Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wymiana wkładów w drukarkach serii HP DeskJet D1600

Niniejszy dokument dotyczy drukarek serii HP DeskJet D1600.
Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące wymiany wkładu w urządzeniu.
Typy wkładów drukujących
Poniższa tabela przedstawia odpowiednie wkłady na danym obszarze geograficznym.
Ameryki i Azja – Pacyfik (bez Chin, Indii i Japonii)
Europa Zachodnia
Afryka, WNP, Japonia i Bliski Wschód
Chiny i Indie
Wkład atramentowy
HP 60
HP 300
HP 121
HP 818
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Wymiana wkładu atramentowego
Aby wymienić wkłady, możesz obejrzeć film wideo lub wykonać opisane poniżej czynności.
Film przedstawia sposób wymiany wkładu.
  Uwaga:
Na filmie przedstawiono drukarkę HP DeskJet D1660. Urządzenie przedstawione na filmie może różnić się zewnętrznie od posiadanego urządzenia, ale sposób postępowania jest taki sam.
.
W przypadku problemów z odtworzeniem tego filmu lub aby wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Krok 1: Wyjmij wkład
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładu.
 3. Zaczekaj, aż karetka przesunie się na środek drukarki.
 4. Gdy karetka się zatrzyma, naciśnij wkład, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie wyjmij go z gniazda.
  Rys. : Naciśnij wkład atramentowy
  Ilustracja przedstawiająca sposób naciskania wkładu
    Uwaga:
  W przypadku wymiany obu wkładów zapamiętaj ich ułożenie w karetce. Trójkolorowy wkład zajmuje lewe gniazdo, a wkład z czarnym atramentem - prawe.
Krok 2: Włóż nowy wkład atramentowy
 1. Wyjmij wkład drukujący z opakowania.
  Rys. : Wyjmij wkład drukujący z opakowania
  Ilustracja przedstawiająca wkład wyjęty z opakowania.
 2. Ostrożnie ciągnąc za różową wypustkę, zdejmij plastikową taśmę.
  Rys. : Zerwij plastikową taśmę z wkładu
  Ilustracja przedstawiająca zerwanie plastikowej taśmy z wkładu
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków elektrycznych ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków elektrycznych ani dysz atramentowych wkładu
  Ilustracja przestrzegająca przed dotknięciem elektrycznych styków i dysz atramentowych
 3. Wsuń wkład do gniazda i dociśnij go kciukiem, aż wskoczy na miejsce.
    Uwaga:
  Po umieszczeniu wkładu w karetce, opadnie on lekko w dół. Gdy poczujesz lekki opór, dociśnij wkład, aż usłyszysz, że wskoczył na miejsce.
  Rys. : Dociśnij wkład od gniazda
  Ilustracja przedstawiająca dociśnięcie wkładu kciukiem do gniazda
 4. W razie potrzeby powtórz te czynności dla drugiego wkładu.
 5. Zamknij tylko pokrywę dostępu do wkładów. Zasobnik papieru pozostaw w pozycji leżącej.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów - zasobnik papieru pozostaje w pozycji leżącej.
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów
Krok 3: Wyrównaj nowe wkłady
 1. Upewnij się, że w zasobniku znajduje się papier.
 2. Uruchom program Centrum obsługi HP:
  • Windows XP: Na pasku zadań systemu Windows kliknij Start, kliknij Wszystkie programy, wskaż HP, a następnie kliknij Centrum obsługi HP.
  • Windows Vista: Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę systemu Windows (), kliknij Wszystkie programy, kursorem myszy wskaż HP, a następnie kliknij Centrum obsługi HP.
 3. Kliknij polecenie Otwórz przybornik. Zostanie wyświetlone okno przybornika narzędzi drukarki.
 4. Kliknij polecenie Wyrównaj wkłady drukujące. Pojawi się okno Wyrównaj wkłady drukujące.
 5. Kliknij przycisk Wyrównaj. Wkłady drukujące zostaną wyrównane, po czym nastąpi skalibrowanie urządzenia i wydrukowanie strony testowej.
 6. Poczekaj na wydrukowanie strony testowej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 7. Kliknij przycisk Gotowe.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...