Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Wolne drukowanie (Windows)

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP podłączonych do komputera z systemem Windows.
Prędkość drukowania jest niższa niż oczekiwana lub jest niezgodna ze specyfikacjami drukarki.

Krok 1: Zresetuj drukarkę

Zresetowanie drukarki może rozwiązać niektóre problemy z wolnym drukowaniem.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie do trybu oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda elektrycznego.
 7. Podłącz ponownie przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
 9. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Użyj innego kabla USB

Użycie kabla USB, który jest zbyt długi lub nieprawidłowo zabezpieczony, może wpłynąć na prędkość drukowania.
Jeżeli drukarka jest podłączona za pomocą kabla USB, spróbuj użyć innego kabla USB, a potem ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Sprawdź preferencje drukarki

Wybór niektórych typów papieru lub drukowanie w jakości Najlepsza może spowodować obniżenie prędkości drukowania. Drukuj na zwykłym papierze z jakością Normalna lub Robocza, aby uzyskać wyższą prędkość drukowania.
 1. W systemie Windows wyszukaj hasło drukarki i na liście wyników kliknij pozycję Drukarki i skanery.
 2. Kliknij drukarkę, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj.
 3. Kliknij pozycję Preferencje drukowania.
 4. Kliknij kartę Papier/jakość.
 5. W obszarze Typ papieru upewnij się, że wybrano Papier zwykły.
 6. Upewnij się, że w polu Jakość druku wybrano opcję Jakość robocza lub Normalna.
 7. Kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby potwierdzić zmiany.
 8. Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 4: Wydrukuj przy użyciu dwóch wkładów

Niektóre modele drukarki umożliwiają drukowanie z zainstalowanym tylko jednym wkładem. Drukowanie z tylko jednym wkładem powoduje obniżenie prędkości drukowania.
Sprawdź, czy wszystkie wkłady zostały prawidłowo zainstalowane. Wymień puste wkłady w razie potrzeby, a następnie ponów drukowanie. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Zainstaluj ponownie sterownik drukarki

Usuń sterownik druku i oprogramowanie, a następnie zainstaluj najnowszą ich wersję.
 1. W systemie Windows wyszukaj i wybierz polecenie Dodaj lub usuń programy.
 2. Z listy wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 3. Po odinstalowaniu sterownika druku przejdź do witryny 123.hp.com, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję sterownika.
 4. Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 6: Sprawdź stan sieci

Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci przewodowej lub bezprzewodowej, istnieje kilka wskazówek, które mogą rozwiązać problem wolnego drukowania.
 • Na komputerze sprawdź siłę sygnału sieci bezprzewodowej poprzez kliknięcie ikony sieci bezprzewodowej na pasku zadań systemu Windows. Jeżeli siła sygnału jest niska, ustaw router, komputer i drukarkę bliżej siebie.
 • Upewnij się, że sieć nie jest dodatkowo obciążana, np. pobieraniem lub usługami przesyłania strumieniowego. Zależnie od przepustowości sieci te aktywności mogą znacząco wpłynąć na prędkość drukowania.
 • Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci za pomocą kabla Ethernet, upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony.
 • Ponownie uruchom router: wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i podłącz ją ponownie.

Krok 7: Przeprowadź aktualizację oprogramowania sprzętowego drukarki

Pobierz dostępne aktualizacje oprogramowania sprzętowego z witryny internetowej HP
  Przestroga:
Nie używaj ani nie wyłączaj drukarki lub komputera w trakcie aktualizacji oprogramowania układowego.
Po włączeniu drukarki i jej podłączeniu do komputera przejdź do dokumentu Centrum obsługi klienta HP - Pobieranie oprogramowania i sterowników, zidentyfikuj drukarkę, a następnie sprawdź dostępność aktualizacji. Pobierz wszystkie dostępne aktualizacje oprogramowania układowego i zainstaluj je.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do dokumentu Aktualizowanie lub uaktualnianie oprogramowania układowego drukarki.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...