Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Witamy użytkowników drukarek Samsung

  Potrzebujesz pomocy dla drukarek Samsung? HP jest tu, by pomóc. Więcej informacji

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Skanowanie przy użyciu oprogramowania HP do skanowania

Przy użyciu oprogramowania HP można zeskanować dokumenty i przeprowadzić rozpoznawanie tekstu, które pozwoli na ich przeszukiwanie i edycję oraz kopiowanie zawartości i wklejanie nowej. Przy użyciu tego formatu można edytować listy, wycinki z gazet i różne inne dokumenty. Więcej informacji: Skanowanie dokumentów jako tekstu do edycji.
Wykonaj odpowiednie czynności, zależnie od systemu operacyjnego.
  Uwaga:
Ze względów bezpieczeństwa zdalne skanowanie jest domyślnie wyłączone. Aby włączyć tę funkcję, we wbudowanym serwerze WWW otwórz kartę Settings (Ustawienia), kliknij opcję Administrator Settings (Ustawienia administratora), zaznaczyć pole wyboru Enable (Włącz) obok opcji Scan from a Computer or Mobile Device (Skanuj z komputera lub urządzenia mobilnego), a następnie kliknij Apply (Zastosuj).
Po włączeniu funkcji każdy użytkownik z dostępem do urządzenia będzie mógł skanować dokumenty umieszczone na szybie skanera.
  Uwaga:
Oprogramowanie HP do skanowania jest także dostępne na karcie Scan (Skanuj) w programie HP Printer Assistant.
Skanowanie przy użyciu oprogramowania HP do skanowania (Windows)
 1. Załaduj oryginał zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera lub zadrukowaną stroną do góry w automatycznym podajniku dokumentów.
  Więcej informacji: Ładowanie do skanera lub Ładowanie podajnika dokumentów.
 2. Na komputerze otwórz oprogramowanie HP do skanowania:
  1. Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start.
  2. Wybierz pozycję Programy (lub Wszystkie programy).
  3. Wybierz folder drukarki HP.
  4. Wybierz pozycję HP Scan.
 3. Wybierz skrót do skanowania. Wprowadź potrzebne zmiany w ustawieniach skanowania.
 4. Aby rozpocząć skanowanie, kliknij opcję Skanuj.
    Uwaga:
  Aby przejrzeć i zmodyfikować ustawienia skanowania, należy kliknąć łącze More (Więcej) w prawym górnym rogu okna dialogowego skanowania.
  Jeśli wybrano opcję Show Viewer After Scan (Pokaż podgląd skanu), na ekranie podglądu można dokonać poprawek na zeskanowanym obrazie.
Skanowanie przy użyciu oprogramowania HP do skanowania (OS X)
 1. Załaduj oryginał zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera lub zadrukowaną stroną do góry w automatycznym podajniku dokumentów.
  Więcej informacji: Ładowanie do skanera lub Ładowanie podajnika dokumentów.
 2. Otwórz program HP Easy Scan. Znajduje się on w folderze Applications (Aplikacje).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć skanowanie.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...