Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633 - Instalacja podajnika papieru na 3 x 550 arkuszy z szafką

Instalacja podajnika papieru na 3 x 550 arkuszy z szafką
Niniejszy dokument opisuje procedury montażu opcjonalnego podajnika na 3 x 550 arkuszy z szafką.
 1. Wyjmij podajnik papieru na 3 x 550 arkuszy z szafką z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji:
    Uwaga:
  HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
  Rys. : Zawartość opakowania
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
  Rys. : Wyłączenie drukarki
 3. Odłącz przewód zasilający, kabel USB lub kabel sieciowy.
  Rys. : Odłączanie przewodów
 4. Ustaw drukarkę z podajnikiem papieru na 3 × 550 arkuszy i szafką. Użyj końcówek środkujących znajdujących się u góry podajnika, aby ustawić drukarkę w prawidłowej pozycji.
    Przestroga:
  Firma HP zaleca, aby w celu ustawienia na podajniku drukarkę przenosiły trzy osoby.
  Rys. : Umieść drukarkę na podajniku papieru
 5. Ustaw górny podajnik na podajniku na 3 x 550 arkuszy.
  Rys. : Otwieranie podajnika
 6. Przekręć blokadę podajnika w prawo.
  Rys. : Przekręć blokadę podajnika w prawo
 7. Usuń taśmę i materiały zabezpieczające z podajnika.
  Rys. : Zdejmij taśmę i materiały zabezpieczające
 8. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich niebieskich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
  Rys. : Dopasowywanie prowadnic papieru
 9. Włóż papier na tacę. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
  Rys. : Wkładanie papieru do podajnika
 10. Wyjmij moduł numeru podajnika z tylnej strony podajnika przedniego.
  Rys. : Wyjmij moduł numeru podajnika
 11. Włóż z powrotem moduł numeru podajnika, umieszczając numer jeden przodem na zewnątrz. Numer jeden powinien być widoczny z przodu po prawej stronie podajnika.
  Rys. : Włóż z powrotem moduł numeru podajnika, umieszczając numer jeden przodem na zewnątrz
 12. Zamknij podajnik.
  Rys. : Zamykanie podajnika
    Przestroga:
  Nie należy rozsuwać więcej niż jednego podajnika papieru jednocześnie.
  Nie należy używać podajników papieru jako stopnia.
  Podczas zamykania podajników papieru nie należy wkładać do nich rąk.
  Podczas przenoszenia drukarki należy zamknąć wszystkie podajniki.
 13. Obróć kółka na spodzie podstawy, aby były równoległe z przednią częścią drukarki.
  Rys. : Obróć kółka
 14. Zainstaluj pokrywy kółek nad kółkami.
  Rys. : Zainstaluj pokrywy kółek
 15. Odkręć stopki na spodzie podstawy drukarki, aby stały na podłożu i podpierały drukarkę.
    Uwaga:
  Stopka powinna zapewniać odpowiedni nacisk na podłoże, aby zapobiec stoczeniu drukarki.
  Rys. : Odkręć stopkę podpierającą drukarkę
 16. Ponownie podłącz przewód zasilający, kabel USB lub kabel sieciowy.
  Rys. : Ponowne podłączanie kabli.
 17. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
  Rys. : Włącz drukarkę
 18. Konfigurowanie akcesorium w oprogramowaniu sterownika drukarki. Znajdź system operacyjny w poniższych opcjach, a następnie wykonaj poniższe czynności.
  • System OS X: Lista zainstalowanych akcesoriów powinna być aktualizowana automatycznie podczas pierwszego zadania drukowania po zainstalowaniu akcesorium. Jeśli tak się nie stanie, wykonaj następujące czynności:
   1. W menu Apple () kliknij Preferencje systemowe.
   2. Wybierz opcję Drukuj i skanuj (lub Drukarki i skanery).
   3. Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne, a następnie wybierz kartę Opcje.
   4. Ręcznie skonfiguruj akcesorium.
  • Windows® 8.0, 8.1 oraz 10: Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące czynności:
   1. Windows® 8.0 i 8.1: Przewiń widok do lewego dolnego rogu ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy okno, które się wyświetli.
    Windows® 10: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows w lewym dolnym rogu pulpitu.
   2. Wybierz opcję Panel sterowania. W obszarze Sprzęt i dźwięk wybierz opcję Wyświetl urządzenia i drukarki.
   3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki.
   4. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
   5. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia i sterownika drukarki:
    • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP Universal Print Driver (UPD): W sekcji Opcje instalowane, gdy widoczna jest pozycja Konfiguracja automatyczna, wybierz Aktualizuj teraz
    • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP PCL 6: Wybierz polecenie Aktualizuj teraz.
    • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP PCL-6 w wersji 4:: Ręcznie zainstaluj akcesorium, klikając menu rozwijane obok instalowanego podajnika, a następnie wybierając opcję Podajnik HP na 550 arkuszy.
  • Windows® 7: Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące czynności:
   1. Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.
   2. Otwórz menu Start w systemie Windows i kliknij Urządzenia i drukarki.
   3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki.
   4. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
   5. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia i sterownika drukarki:
    • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP Universal Print Driver (UPD): w obszarze Opcje instalowalne, gdy widoczna jest pozycja Konfiguracja automatyczna, wybierz polecenie Aktualizuj teraz.
    • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP PCL 6: Wybierz polecenie Aktualizuj teraz.
  • Windows® XP i Windows Vista®: Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące czynności:
   1. Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.
   2. Otwórz menu Start w systemie Windows, a następnie wybierz pozycję Urządzenia i drukarki (lub Drukarki i faksy w systemie XP).
   3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki (lub Właściwości w systemie XP).
   4. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
   5. Kliknij pozycję Opcje instalowalne.
   6. Aby zaktualizować zainstalowane opcje połączenia sieciowego lub USB, wybierz z menu rozwijanego obok pozycji Automatyczna konfiguracja opcję Aktualizuj teraz.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...