Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Aktualizujemy naszą stronę

  W razie wystąpienia błędów prosimy spróbować ponownie później. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet Pro 7720 - Brak możliwości druku czarnym atramentem i inne problemy z jakością druku

Dokument ten dotyczy drukarek HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format All-in-One.
Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mają na celu pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów z brakiem kolorów lub wyblakłymi kolorami na wydrukach, wydrukami pozbawionymi czarnego lub innych kolorów, wydrukami z rozmazanym lub niewyraźnym tekstem, pasami lub smugami atramentu na wydrukach i innymi problemami z jakością drukowania.
W zasadzie niskie poziomy atramentu nie powinny wpływać na jakość druku. Jeżeli poziom atramentu spada za bardzo, drukarka przestaje drukować i wyświetla komunikat. Jednak może ona jeszcze przez jakiś czas drukować w „trybie awaryjnym” przy niskich poziomach atramentu. W trybie awaryjnym czerń na wydrukach może nie być odpowiednio głęboka. Możliwe też, że uzyskane wydruki będą w skali szarości (odcienie szarości zamiast zestawu barw). Wymień wkłady atramentowe o niskim poziomie atramentu, jeżeli nie można zaakceptować jakości druku w trybie awaryjnym.
Uwaga:
W przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych problemy z jakością druku może spowodować nieostrożne obchodzenie się z wkładem atramentowym przez obsługę w sklepie lub podczas instalacji. Jeżeli zauważasz problemy z drukowaniem w przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych, poczekaj kilka godzin na zakończenie automatycznej procedury serwisowania, a następnie ponów próbę drukowania.

Krok 1: Korzystaj z oryginalnych wkładów atramentowych HP

Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Jeżeli zainstalowanie oryginalnego wkładu HP rozwiązało problem, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.

Krok 2: Upewnij się, że używany papier jest odpowiedni do wybranego zadania drukowania

Upewnij się, że używany papier jest odpowiedni do wybranego zadania drukowania. W przeciwnym wypadku umieść w drukarce papier odpowiedniego rodzaju.
Uwaga:
Aby kupić papier w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdź do strony HP dla domu i małych biur.
 • Włóż papier do zasobnika wejściowego stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wiele typów papieru, jak na przykład papier fotograficzny lub inne specjalne rodzaje papieru, ma dwie strony: zadrukowywaną i niezadrukowywaną. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Do drukarki wkładaj wyłącznie czysty, niepomarszczony papier.
  Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Logo ColorLok
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, dla najlepszego efektu użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie przyjmować atramentu równie dobrze, jak inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 3: Sprawdź ustawienia drukowania

Sprawdź, czy ustawienia drukowania są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.
Uwaga:
Ustawienia drukowania mogą być różne w zależności od systemu operacyjnego i oprogramowania.

Krok 4: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu

Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu. Jeżeli wkład atramentowy jest pusty, drukarka może drukować przez pewien czas w skali odcieni szarości lub w czerni kompozytowej, w zależności od tego, który wkład jest pusty. Jeżeli kolorowy wkład atramentowy jest pusty, drukarka drukuje w skali odcieni szarości przy użyciu czarnego atramentu. Jeżeli czarny wkład atramentowy jest pusty, drukarka drukuje w czerni kompozytowej przy użyciu kolorowego atramentu. Kolor czerni kompozytowej może nie być tak ciemny jak w przypadku normalnych wydruków.
Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie do celów orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Nie trzeba wymieniać wkładów atramentowych do czasu pojawienia się komunikatu.
Na panelu sterowania drukarki przesuń palcem po wyświetlaczu w dół, aby otworzyć pulpit sterowania, a następnie dotknij ikony Wskaźnik poziomu atramentu.
Na panelu sterowania zostaną wyświetlone szacunkowe poziomy atramentu. Ilość koloru w danej kolumnie oznacza ilość atramentu we wkładzie atramentowym tego koloru.
Rys. : Przykład wyświetlonych poziomów atramentu
Przykład wyświetlonych poziomów atramentu.

Krok 5: Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe

Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe, a następnie ponownie spróbuj wydrukować. Pomiń ten krok, jeżeli wszystkie wkłady atramentowe wskazują odpowiedni poziom atramentu.
Uwaga:
Aby uniknąć problemów z jakością druku i wysuszenia wkładów atramentowych, nie zostawiaj wkładów atramentowych poza drukarką na dłużej niż 30 minut.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Naciśnij przednią część wkładu atramentowego, aby go odblokować, a następnie pociągnij go ku sobie, aby go wyjąć.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
 5. Wyjmij zamienny wkład atramentowy z opakowania.
 6. Wsuń nowy wkład atramentowy do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij go, aż zatrzaśnie się na miejscu.
    Przestroga:
  Podczas wkładania wkładów atramentowych nie unoś dźwigni zatrzasku na karetce. Może to spowodować nieprawidłowe umieszczenie głowicy lub wkładów atramentowych, a to z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania i przyczynić się do problemów z drukowaniem.
  Rys. : Wkładanie wkładu atramentowego do pustego gniazda
  Ilustracja: Włóż wkład atramentowy do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem
 7. Powtórz opisane czynności, aby zainstalować ewentualne pozostałe wkłady atramentowe.
 8. Upewnij się, że żaden wkład atramentowy nie wystaje bardziej niż inne. Jeżeli tak jest, dociśnij go, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 6: Wydrukuj stronę diagnostyczną jakości druku

Wydrukuj stronę diagnostyczną jakości druku i oceń rezultaty.
 1. Załaduj zwykły biały papier do podajnika wejściowego.
 2. Na panelu sterowania drukarki przesuń palcem po wyświetlaczu w dół, aby otworzyć pulpit sterowania, a następnie dotknij ikony Konfiguracja.
 3. Przesuń palcem w górę na wyświetlaczu, dotknij pozycji Raporty, a następnie Raport jakości druku.
  Zostanie wydrukowana strona diagnostyczna jakości druku.
  Rys. : Przykład strony diagnostycznej jakości druku
  Ilustracja: Przykładowa strona diagnostyczna jakości druku

Krok 7: Sprawdź wzorzec testowy 1

Sprawdź wzorzec testowy 1, aby upewnić się, czy linie są proste i ze sobą połączone.
Rys. : Wzorzec testowy 1
Ilustracja: Wzorzec testowy 1.
 • Jeżeli linie we wzorcu testowym 1 są proste i połączone ze sobą, przejdź do kroku Sprawdź kolorowe pasy pod kątem defektów.
 • Jeśli linie we wzorcu testowym 1 nie są proste i nie łączą się ze sobą, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 8: Wyrównaj głowicę drukującą

Wyrównanie głowicy drukującej może rozwiązać błędy widoczne na wzorcu testowym 1.
 1. Na panelu sterowania drukarki przesuń palcem po wyświetlaczu w dół, aby otworzyć pulpit sterowania, a następnie dotknij ikony Konfiguracja.
 2. Przesuń palcem w górę po wyświetlaczu i dotknij pozycji Konserwacja drukarki.
 3. Dotknij pozycji Wyrównaj głowicę drukującą, a następnie pozycji Kontynuuj.
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
  Rys. : Przykładowa strona wyrównywania
  Ilustracja: Przykładowa strona wyrównywania

Krok 9: Wydrukuj kolejną stronę diagnostyczną jakości druku

Wydrukuj kolejną stronę diagnostyczną jakości druku, aby ponownie sprawdzić linie we wzorcu testowym 1.
 • Jeżeli linie we wzorcu testowym 1 nie są proste i połączone ze sobą, przejdź do kroku Zamów zamienną głowicę drukującą.
 • Jeśli linie we wzorcu testowym 1 są proste i łączą się ze sobą, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 10: Sprawdź kolorowe pasy pod kątem defektów

Sprawdź na stronie diagnostycznej jakości druku kolorowe pasy, aby upewnić się, że na kolorowych pasach nie ma białych linii i nie są one wyblakłe ani niewidoczne.
Rys. : Kolorowe pasy z białymi liniami na pasku koloru
Ilustracja: Wzorzec testowy 2 z białymi liniami na pasku koloru.
Rys. : Kolorowe pasy z brakującym pasem
Ilustracja: Wzorzec testowy 2 z brakującymi kolorowymi pasami.
 • Jeśli kolorowe pasy nie są poprzeplatane białymi liniami, wyblakłe ani niewidoczne, nie ma konieczności wykonywania dalszych czynności.
 • Jeżeli na którymkolwiek z kolorowych pasów są widoczne białe linie lub kolorowe pasy są wyblakłe albo całkowicie niewidoczne, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 11: Wyczyść głowicę drukującą

Głowica drukująca może być zatkana, a do przywrócenia normalnej jakości druku może być wymagane parokrotne czyszczenie. Użyj zautomatyzowanego narzędzia z panelu sterowania drukarki, aby wyczyścić głowicę drukującą.
  Przestroga:
Nie wyłączaj drukarki, jeżeli wyjęto z niej wkłady atramentowe. Aby uniknąć problemów wymagających czyszczenia głowicy drukującej lub mogących spowodować uszkodzenia systemu atramentu, zawsze jak najszybciej instaluj wkłady atramentowe i wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 1. Na panelu sterowania drukarki przesuń palcem po wyświetlaczu w dół, aby otworzyć pulpit sterowania, a następnie dotknij ikony Ustawienia.
 2. Przesuń palcem w górę po wyświetlaczu i dotknij pozycji Konserwacja drukarki.
 3. Dotknij pozycji Oczyść głowicę drukującą, a następnie Kontynuuj.
  Zostanie wydrukowana strona testowa.
  Przykład strony testowej czyszczenia głowicy drukującej
 4. Sprawdź stronę testową.
  • Jeżeli jakość wydruku jest satysfakcjonująca, dotknij pozycji Oczyść ponownie, aby przejść do kolejnego etapu czyszczenia. W razie potrzeby powtórz te czynności w przypadku trzeciego czyszczenia.
   Uwaga:
   Jeśli głowica drukująca jest mocno zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. W takim razie poczekaj 30 minut przed kolejnym wykonaniem wszystkich trzech etapów czyszczenia.
  • Jeżeli jakość wydruku jest dobra, kliknij pozycję Gotowe.

Krok 12: Wydrukuj kolejną stronę diagnostyczną jakości druku

Wydrukuj kolejną stronę diagnostyczną jakości druku, aby ponownie sprawdzić kolorowe pasy we wzorcu testowym 2.
 • Jeśli na wzorcu testowym 2 nie występują żadne błędy, nie ma konieczności wykonywania dalszych czynności.
 • Jeżeli po kolejnym cyklu czyszczeniu na wzorcu testowym 2 nadal występują błędy, spróbuj wyczyścić głowicę po raz trzeci lub przejdź do następnego kroku.

Krok 13: Zamów zamienną głowicę drukującą

Jeśli poprzednie procedury nie rozwiązały problemu, wymień głowicę drukującą.
  Przestroga:
Wkłady atramentowe wyjmij dopiero po otrzymaniu nowego zespołu głowicy drukującej. Firma HP nie poleca pozostawiania wkładów atramentowych poza drukarką dłużej niż przez 30 minut. Może to spowodować uszkodzenie zarówno drukarki, jak i wkładów.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
Jeżeli gwarancja mechanizmu głowicy drukującej wygasła, na stronie internetowej można wykupić nową.
 1. Przejdź do witryny HP Parts Store (w języku angielskim), a następnie wybierz swój kraj/region i język po wyświetleniu stosownego monitu.
 2. W polu wyszukiwania Znajdź swoją część wpisz M0H91A, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zamówić mechanizm głowicy drukującej.
Gdy otrzymasz nową głowicę drukującą, przejdź do dokumentu Wymiana głowic drukujących.
Jeżeli wymiana głowicy drukującej nie pozwoli rozwiązać problemu, przejdź do następnego kroku.

Krok 14: Oddaj drukarkę do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...