Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP ENVY 6200, 7100, 7800 - Wyświetlanie błędu „zacięcie papieru"

Dokument dotyczy drukarek HP ENVY Photo 6220, 6230, 6232, 6234, 6252, 6255, 7120, 7130, 7134, 7155, 7158, 7164, 7820, 7830, 7855, 7858 i 7864 All-in-One.
Podczas drukowania drukarka przestaje podawać arkusze, a na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat Zacięcie papieru.
Uwaga:
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli faktycznie do niego nie doszło. Poniższe czynności dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych komunikatów o zacięciu papieru.

Krok 1: Usuń zacięty papier z drukarki

Do zacięcia papieru może dojść w różnych częściach drukarki. Jeśli nie można znaleźć papieru w jednym miejscu, przejdź do następnego miejsca. Kontynuuj aż do znalezienia zaciętego papieru.
Jeśli sprawdzono i usunięto zacięty papier z każdego miejsca w drukarce, a błąd nadal występuje, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać

Sprawdź, czy karetka może poruszać się swobodnie po całym torze.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 5. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazdka elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki i zresetowania mechanizmu podawania papieru bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 6. Za pomocą latarki sprawdź, czy karetka nie jest zablokowana przez kawałki papieru lub inne przeszkody.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy pomiędzy rolkami i kółkami nie ma żadnych skrawków papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
  Sprawdź, czy wewnątrz drukarki nie pozostały resztki papieru
 7. Sięgnij do wnętrza drukarki i ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 8. Usuń luźne arkusze papieru oraz inne znalezione przedmioty.
 9. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 11. Podłącz ponownie przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 12. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
 13. Włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Wyczyść rolki podawania papieru

Na wałkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wyczyść wałki wewnątrz drukarki, a następnie ponów próbę drukowania.

Krok 4: Zresetuj drukarkę

Komunikat może być także wyświetlany nawet wówczas, gdy nie doszło do zacięcia papieru (fałszywe zacięcie papieru). Zresetuj drukarkę, co może usunąć fałszywy błąd zacięcia papieru, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie do trybu oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda elektrycznego.
 7. Podłącz ponownie przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
 9. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.
Przejdź do sekcji Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.
Aby sprawdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...