Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP ENVY 7100, 7800 -- Konfiguracja drukarki w sieci bezprzewodowej (Mac)

Dokument dotyczy drukarek HP ENVY Photo 7120, 7130, 7134, 7155, 7158, 7164, 7820, 7830, 7855, 7858 i 7864 All-in-One oraz komputerów Mac.
Aby skonfigurować drukarkę HP w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi), należy podłączyć ją do sieci bezprzewodowej, a następnie zainstalować sterownik druku i oprogramowanie z witryny HP. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu podczas instalacji wybierz opcję Bezprzewodowa jako typ połączenia.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej, uzyskaj nazwę sieci i hasło, a ponadto włącz router, drukarkę i komputer.
Uwaga:
Jeżeli zachodzi potrzeba znalezienia hasła sieciowego, przejdź do dokumentu Wyszukiwanie hasła WEP, WPA lub WPA2 sieci bezprzewodowej (system Mac).
 1. Przygotuj:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (Service Set Identifier).
  • Hasło sieciowe: Hasła w sieciach bezprzewodowych są nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej
  • Dostęp do Internetu: Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu, np. z użyciem kabla lub DSL, w celu pobierania oprogramowania, korzystania z usług sieciowych i pobierania aktualizacji drukarki.
 2. Upewnij się, że router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę. Włącz drukarkę i umieść ją blisko komputera, tak aby była w zasięgu routera podczas procesu konfiguracji.
 3. Odłącz od drukarki wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet).

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Podłącz drukarkę do sieci przy pomocą Kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej, tak aby program instalacyjny HP mógł znaleźć drukarkę podczas instalacji.
 1. Na panelu sterowania drukarki przesuń palcem po wyświetlaczu w dół, aby otworzyć pulpit sterowania, a następnie dotknij ikony Sieć bezprzewodowa.
 2. Dotknij ikony Konfiguracja.
 3. Dotknij elementu Konfiguracja sieci.
 4. Dotknij pozycji Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej.
  Rys. : Menu ustawień komunikacji bezprzewodowej
  Przykład menu ustawień komunikacji bezprzewodowej
 5. Dotknij nazwy swojej sieci na liście dostępnych sieci, a następnie dotknij przycisku OK.
  Rys. : Przykład nazw sieci
  Przykład nazw sieci
 6. Jeżeli nazwy używanej sieci nie ma na liście, dotknij pozycji Wprowadź nową nazwę sieci, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić nazwę używanej sieci.
 7. Kiedy pojawi się monit, wpisz klucz WPA lub WEP (hasło sieci bezprzewodowej), a następnie dotknij pozycji Gotowe.
  Zostanie wyświetlony ekran Podsumowanie.
 8. Dotknij przycisku OK, aby powrócić do ekranu głównego.
  Uwaga:
  Jeżeli wyświetla się komunikat o błędzie połączenia, upewnij się, że nazwa sieciowa i hasło zostały prawidłowo wpisane (z uwzględnieniem wielkich i małych liter). Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby ponownie wprowadzić informacje.

Krok 3: Pobierz i zainstaluj sterownik druku

Na komputerze, z którego chcesz drukować, zainstaluj oprogramowanie HP umożliwiające konfigurację połączenia bezprzewodowego z drukarką.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz go od drukarki.
 3. Przejdź do:
 4. W razie potrzeby wybierz numer modelu w menu, kliknij przycisk Rozpocznij, a następnie kliknij przycisk Pobierz.
 5. Kliknij dwukrotnie plik o nazwie HP Easy Start na pasku pobierania przeglądarki lub w folderze Pobrane pliki.
  Uwaga:
  Jeżeli program Easy Start nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie drugi plik z HP Easy Start w nazwie w folderze Pobrane pliki.
 6. Aby przygotować i połączyć drukarkę z siecią bezprzewodową, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 7. Na ekranie Instalacja przewiń listę dostępnych programów i wybierz HP Easy Scan.
 8. Po wybraniu oprogramowania do zainstalowania kliknij przycisk Kontynuuj.
 9. Zapoznaj się z informacjami w poszczególnych oknach instalatora oprogramowania i wykonuj odpowiednie czynności, aż wyświetli się okno Dodaj i zweryfikuj swoje urządzenie.
 10. Kliknij przycisk Dodaj urządzenie.
  Rys. : Okno Dodaj i zweryfikuj swoje urządzenie
  Okno Dodaj i zweryfikuj swoje urządzenie
 11. Kliknij przycisk Drukuj stronę testową lub Skanuj stronę testową, aby upewnić się, że drukarka została skonfigurowana prawidłowo.
 12. Aby zakończyć instalację oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z listą często zadawanych pytań na temat instalacji oraz konfiguracji bezprzewodowej drukarki HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...