Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Wolne drukowanie (Windows)

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP podłączonych do komputera z systemem Windows.
Prędkość drukowania jest niższa niż oczekiwana lub jest niezgodna ze specyfikacjami drukarki.
Krok 1: Zresetuj drukarkę
Zresetowanie drukarki może rozwiązać niektóre problemy z wolnym drukowaniem.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda ściennego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
 9. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 2: Sprawdź ustawienia sterownika druku
Sprawdź ustawienia sterownika druku. Wybór niektórych typów papieru lub drukowanie w jakości Najlepsza może spowodować obniżenie prędkości drukowania. Drukuj na zwykłym papierze z jakością Normalna lub Robocza, aby uzyskać wyższą prędkość drukowania.
 1. W systemie Windows wyszukaj termin „drukarki”, a następnie kliknij opcję Urządzenia i drukarki na liście wyników wyszukiwania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
 3. Dwukrotnie kliknij opcję Ustaw preferencje.
 4. Znajdź informacje o typie papieru.
 5. W obszarze Typ papieru upewnij się, że wybrano Papier zwykły.
 6. W obszarze Ustawienia jakości upewnij się, że wybrano opcję Jakość robocza lub Normalna.
 7. Kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby potwierdzić zmiany. Zamknij okno sterownika drukarki HP, a następnie zamknij okno Urządzenia i drukarki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 3: Odinstaluj sterownik druku
Usuń sterownik drukarki i oprogramowanie za pomocą narzędzia Odinstaluj program w oknie Programy i funkcje. Odinstalowanie sterownika druku pozwala zainstalować najnowszą wersję sterownika.
 1. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz go teraz od drukarki.
 2. W systemie Windows wyszukaj termin programy i funkcje, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij Programy i funkcje.
 3. Wybierz z listy zainstalowanych programów nazwę drukarki HP, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj lub Tak.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Krok 4: Zainstaluj ponownie sterownik drukarki
Po odinstalowaniu sterownika druku przejdź do witryny 123.hp.com, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję sterownika.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 5: Przeprowadź aktualizację oprogramowania sprzętowego drukarki
Pobierz dostępne aktualizacje oprogramowania sprzętowego z witryny internetowej HP
  Przestroga:
Nie używaj ani nie wyłączaj drukarki lub komputera w trakcie aktualizacji oprogramowania układowego.
 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do komputera przez lokalną sieć lub kabel USB.
 2. Jeżeli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikujmy produkt, aby rozpocząć, kliknij pozycję Drukarka, wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
  Zostanie wyświetlona strona wyników oprogramowania dla drukarki z wybranym domyślnym systemem operacyjnym.
 3. Aby zmienić wersję systemu Windows, kliknij pozycję Zmień, wybierz wersję, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Kliknij opcję Oprogramowanie sprzętowe, a następnie opcję Pobierz.
  Jeżeli na liście nie ma sekcji oprogramowania sprzętowego, aktualizacja nie jest obecnie dostępna dla posiadanej drukarki.
 5. Zapisz plik w komputerze.
 6. Znajdź, a następnie otwórz plik, aby rozpocząć proces instalacji.
 7. Sprawdź w oknie Aktualizacja drukarki HP, czy widoczny jest numer seryjny drukarki.
  • Jeżeli pojawi się numer seryjny, zaznacz pole wyboru obok niego, a następnie kliknij Aktualizuj.
  • Jeżeli numer seryjny jest wyświetlany, ale stan jest wyszarzony (nie dotyczy), aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie jest potrzebna. Kliknij przycisk Anuluj.
  • Jeżeli numer seryjny nie jest wyświetlany i drukarka używa połączenia sieciowego, podłącz kabel USB do drukarki i komputera, poczekaj 20 sekund, a następnie kliknij przycisk Odśwież. Gdy pojawi się numer seryjny, zaznacz pole wyboru obok niego, a następnie kliknij Aktualizuj.
   Okno narzędzia HP Printer Update przedstawia numer seryjny wybrany dla drukarki HP OfficeJet 4650 i pasek aktywności wskazujący, że aktualizacja jest w toku.
 8. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK.
 9. Jeżeli do drukarki sieciowej podłączony jest kabel USB, usuń sterownik USB dodany przez system Windows.
  1. W systemie Windows wyszukaj termin urządzenia i drukarki, a następnie kliknij opcję Urządzenia i drukarki na liście wyników wyszukiwania.
  2. Kliknij prawym przyciskiem urządzenie drukarki USB pasujące do modelu drukarki, a następnie wybierz polecenie Usuń urządzenie.
  3. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera, a następnie ponownie uruchom komputer.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 6: Sprawdź stan sieci (tylko połączenia przewodowe i bezprzewodowe)
Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci przewodowej lub bezprzewodowej, istnieje kilka wskazówek, które mogą rozwiązać problem wolnego drukowania.
 • Na komputerze sprawdź siłę sygnału sieci bezprzewodowej poprzez kliknięcie ikony sieci bezprzewodowej na pasku zadań systemu Windows. Jeżeli siła sygnału jest niska, ustaw router, komputer i drukarkę bliżej siebie.
 • Upewnij się, że sieć nie jest dodatkowo obciążana, np. pobieraniem lub usługami przesyłania strumieniowego. Zależnie od przepustowości sieci te aktywności mogą znacząco wpłynąć na prędkość drukowania.
 • Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci za pomocą kabla Ethernet, upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony.
 • Ponownie uruchom router: wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i podłącz ją ponownie.
Wskazówki dodatkowe
Te porady mogą pozwolić rozwiązać problemy z wolnym drukowaniem.
 • Jeżeli drukarka jest podłączona za pomocą kabla USB, spróbuj użyć innego kabla USB. Użycie kabla USB, który jest zbyt długi lub nieprawidłowo zabezpieczony, może wpłynąć na prędkość drukowania.
 • Niektóre modele drukarki umożliwiają drukowanie z zainstalowanym tylko jednym wkładem. Drukowanie z tylko jednym wkładem powoduje obniżenie prędkości drukowania.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...