Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP ENVY 6200 - Bezprzewodowa konfiguracja drukarki (system Windows)

Dokument dotyczy drukarek All-in-One HP ENVY Photo 6220, 6230, 6232, 6234 6252 i 6255 i komputerów z systemem Windows.
Aby skonfigurować drukarkę HP w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi), należy podłączyć urządzenie do sieci, a następnie zainstalować sterownik drukarki i oprogramowanie z witryny internetowej HP. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu podczas instalacji wybierz opcję Bezprzewodowa jako typ połączenia.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej przygotuj nazwę sieci i hasło, a następnie włącz router, drukarkę i komputer.
Uwaga:
W razie potrzeby znalezienia hasła sieciowego przejdź do dokumentu Jak znaleźć klucz WPA lub WEP lub hasło sieci bezprzewodowej.
 1. Przygotuj:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (Service Set Identifier).
  • Hasło sieciowe: Hasła w sieciach bezprzewodowych są nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej
  • Dostęp do Internetu: Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu, np. z użyciem kabla lub DSL, w celu pobierania oprogramowania, korzystania z usług sieciowych i pobierania aktualizacji drukarki.
 2. Upewnij się, że router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę. Włącz drukarkę i umieść ją blisko komputera, tak aby była w zasięgu routera podczas procesu konfiguracji.
 3. Odłącz od drukarki wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet).

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Podłącz drukarkę do sieci przy pomocy Kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej, tak aby program instalacyjny HP mógł znaleźć drukarkę podczas instalacji.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony komunikacji bezprzewodowej .
 2. Dotknij ikony Konfiguracja .
 3. Kliknij pozycję Kreator ustawień sieci bezprzewodowej.
  Ekran Ustawienia sieci bezprzewodowej
 4. Dotknij nazwy swojej sieci na liście dostępnych sieci, a następnie dotknij przycisku OK.
  Przykład nazw sieci
 5. Jeżeli nazwy używanej sieci nie ma na liście, dotknij opcji Wprowadź nową nazwę sieci, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić nazwę używanej sieci.
 6. Kiedy pojawi się monit, wpisz klucz WPA lub WEP (hasło sieci bezprzewodowej), a następnie dotknij pozycji Gotowe.
  Zostanie wyświetlony ekran Podsumowanie.
 7. Dotknij przycisku OK, aby powrócić do ekranu głównego.
  Uwaga:
  Jeżeli wyświetla się komunikat o błędzie połączenia, upewnij się, że nazwa sieciowa i hasło zostały prawidłowo wpisane (z uwzględnieniem wielkich i małych liter). Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby ponownie wprowadzić informacje.

Krok 3: Pobierz i zainstaluj sterownik

Przejdź do witryny HP, a następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję pełnego oprogramowania drukarki.
Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlony ekran automatycznego połączenia bezprzewodowego, użyj go, aby dokończyć konfigurację połączenia bezprzewodowego. W przeciwnym razie postępuj zgodnie z instrukcjami oprogramowania instalacyjnego, aby dokończyć konfigurację.
Uwaga:
Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnego dysku CD.
 1. Przejdź na stronę 123.hp.com/ENVY6200.
 2. W razie potrzeby wybierz numer modelu w menu, kliknij przycisk Rozpocznij, a następnie kliknij przycisk Pobierz.
 3. Kliknij dwukrotnie plik sterownika z HP Easy Start w nazwie na pasku pobierania przeglądarki lub w folderze Pobrane, aby rozpocząć instalację.
  Rys. : Przykład pliku HP Easy Start na pasku pobierania przeglądarki
  Przykład pliku HP Easy Start na pasku pobierania przeglądarki
  Rys. : Przykład pliku HP Easy Start w folderze Pobrane
  Przykład pliku HP Easy Start w folderze Pobrane
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurowanie połączenia i instalację sterownika.
 5. Wróć do strony 123.hp.com w przeglądarce internetowej, aby zakończyć rejestrację i aktywację drukarki.

Często zadawane pytania

Przejrzyj często zadawane pytania dotyczące konfiguracji połączenia sieci bezprzewodowej.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...