Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633 - Instalacja podajnika papieru na 1 x 550 arkuszy

Instalacja podajnika papieru na 1 x 550 arkuszy
Niniejszy dokument opisuje procedury montażu opcjonalnego podajnika na 1 x 550 arkuszy dla drukarek HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632 i M633.
  Uwaga:
Drukarka obsługuje maksymalnie sześć podajników wejściowych papieru.
 1. Wyjmij podajnik papieru na 1 x 550 arkuszy z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji:
    Uwaga:
  HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
  Rys. : Zawartość opakowania
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
  Rys. : Wyłączenie drukarki
 3. Odłącz przewód zasilający, kabel USB lub kabel sieciowy.
  Rys. : Odłączanie przewodów
 4. Usuń taśmę i materiały zabezpieczające z podajnika.
  Rys. : Zdejmij taśmę i materiały zabezpieczające
 5. Połóż podajnik na stabilnej powierzchni, a następnie umieść na nim drukarkę. Użyj końcówek środkujących znajdujących się u góry podajnika, aby ustawić drukarkę w prawidłowej pozycji.
    Przestroga:
  Firma HP zaleca, aby w celu ustawienia na podajniku drukarkę przenosiły dwie osoby.
    Uwaga:
  Zastosuj tę samą procedurę podczas umieszczania drukarki na wielu podajnikach.
  Ustawienie drukarki na jednym podajniku na 1 x 550 arkuszy
  Ustawienie drukarki na wielu podajnikach na 1 x 550 arkuszy
 6. Otwórz podajnik, a następnie obróć blokadę podajnika w prawo.
  Rys. : Otwieranie podajnika
 7. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich niebieskich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
  Rys. : Dopasowywanie prowadnic papieru
 8. Włóż papier na tacę. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
  Rys. : Wkładanie papieru do podajnika
 9. Wyjmij moduł numeru podajnika z tylnej strony podajnika przedniego.
  Rys. : Wyjmij moduł numeru podajnika
 10. Włóż z powrotem moduł numeru podajnika, umieszczając numer trzy przodem na zewnątrz. Numer trzy powinien być widoczny z przodu po prawej stronie podajnika.
  Rys. : Włóż z powrotem moduł numeru podajnika, umieszczając numer trzy przodem na zewnątrz
 11. Zamknij podajnik.
  Rys. : Zamykanie podajnika
    Przestroga:
  Nie należy rozsuwać więcej niż jednego podajnika papieru jednocześnie.
  Nie należy używać podajnika papieru jako stopnia.
  Podczas zamykania podajników papieru nie należy wkładać do nich rąk.
  Podczas przenoszenia drukarki należy zamknąć wszystkie podajniki.
 12. Ponownie podłącz przewód zasilający, kabel USB lub kabel sieciowy.
  Rys. : Ponowne podłączanie kabli.
 13. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
  Rys. : Włącz drukarkę
 14. Konfigurowanie akcesorium w oprogramowaniu sterownika drukarki. Znajdź system operacyjny w poniższych opcjach, a następnie wykonaj poniższe czynności.
  • System OS X: Lista zainstalowanych akcesoriów powinna być aktualizowana automatycznie podczas pierwszego zadania drukowania po zainstalowaniu akcesorium. Jeśli tak się nie stanie, wykonaj następujące czynności:
   1. W menu Apple () kliknij Preferencje systemowe.
   2. Wybierz opcję Drukuj i skanuj (lub Drukarki i skanery).
   3. Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne, a następnie wybierz kartę Opcje.
   4. Ręcznie skonfiguruj akcesorium.
  • Windows® 8.0, 8.1 oraz 10: Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące czynności:
   1. Windows® 8.0 i 8.1: Przewiń widok do lewego dolnego rogu ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy okno, które się wyświetli.
    Windows® 10: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows w lewym dolnym rogu pulpitu.
   2. Wybierz opcję Panel sterowania. W obszarze Sprzęt i dźwięk wybierz opcję Wyświetl urządzenia i drukarki.
   3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki.
   4. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
   5. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia i sterownika drukarki:
    • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP Universal Print Driver (UPD): W sekcji Opcje instalowane, gdy widoczna jest pozycja Konfiguracja automatyczna, wybierz Aktualizuj teraz
    • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP PCL 6: Wybierz polecenie Aktualizuj teraz.
    • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP PCL-6 w wersji 4:: Ręcznie zainstaluj akcesorium, klikając menu rozwijane obok instalowanego podajnika, a następnie wybierając opcję Podajnik HP na 550 arkuszy.
  • Windows® 7: Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące czynności:
   1. Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.
   2. Otwórz menu Start w systemie Windows i kliknij Urządzenia i drukarki.
   3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki.
   4. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
   5. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia i sterownika drukarki:
    • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP Universal Print Driver (UPD): w obszarze Opcje instalowalne, gdy widoczna jest pozycja Konfiguracja automatyczna, wybierz polecenie Aktualizuj teraz.
    • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP PCL 6: Wybierz polecenie Aktualizuj teraz.
  • Windows® XP i Windows Vista®: Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące czynności:
   1. Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.
   2. Otwórz menu Start w systemie Windows, a następnie wybierz pozycję Urządzenia i drukarki (lub Drukarki i faksy w systemie XP).
   3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki (lub Właściwości w systemie XP).
   4. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
   5. Kliknij pozycję Opcje instalowalne.
   6. Aby zaktualizować zainstalowane opcje połączenia sieciowego lub USB, wybierz z menu rozwijanego obok pozycji Automatyczna konfiguracja opcję Aktualizuj teraz.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...