Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki laserowe firmy Samsung -- Jak skonfigurować drukarkę firmy Samsung z wykorzystaniem usługi Google Cloud

Drukarki obsługujące usługę Cloud Google umożliwiają bezprzewodowe drukowanie za pomocą komputera PC, Mac lub Chromebook w szybki i wygodny sposób. Podłączając komputer i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi, można drukować z dowolnego miejsca w domu lub firmie.
Uwaga:
Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że wykonano następujące kroki:
 • Drukarka musi być zgodna z usługą Google Cloud. Aby sprawdzić, czy drukarka jest zgodna z usługą Google Cloud, przejdź do strony https://support.hp.com, wpisz model drukarki, a następnie otwórz dokument zawierający specyfikację danego modelu drukarki.
 • Przeglądarka Chrome musi zostać zainstalowana, ponieważ usługa Google Cloud Print działa wyłącznie w przeglądarce Chrome. Jeśli używasz komputera PC lub Mac i nigdy nie zainstalowałeś przeglądarki Chrome, przejdź do strony internetowej pobierania przeglądarki Google Chrome, aby pobrać ją i zainstalować.
 • Drukarka i komputer muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Jeżeli drukarka nie została jeszcze podłączona do sieci i masz do dyspozycji standardowy komputer PC, przejdź do sekcji Pobieranie oprogramowania i sterowników i wpisz model drukarki w polu tekstowym wyszukiwania, aby pobrać najnowszą wersję sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu podłączenia drukarki do sieci Wi-Fi. Jeśli korzystasz z komputera Chromebook, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać informacje dotyczące połączenia Wi-Fi dla danego modelu drukarki.

Jak skonfigurować usługę Google Cloud Print

Wykonaj poniższe czynności w celu skonfigurowania usługi Google Cloud Print na komputerze PC lub Mac.
 1. Otwórz przeglądarkę Chrome i wpisz adres IP drukarki na pasku adresu URL (omniboks) w przeglądarce Chrome.
  Rys. : Przykładowy pasek adresu URL w przeglądarce Chrome
  Przykładowy pasek adresu URL (omniboks) w przeglądarce Chrome
  Uwaga:
  Jeśli nie znasz adresu IP drukarki, możesz wydrukować raport konfiguracji sieci, który zawiera szczegółowe informacje, takie jak adres IP i adres Mac drukarki. Metoda dotycząca drukowania raportu konfiguracji sieci może się różnić w zależności od modelu drukarki. Przejdź do strony https://support.hp.com, wpisz model drukarki, a następnie przejdź do opcji wsparcia modelu drukarki.
 2. Kliknij przycisk Zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu.
  Rys. : Przykładowa opcja Zaloguj się
  Ilustracja przedstawia strzałkę służącą do zalogowania
 3. Wprowadź identyfikator i hasło.
  Uwaga:
  Domyślny identyfikator użytkownika to Admin, a domyślne hasło to sec00000. W przypadku zapomnienia identyfikatora i/lub hasła zresetuj ustawienia sieciowe drukarki, aby przywrócić wartości domyślne.
  Rys. : Przykładowe okno służące do wprowadzenia identyfikatora i hasła w aplikacji SyncThru
  Ilustracja przedstawia monit z prośbą o wprowadzenie loginu i hasła w aplikacji SyncThru
 4. Pojawi się wyskakujące okno z prośbą o zmianę identyfikatora i hasła. Pomimo że istnieje możliwość zmiany lub aktualizacji identyfikatora i hasła, nie jest to wymagane. Kliknij opcję Nie, jeśli chcesz pozostawić domyślnie wprowadzony identyfikator i hasło.
  Rys. : Przykładowa zmiana loginu lub hasła
  Ilustracja przedstawia opcję służącą do aktualizacji loginu i hasła
 5. Kliknij opcję Ustawienia, a następnie wybierz opcję Ustawienia sieci z rozwijanego menu.
  Rys. : Przykład przedstawiający wybieranie opcji Ustawienia
  Ilustracja przedstawia wybór opcji Ustawienia oraz Ustawienia sieci
 6. Kliknij opcję Google Cloud Print w ramce po lewej stronie. Jeżeli usługa Google Cloud Print jest niedostępna, przejdź do strony internetowej https://support.hp.com, wpisz model drukarki, a następnie przejdź do opcji wsparcia modelu drukarki, aby sprawdzić, czy obsługuje ona usługę Google Cloud.
  Rys. : Przykładowe ustawienia usługi SyncThru Google Cloud
  Ilustracja przedstawia ustawienia usługi Google Cloud Print
 7. W przypadku pojawienia się wyskakującego okna kliknij przycisk OK, a następnie kliknij adres URL poniżej sekcji Opis drukarki, aby przejść do strony z potwierdzeniem skorzystania z usługi Google Cloud.
  Uwaga:
  Jeżeli adres URL zgłoszenia jest niewidoczny, kliknij ikonę Odśwież (dwie kręcące się strzałki) nad przyciskiem Cofnij.
  Rys. : Przykładowy adres URL zgłoszenia
  Ilustracja przedstawia zaznaczone strzałki służące do odświeżania oraz adres URL zgłoszenia
 8. Jeśli nie jesteś zalogowany, zaloguj się za pomocą konta Google/Gmail, którego użyto do pierwszego logowania na komputerze Chromebook.
  Rys. : Przykładowy monit z prośbą o zalogowanie się za pomocą konta Google/Gmail
  Ilustracja przedstawia przykładowy monit z prośbą o zalogowanie się za pomocą konta Google/Gmail
 9. Kliknij przycisk Zakończ rejestrację drukarki w przypadku wyświetlenia monitu.
  Rys. : Przykład przedstawiający kliknięcie opcji Zakończ rejestrację drukarki
  Ilustracja przedstawia, gdzie należy kliknąć, aby zakończyć rejestrację drukarki
 10. Po zakończeniu rejestracji wyświetli się komunikat podobny do przykładowej grafiki. Nowo dodana drukarka pojawi się na liście Drukarki w ciągu kilku minut. Gdy drukarka jest dostępna, można rozpocząć drukowanie. Jeżeli chcesz wyświetlić dostępne drukarki, kliknij przycisk Zarządzaj drukarkami.
  Rys. : Przykładowy komunikat Dziękujemy
  Ilustracja przedstawia komunikat Dziękujemy pochodzący z usługi Google Cloud Print
Możesz teraz przystąpić do drukowania. Na przykład, jeśli chcesz wydrukować dokument Google (skrót: https://docs.google.com/), po prostu kliknij ikonę drukarki. Jeżeli drukarka jest wyłączona lub uśpiona, włącz ją lub wybudź, aby rozpocząć drukowanie.
Rys. : Przykładowa ikona drukarki służąca do wydrukowania dokumentu Google
Ilustracja przedstawia ikonę drukarki z paska narzędzi dokumentów Google
Zawsze można uzyskać dostęp do ustawień usługi Google Cloud Print poprzez zalogowanie się do usługi Cloud Print firmy Google — https://www.google.com/cloudprint#printers.
W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, który nie wykrywa drukarki lub nie wykonuje zadania drukowania upewnij się, że zaktualizowano oprogramowanie sprzętowe drukarki do najnowszej wersji. Aby uzyskać pomoc, przejdź do strony https://support.hp.com, wpisz model drukarki, a następnie przejdź do opcji wsparcia modelu drukarki. W sekcji Oprogramowanie i sterowniki znajdź najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego drukarki i uruchom aktualizację.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...