Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP ENVY 6200, 7100, 7800 - Wyświetlanie błędu „zacięcie papieru"

Dokument dotyczy drukarek HP ENVY Photo 6220, 6230, 6232, 6234, 6252, 6255, 7120, 7130, 7134, 7155, 7158, 7164, 7820, 7830, 7855, 7858 i 7864 All-in-One.
Podczas drukowania drukarka przestaje podawać arkusze, a na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat Zacięcie papieru. Może to oznaczać, że wewnątrz drukarki zaciął się papier.
Do wykonania poniższych czynności konieczne może okazać się użycie latarki.
  Uwaga:
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli faktycznie do niego nie doszło. Poniższe czynności dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych komunikatów o zacięciu papieru.
Rys. : Latarka
Ilustracja: Latarka
Krok 1: Usuń zacięty papier z drukarki
Do zacięcia papieru może dojść w różnych częściach drukarki. Jeśli nie można znaleźć papieru w jednym miejscu, przejdź do następnego miejsca. Kontynuuj aż do znalezienia zaciętego papieru.
Jeśli sprawdzono i usunięto zacięty papier z każdego miejsca w drukarce, a błąd nadal występuje, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać
Sprawdź, czy karetka może poruszać się swobodnie po całym torze.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 5. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazdka elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki i zresetowania mechanizmu podawania papieru bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 6. Korzystając z latarki, sprawdź, czy nic nie blokuje toru ruchu karetki, i usuń znaleziony papier lub inne przedmioty.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz drukarki, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
 7. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, aby uzyskać dostęp do wnętrza drukarki, a następnie ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 8. Usuń luźne arkusze papieru oraz inne znalezione przedmioty.
 9. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 11. Podłącz ponownie przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 12. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
 13. Włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Krok 3: Wyczyść rolki podawania papieru
Na wałkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wyczyść wałki wewnątrz drukarki, a następnie ponów próbę drukowania.
Krok 4: Zresetuj drukarkę
Komunikat może być także wyświetlany nawet wówczas, gdy nie doszło do zacięcia papieru (fałszywe zacięcie papieru). Zresetuj drukarkę, co może usunąć fałszywy błąd zacięcia papieru, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda ściennego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
 9. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...