Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Ustawienia odbierania faksu

Konfigurowanie przekierowywania faksów
Urządzenie można tak skonfigurować, aby przekierowywało faksy na inny numer. Odbierany faks przechowywany jest w pamięci. Następnie urządzenie wybiera numer faksu, który został podany, i wysyła faks. Jeśli urządzenie nie może przekierować faksu z powodu błędu (na przykład numer jest zajęty), a powtarzane ponowne wybieranie nie udaje się, faks zostanie wydrukowany.
Jeśli podczas odbierania faksu zabraknie pamięci, urządzenie zakończy faks przychodzący i przekieruje tylko te strony, które zostały zapisane w pamięci.
Jeśli używana jest funkcja przekierowywania faksów, faksy musi odbierać urządzenie (a nie komputer), natomiast tryb odpowiedzi musi być ustawiony na Automatic (Automatyczny).
 1. Otwórz interfejs panelu sterowania (przesuń znajdującą w górnej części ekranu kartę interfejsu w dół lub dotknij paska w górnej części ekranu początkowego).
 2. W interfejsie panelu sterowania dotknij opcji (Setup (Konfiguracja)).
 3. Dotknij opcji Fax Setup (Konfiguracja faksu), a następnie opcji Preferences (Preferencje).
 4. Dotknij kolejno opcji Fax Forwarding (Przekierowanie faksu), a następnie On (Print and Forward) (Włączone (drukowanie i przekierowanie)) lub On (Forward) (Włączone (przekierowanie)).
 5. Za pomocą klawiatury wprowadź numer przekierowania faksu, a następnie dotknij przycisku Gotowe.
Blokowanie lub odblokowanie numerów faksów
  Uwaga:
Blokowanie faksów jest obsługiwane tylko wtedy, gdy jest obsługiwana również funkcja identyfikacji osób dzwoniących.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać faksów od określonych osób lub firm, przy użyciu panelu sterowania może zablokować do 100 numerów faksów. Jeśli po zablokowaniu numeru faksu ktoś wyśle faks z takiego numeru, w panelu sterowania wyświetli się informacja o zablokowanym numerze, a faks nie zostanie wydrukowany ani zapisany w pamięci. Faksy pochodzące z zablokowanych numerów pojawiają się w dzienniku aktywności z oznaczeniem „odrzucone”. Zablokowane numery faksów można odblokować pojedynczo lub wszystkie naraz.
  Uwaga:
Nadawca zablokowanego faksu nie zostanie powiadomiony, że faks nie dotarł.
 1. Otwórz interfejs panelu sterowania (przesuń znajdującą w górnej części ekranu kartę interfejsu w dół lub dotknij paska w górnej części ekranu początkowego).
 2. W interfejsie panelu sterowania dotknij opcji (Setup (Konfiguracja)).
 3. Dotknij opcji Fax Setup (Konfiguracja faksu), a następnie opcji Preferences (Preferencje).
 4. Dotknij opcji Junk Fax Blocking (Blokada numerów faksów), a następnie opcji (Add Contact (Dodaj kontakt)).
 5. Przy użyciu klawiatury wprowadź numer faksu, który należy zablokować i dotknij opcji Add (Dodaj).
Konfigurowanie liczby dzwonków do odebrania
Gdy tryb odbierania jest ustawiony na Automatic (Automatyczny), ustawienie liczby dzwonków do odebrania dla urządzenia określa liczbę dzwonków telefonicznych przed odebraniem połączenia przychodzącego przez urządzenie.
Jeśli urządzenie jest podłączone do linii odbierającej zarówno faksy, jak i połączenia głosowe (linia wspólna) i korzysta również z automatycznej sekretarki, może zaistnieć konieczność zmiany liczby dzwonków przed odebraniem. Liczba dzwonków przed odebraniem ustawiona dla urządzenia musi być większa niż liczba dzwonków przed odebraniem ustawiona w automatycznej sekretarce. Umożliwia to automatycznej sekretarce odbieranie połączeń przychodzących i nagrywanie wiadomości w przypadku połączeń głosowych. Gdy automatyczna sekretarka odpowie na wywołanie, prowadzony jest nasłuch połączenia i następuje automatyczna odpowiedź w przypadku wykrycia sygnału faksu.
Dla wszystkich krajów/regionów domyślnym ustawieniem liczby dzwonków do odebrania jest pięć.
Poniższa tabela służy do określania liczby dzwonków do odebrania, której należy użyć.
Rodzaj linii telefonicznej
Zalecane ustawienie liczby dzwonków do odebrania
Dedykowana linia telefoniczna faksu (odbieranie tylko połączeń faksowych)
Liczbę dzwonków należy ustawić w zakresie prezentowanym na wyświetlaczu panelu sterowania. (Minimalna i maksymalna dozwolona liczba dzwonków zależy od kraju/regionu).
Jedna linia z dwoma osobnymi numerami i usługą wzoru dzwonka
Jeden lub dwa dzwonki. (Jeśli do drugiego numeru telefonu podłączona jest automatyczna sekretarka lub komputerowa poczta głosowa, dla urządzenia należy ustawić większą liczbę dzwonków. Należy także skorzystać z funkcji dzwonka dystynktywnego, aby odróżnić połączenie głosowe od faksowego).
Wspólna linia (odbieranie połączeń faksowych i głosowych) tylko z podłączonym telefonem
Pięć dzwonków lub więcej.
Wspólna linia (odbieranie połączeń faksowych i głosowych) z podłączoną automatyczną sekretarką lub komputerową pocztą głosową
Dwa dzwonki więcej niż dla automatycznej sekretarki lub komputerowej poczty głosowej.
Konfigurowanie liczby dzwonków do odebrania
 1. Otwórz interfejs panelu sterowania (przesuń znajdującą w górnej części ekranu kartę interfejsu w dół lub dotknij paska w górnej części ekranu początkowego).
 2. W interfejsie panelu sterowania dotknij opcji (Setup (Konfiguracja)).
 3. Dotknij opcji Fax Setup (Konfiguracja faksu), a następnie opcji Preferences (Preferencje).
 4. Dotknij opcji Rings to Answer (Dzwonków do odebrania).
 5. Wybierz liczbę dzwonków i dotknij opcji Gotowe.
Konfigurowanie dzwonka dystynktywnego
Usługa wzoru dzwonka lub dzwonka dystynktywnego jest dostępna w niektórych lokalnych firmach telekomunikacyjnych. Usługa umożliwia posiadanie więcej niż jednego numeru telefonicznego na pojedynczej linii. Każdy numer telefoniczny ma unikalny wzór dzwonka, dzięki czemu użytkownik może odbierać połączenia głosowe, a urządzenie połączenia faksowe.
Jeśli u dostawcy usług telefonicznych wykupiona została usługa wzoru dzwonka, urządzenie należy skonfigurować, aby odpowiadało na prawidłowy wzór dzwonka. Unikalne wzory dzwonka nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach. Aby się dowiedzieć, czy usługa jest dostępna w danym kraju/regionie, należy skontaktować się z firmą telekomunikacyjną.
  Uwaga:
Jeśli usługa wzoru dzwonka nie jest dostępna, a ustawienie zostanie zmienione na inne niż domyślne (Wszystkie standardowe dzwonki), urządzenie może nie odbierać faksów.
Dostępne są następujące ustawienia:
 • Ring Pattern Detection (Wykrywanie wzorca dzwonienia): Wyłącz lub włącz funkcję wykrywania wzorca dzwonienia.
 • All Standard Rings (Wszystkie standardowe dzwonki): Odbierane są wszystkie połączenia przychodzące przez linię telefoniczną.
 • Single (Pojedynczy): Odbierane są wszystkie połączenia zgodne z wzorcem pojedynczego dzwonka.
 • Double (Podwójny): Odbierane są wszystkie połączenia zgodne z wzorcem dwukrotnego dzwonka.
 • Triple (Potrójny): Odbierane są wszystkie połączenia zgodne z wzorcem trzykrotnego dzwonka.
 • Double and Triple (Podwójne i potrójne): Odbierane są wszystkie połączenia zgodne z wzorcem dwukrotnego lub trzykrotnego dzwonka.
Konfigurowanie dzwonka dystynktywnego
 1. Otwórz interfejs panelu sterowania (przesuń znajdującą w górnej części ekranu kartę interfejsu w dół lub dotknij paska w górnej części ekranu początkowego).
 2. W interfejsie panelu sterowania dotknij opcji (Setup (Konfiguracja)).
 3. Dotknij opcji Fax Setup (Konfiguracja faksu), a następnie opcji Preferences (Preferencje).
 4. Dotknij kolejno opcji Distinctive Ring (), przycisku Yes (Tak), a następnie nazwy opcji.
Konfigurowanie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących
Domyślne ustawienie fabryczne dla funkcji automatycznego zmniejszania faksów to Włącz.
W przypadku włączenia opcji oznaczania przydatne może być również włączenie opcji automatycznego zmniejszania faksów. Spowoduje to zmniejszenie nieco formatu odbieranych faksów, aby zapobiec oznaczaniu na dwóch stronach faksu.
  Uwaga:
Należy się upewnić, czy ustawienie domyślnego rozmiaru papieru jest zgodne z rozmiarem papieru w podajniku.
 1. Otwórz interfejs panelu sterowania (przesuń znajdującą w górnej części ekranu kartę interfejsu w dół lub dotknij paska w górnej części ekranu początkowego).
 2. W interfejsie panelu sterowania dotknij opcji (Setup (Konfiguracja)).
 3. Dotknij opcji Fax Setup (Konfiguracja faksu), a następnie opcji Preferences (Preferencje).
 4. Dotknij opcji Automatic Reduction (Automatyczne zmniejszanie) i włącz ją.
Ustawianie głośności dźwięków faksu
Głośność dźwięków faksu można ustawiać za pomocą panelu sterowania.
Ustawianie oznaczania otrzymanych faksów
Urządzenie drukuje informacje identyfikujące nadawcę na górze każdego otrzymanego faksu. Przychodzący faks można także oznaczyć własnym nagłówkiem z datą i godziną jego odebrania. Ustawieniem fabrycznym opcji oznaczania otrzymanych faksów jest Wyłączone.
  Uwaga:
 • Ta opcja dotyczy tylko otrzymanych faksów drukowanych przez urządzenie.
 • Włączenie ustawienia oznaczania otrzymanych faksów może zwiększyć rozmiar strony i spowodować, że urządzenie wydrukuje drugą stronę.
 1. Otwórz interfejs panelu sterowania (przesuń znajdującą w górnej części ekranu kartę interfejsu w dół lub dotknij paska w górnej części ekranu początkowego).
 2. W interfejsie panelu sterowania dotknij opcji (Setup (Konfiguracja)).
 3. Dotknij opcji Fax Setup (Konfiguracja faksu), a następnie opcji Preferences (Preferencje).
 4. Dotknij opcji Stamping (Oznaczanie) i włącz ją lub wyłącz.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...