Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Samsung Xpress MFP SL-M2020 - Kontrolka LED połączenia internetowego świeci na czerwono

Świecenie się kontrolki LED połączenia internetowego na drukarce na czerwono może być powodowane przez różne czynniki. Stałe światło kontrolki LED może sygnalizować problemy z zacięciami papieru, niskiego poziomu tonera we wkładach oraz nieprawidłowego ułożenia papieru.
Aby ustalić, który kod błędu powoduje problem, otwórz narzędzie Easy Printer Manager, aby sprawdzić stan drukarki.
Uwaga:
Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, możesz również wyświetlić błąd za pomocą usługi internetowej SyncThru. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat Jak sprawdzić stan drukarki za pomocą usługi internetowej SyncThru.
Aby uruchomić narzędzie Easy Printer Manager:
  1. Jeśli sterownik drukarki nie został jeszcze zainstalowany, przejdź do tematu Pobieranie oprogramowania i sterowników i wpisz nazwę modelu drukarki w polu tekstowym wyszukiwania, aby pobrać najnowszą wersję sterownika.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki na pasku zadań, a następnie wybierz z listy pozycję Easy Printer Manager.
    Rys. : Przykład wybierania narzędzia Easy Printer Manager
  3. Zostanie otworzone narzędzie Easy Printer Manager i wyświetli się aktualny stan drukarki.
    Rys. : Przykładowy widok narzędzia Easy Printer Manager
    Na ilustracji zaznaczono stan drukarki
Wybierz jedno z odpowiednich łączy, aby rozwiązać problem z kontrolką LED połączenia internetowego:
  Przestroga:
Przed wykonaniem dowolnej czynności wymagającej otworzenia drukarki należy wyłączyć drukarkę, a następnie odłączyć ją od gniazda elektrycznego.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...