wyjściowego, a następnie unoszenie jego przedłużenia
  Wyciąganie zasobnika wyjściowego, a następnie unoszenie jego przedłużenia
 11. Ponownie podłącz przewód zasilający oraz inne kable do gniazda z tyłu drukarki, a następnie włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Krok 3: Użyj automatycznego narzędzia, aby wyczyścić rozmazany atrament
Wyczyszczenie rozmazanego atramentu może pomóc w usunięciu zacięć papieru i zoptymalizować jakość druku.
 1. Załaduj zwykły biały papier do drukarki.
 2. Na panelu sterowania drukarki przeciągnij palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfiguracja.
 3. Dotknij pozycji Narzędzia.
 4. Przesuń palcem po wyświetlaczu do góry, a następnie dotknij opcji Czyszczenie rozmazanego atramentu.
  Drukarka wciągnie powoli pustą kartkę.
 5. Zaczekaj, aż drukarka wysunie pustą kartkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Krok 4: Wyczyść rolki podawania papieru
Na rolkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Zresetuj drukarkę
Komunikat może być także wyświetlany nawet wówczas, gdy nie doszło do zacięcia papieru (fałszywe zacięcie papieru). Zresetuj drukarkę, co może usunąć fałszywy błąd zacięcia papieru, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda ściennego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
 9. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...