Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Laserowe drukarki firmy Samsung -- Jak zainstalować sterownik drukarki systemie Mac OS X

Instalator oprogramowania drukarki firmy Samsung to instalator oparty o sieć, który pobierze i zainstaluje sterowniki i oprogramowanie drukarki wymagane do drukarek firmy Samsung.
Jeśli jeszcze nie zainstalowano sterownika druku, przejdź do sekcji Pobieranie oprogramowania i sterowników i wpisz model drukarki w polu tekstowym, aby pobrać najnowszy sterownik.
Aby zainstalować sterownik druku, wykonaj poniższe czynności.
 1. W folderze Pobrane otwórz folder Mac_Installer.
 2. Otwórz folder Mac_Printer i uruchom Instalator pakietu sterowników drukarki.
  Rys. : Przykład przedstawiający Instalator pakietu sterowników drukarki
  Ilustracja prezentuje Instalator pakietu sterowników drukarki
  Uwaga:
  Użytkownik może otrzymać jedno z następujących powiadomień:
  • W przypadku wyświetlenia monitu z prośbą o uwierzytelnienie wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
  • W przypadku wyświetlenia monitu z prośbą o uwierzytelnienie i nieposiadania hasła skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj w oknie dialogowym Ostrzeżenie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Sterownik drukarki, aby uruchomić program instalacyjny.
  Rys. : Przykład przedstawiający kliknięcie przycisku Kontynuuj w oknie dialogowym Ostrzeżenie
  Ilustracja przedstawia okno dialogowe Ostrzeżenie i kliknięcie przycisku Kontynuuj
 4. Kliknij przycisk Kontynuuj w oknie dialogowym Wprowadzenie i Czytaj to, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować postanowienia.
  Rys. : Przykład przedstawiający wybieranie opcji Zgadzam się
  Ilustracja przedstawia, gdzie należy wybrać opcję Zgadzam się
 5. Zamknij wszystkie aplikacje, a następnie kliknij Kontynuuj w oknie dialogowym Powiadomienie ostrzegawcze, które zostanie wyświetlone.
  Rys. : Przykład przedstawiający kliknięcie opcji Kontynuuj
  Ilustracja przedstawia przykład kliknięcia opcji Kontynuuj
 6. Wybierz, gdzie chcesz zainstalować sterownik drukarki, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  Rys. : Przykładowy wybór miejsca docelowego
  Ilustracja przedstawia wybór miejsca docelowego
 7. Wybierz typ instalacji, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
  Rys. : Przykład przedstawia kliknięcie przycisku Zainstaluj
  Ilustracja przedstawia kliknięcie przycisku Zainstaluj
 8. Wprowadź hasło po wyświetleniu monitu, aby rozpocząć instalację.
  Rys. : Przykład przedstawia wprowadzanie hasła w celu rozpoczęcia instalacji
  Ilustracja przedstawia wprowadzanie hasła w celu zainstalowania oprogramowania
 9. Na ekranie wczytywania widoczny jest pasek postępu.
  Rys. : Ilustracja przedstawia przykład uruchamiania skryptów pakietu
 10. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć instalację.
  Rys. : Przykład przedstawiający pomyślnie zakończoną instalację
  Ilustracja przedstawia pomyślnie zakończoną instalację oraz nawiązanie połączenia
 11. Aby sprawdzić, czy instalacja powiodła się, przejdź do sekcji Preferencje systemowe.
  Rys. : Przykład przedstawia otwieranie okna Preferencje systemowe
  Ilustracja przedstawia otwieranie okna Preferencje systemowe
 12. Kliknij opcję Drukarka i skaner.
  Rys. : Przykładowe okno Preferencje systemowe oraz opcje Drukarka i skaner
  Ilustracja przedstawia kliknięcie opcji Drukarka i skaner w oknie Preferencje systemowe
 13. Żądana drukarka zostanie wyświetlona na liście Drukarki.
  Rys. : Przykładowa lista Drukarki w oknie Drukarka i skaner
  Ilustracja przedstawia okno dialogowe Drukarka i skaner zawierające listę Drukarki


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...