Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP ENVY 7100, 7800 -- Brak możliwości druku czarnym atramentem i inne problemy z jakością druku

Dokument ten dotyczy drukarek HP ENVY Photo 7158, 7820, 7830, 7855, 7858 oraz 7864 All-in-One.
Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mają na celu pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów z brakiem kolorów lub wyblakłymi kolorami na wydrukach, wydrukami pozbawionymi czarnego lub innych kolorów, wydrukami z rozmazanym lub niewyraźnym tekstem, pasami lub smugami atramentu na wydrukach i innymi problemami z jakością drukowania.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).
Kupuj zamienne wkłady drukujące i inne materiały eksploatacyjne w Sklepie HP lub u lokalnych sprzedawców.
  Uwaga:
W przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych problemy z jakością druku może spowodować nieostrożne obchodzenie się z wkładem atramentowym przez obsługę w sklepie lub podczas instalacji. Jeżeli zauważasz problemy z drukowaniem w przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych, poczekaj kilka godzin na zakończenie automatycznej procedury serwisowania, a następnie ponów próbę drukowania.
Jeżeli zainstalowanie oryginalnego wkładu HP rozwiązało problem, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.
Krok 2: Sprawdź tylną stronę wydruków pod kątem rozmazań
Jeżeli na tylnej części wydruków występują smugi atramentu, użyj automatycznego narzędzia do rozwiązania problemu.
 1. Załaduj zwykły biały papier do podajnika wejściowego.
 2. Na panelu sterowania drukarki przesuń palcem po wyświetlaczu w dół, aby otworzyć Pulpit sterowania, a następnie dotknij ikony Konfiguracja.
 3. Przeciągnij palcem w górę i dotknij pozycji Konserwacja drukarki, a następnie dotknij pozycji Usuń smugi.
  Drukarka wciągnie powoli jeden arkusz. Przez około minutę drukarka może wydawać dźwięki.
 4. Przed wyjęciem arkusza poczekaj, aż zostanie on całkowicie wysunięty.
Po rozwiązaniu problemu ze smugami atramentu spróbuj wydrukować ponownie. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 3: Upewnij się, że używany papier jest odpowiedni do wybranego zadania drukowania
Użycie rodzaju papieru niewłaściwie dobranego do zadania drukowania może spowodować krzywienie się, występowanie linii lub smug atramentu. Kierując się poniższymi wskazówkami, sprawdź, czy używany papier jest właściwie dobrany. W przeciwnym wypadku umieść w drukarce papier odpowiedniego rodzaju.
  Uwaga:
Aby kupić papier w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdź do strony HP dla domu i małych biur.
 • Włóż papier do zasobnika wejściowego stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wiele typów papieru, jak na przykład papier fotograficzny lub inne specjalne rodzaje papieru, ma dwie strony: zadrukowywaną i niezadrukowywaną. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Do drukarki wkładaj wyłącznie czysty, niepomarszczony papier.
  Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Logo ColorLok
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, dla najlepszego efektu użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie przyjmować atramentu równie dobrze, jak inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 4: Sprawdź ustawienia drukowania
Sprawdź, czy ustawienia drukowania i upewnij się, że są odpowiednio dobrane do zadania drukowania. Zapoznaj się z częścią pasującą do posiadanego systemu operacyjnego.
Po wprowadzeniu żądanych zmian w ustawieniach drukowania ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu
Niski poziom atramentu może wpłynąć na jakość druku. Wymień wkłady atramentowe, które są puste lub prawie puste.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
Na panelu sterowania drukarki przesuń palcem po wyświetlaczu w dół, aby otworzyć Pulpit sterowania, a następnie dotknij ikony Atrament.
Na panelu sterowania zostaną wyświetlone szacunkowe poziomy atramentu. Ilość koloru w danej kolumnie oznacza ilość atramentu we wkładzie atramentowym tego koloru.
Rys. : Szacunkowe poziomy atramentu
Szacunkowe poziomy atramentu
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach atramentowych, nie trzeba ich wymieniać. Przejdź do kroku drukowania strony diagnostycznej jakości druku.
 • Jeżeli dla jakichkolwiek wkładów atramentowych wskaźniki pokazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku.
Krok 6: Wymień wkłady puste lub z niskim poziomem atramentu
Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe, a następnie ponownie spróbuj wydrukować.
  Przestroga:
Aby uniknąć problemów z jakością druku i wysuszenia wkładów atramentowych, nie zostawiaj wkładów atramentowych poza drukarką na dłużej niż 30 minut.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Załaduj zwykły biały papier do podajnika wejściowego.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 4. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 5. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Wyjmij wkład atramentowy
 6. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Rys. : Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron
  Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron.
 7. Zerwij plastikową taśmę.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków w kolorze miedzi ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Zdejmowanie plastikowej taśmy
  Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
 8. Chwyć wkład atramentowy po obu stronach stykami skierowanymi w stronę drukarki, włóż go do gniazda i naciskaj delikatnie, aż wskoczy na miejsce.
    Uwaga:
  Zainstaluj wkład kolorowy po lewej stronie, a wkład czarny po prawej.
  Rys. : Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
  Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
 9. W razie potrzeby powtórz powyższe czynności, aby wymienić drugi wkład.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Drukarka rozpocznie proces inicjalizacji. W trakcie tego procesu urządzenie może generować dźwięki - jest to zjawisko normalne. Po zakończeniu procesu drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
Po wymianie problematycznego wkładu atramentowego ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.
Krok 8: Sprawdź kolorowe pasy pod kątem defektów
Sprawdź na stronie diagnostycznej jakości druku kolorowe pasy, aby upewnić się, że na kolorowych pasach nie ma białych linii i nie są one wyblakłe ani niewidoczne.
Rys. : Kolorowe pasy bez błędów
Przykład kolorowych pasów pozbawionych defektów
 • Jeżeli kolorowe pasy nie są przeplatane białymi liniami, są wyblakłe lub niewidoczne, przejdź do kroku dotyczącego linii wyrównania.
 • Jeżeli kolorowe pasy są poprzeplatane białymi liniami, są wyblakłe lub całkowicie niewidoczne, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 9: Wyczyść wkłady atramentowe
Użyj zautomatyzowanego narzędzia, aby wyczyścić wkłady atramentowe.
  Uwaga:
Aby uniknąć konieczności czyszczenia wkładów, zawsze wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 1. Na panelu sterowania przesuń palcem po wyświetlaczu w dół, aby otworzyć pulpit sterowania, a następnie dotknij ikony Konfiguracja.
 2. Przesuń palcem w górę po wyświetlaczu i dotknij pozycji Konserwacja drukarki.
 3. Dotknij pozycji Oczyść wkłady, a następnie dotknij Kontynuuj.
  Zostanie wydrukowana strona diagnostyczna jakości druku.
 4. Przyjrzyj się dokładnie stronie diagnostycznej jakości druku.
  • Jeżeli jakość wydruku nie jest satysfakcjonująca, dotknij pozycji Oczyść ponownie, aby przejść do kolejnego etapu czyszczenia. W razie potrzeby powtórz te czynności w przypadku trzeciego czyszczenia.
     Uwaga:
   Jeżeli głowica jest mocno zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. W takim przypadku poczekaj 30 minut przed kolejnym wykonaniem obu etapów czyszczenia.
  • Jeżeli jakość wydruku jest dobra, kliknij pozycję Gotowe. Można zakończyć procedurę rozwiązywania problemów.
Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 10: Sprawdź linie wyrównywania i pas zielony pod kątem defektów
Na stronie diagnostycznej jakości druku wydrukowanej w poprzednim kroku sprawdź wyrównanie linii i zielonego pasa. Upewnij się, że linie są proste i łączą się ze sobą, oraz że zielony prostokąt nie jest poprzeplatany ciemnymi liniami lub białymi przerwami.
Rys. : Linie wyrównywania bez błędów
Linie wyrównywania bez błędów
Rys. : Pas koloru zielonego bez błędów
 Pas koloru zielonego bez błędów
 • Jeżeli na stronie diagnostycznej jakości druku nie widać błędów, mechanizm drukowania i wkłady atramentowe działają prawidłowo. Jeżeli jakość druku nadal jest niezadowalająca, wypróbuj te ogólne wskazówki dotyczące jakości druku. Nie trzeba przechodzić do następnego etapu rozwiązywania problemów w tym dokumencie.
  • Upewnij się, że drukowany obraz ma wystarczająco wysoką rozdzielczość. Obrazy powiększone mogą być zamazane lub niewyraźne.
  • Jeżeli problem występuje w okolicy brzegów wydruku, użyj ustawień drukowania, aby obrócić obraz o 180 stopni. Problem może nie występować na drugim końcu arkusza.
  • Wkładów atramentowych nie należy pozostawiać bez zabezpieczenia poza drukarką na dłuższy czas.
  • Drukarkę zawsze wyłączaj za pomocą przycisku zasilania. Chroni to wkłady atramentowe przed dostępem powietrza.
 • Jeżeli dowolne z linii wyrównywania nie są proste i połączone lub pas zielony przeplatają ciemne linie lub białe przerwy, przejdź do następnego kroku.
Krok 11: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
Użyj automatycznego narzędzia, aby wyczyścić wkłady atramentowe.
 1. Na panelu sterowania drukarki przesuń palcem po wyświetlaczu w dół, aby otworzyć Pulpit sterowania, a następnie dotknij ikony Konfiguracja.
 2. Przesuń palcem w górę po wyświetlaczu i dotknij pozycji Konserwacja drukarki.
 3. Dotknij pozycji Wyrównaj wkłady, a następnie dotknij Kontynuuj.
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
Po wyrównaniu wkładów atramentowych spróbuj ponowić drukowanie. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 12: Ręczne czyszczenie obszaru wokół dysz atramentowych
Procedury nie należy wykonywać, jeżeli na stronie diagnostycznej jakości druku ani na wydruku nie ma widocznych znaków rozmazania lub smug w tekście. Jeżeli nie widać rozmazań ani smug atramentu, przejdź do kroku wymiany problematycznego wkładu atramentowego.
Jeżeli na wydrukach widać rozmazania lub smugi, wyczyść obszar wokół dysz atramentowych.
Rys. : Przykład rozmazanego tekstu
 Przykład rozmazanego tekstu
Rys. : Przykład tekstu ze znakami rozmazania
 Przykład tekstu ze znakami rozmazania
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czysta, niestrzępiąca się szmatka lub czysty, suchy wacik bawełniany
  • Destylowana lub przegotowana woda
     Przestroga:
   Nie należy używać wody z kranu, ponieważ może ona zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić głowicę drukującą.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Naciskanie wkładu atramentowego w celu jego wyjęcia
    Przestroga:
  Nie wyjmuj obu wkładów jednocześnie. Wkłady atramentowe należy wyjmować i czyścić pojedynczo. Po wyjęciu pojemnika z tuszem nie należy trzymać go poza drukarką dłużej niż 30 minut.
 5. Chwyć wkład atramentowy po bokach.
  Rys. : Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron
  Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron.
 6. Lekko zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę lub patyczek wodą butelkowaną lub destylowaną.
 7. Za pomocą ściereczki lub patyczka oczyść obszar i krawędzie wokół dysz atramentowych.
    Przestroga:
  Nie czyść płytki dysz.
   Rys. : Czyszczenie obszaru wokół dysz atramentowych
   Czyszczenie obszaru wokół dysz atramentowych
  1. Płytka dysz – nie czyścić
  2. Obszar wokół dyszy – czyścić
  3. Styki wkładu atramentowego – nie czyścić
 8. Odczekaj 10 minut, aż wyczyszczona powierzchnia wyschnie.
 9. Chwyć wkład atramentowy po obu stronach stykami skierowanymi w stronę drukarki, włóż go do gniazda i naciskaj delikatnie, aż wskoczy na miejsce.
  Rys. : Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
  Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
 10. Powtórz powyższe czynności, aby wyczyścić okolice dysz drugiego wkładu atramentowego.
 11. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Krok 13: Wymień problematyczny wkład atramentowy
Jeżeli na stronie diagnostycznej jakości druku widoczne są defekty mimo tego, że we wkładzie nie brakuje atramentu, a powyższe czynności nie rozwiązały problemu, wymień wkład atramentowy będący przyczyną problemu. Wkład atramentowy będący przyczyną problemu to ten, który spowodował wydrukowanie defektów na stronie diagnostycznej jakości druku, opisanych we wcześniejszej części niniejszego dokumentu.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Załaduj zwykły biały papier do podajnika wejściowego.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 4. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 5. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Wyjmij wkład atramentowy
 6. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Rys. : Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron
  Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron.
 7. Zerwij plastikową taśmę.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków w kolorze miedzi ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Zdejmowanie plastikowej taśmy
  Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
 8. Chwyć wkład atramentowy po obu stronach stykami skierowanymi w stronę drukarki, włóż go do gniazda i naciskaj delikatnie, aż wskoczy na miejsce.
    Uwaga:
  Zainstaluj wkład kolorowy po lewej stronie, a wkład czarny po prawej.
  Rys. : Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
  Wciskanie wkładu atramentowego na miejsce
 9. W razie potrzeby powtórz powyższe czynności, aby wymienić drugi wkład.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Drukarka rozpocznie proces inicjalizacji. W trakcie tego procesu urządzenie może generować dźwięki - jest to zjawisko normalne. Po zakończeniu procesu drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...