Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Skanowanie do komputera

Przed skanowaniem do komputera upewnij się, że zainstalowano zalecane oprogramowanie drukarki HP. Drukarka i komputer muszą być połączone i włączone.
Dodatkowo, w przypadku komputerów z systemem Windows, oprogramowanie drukarki musi zostać uruchomione przed rozpoczęciem skanowania.
  Uwaga:
Oprogramowania drukarki HP można użyć do skanowania dokumentów do formatu tekstu edytowalnego. Więcej informacji: Skanowanie dokumentów jako tekstu do edycji.
Konfigurowanie funkcji skanowania do komputera
Domyślnie funkcja skanowania do komputera jest fabrycznie włączona. Jeśli funkcja została wyłączona, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby ponownie ją włączyć.
  Uwaga:
Ze względów bezpieczeństwa zdalne skanowanie jest domyślnie wyłączone. Aby włączyć tę funkcję, we wbudowanym serwerze WWW otwórz kartę Settings (Ustawienia), kliknij opcję Administrator Settings (Ustawienia administratora), zaznaczyć pole wyboru Enable (Włącz) obok opcji Scan from a Computer or Mobile Device (Skanuj z komputera lub urządzenia mobilnego), a następnie kliknij Apply (Zastosuj).
Po włączeniu funkcji każdy użytkownik z dostępem do urządzenia będzie mógł skanować dokumenty umieszczone na szybie skanera.
Konfigurowanie funkcji skanowania do komputera (Windows)
 1. Otwórz program HP Printer Assistant. Więcej informacji: Otwieranie programu HP Printer Assistant.
 2. Przejdź do sekcji Scan (Skanuj).
 3. Wybierz opcję Manage Scan to Computer (Zarządzaj skanowaniem do komputera).
 4. Kliknij opcję Enable (Włącz).
Konfigurowanie funkcji skanowania do komputera (OS X)
 1. Otwórz program HP Utility. Więcej informacji: Otwórz program HP Utility.
 2. Wybierz opcję Scan to Computer (Skanuj do komputera).
 3. Wybierz opcję Enable Scan to Computer (Włącz skanowanie do komputera).
Skanowanie do komputera z panelu sterowania
 1. Załaduj oryginał zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera lub zadrukowaną stroną do góry w automatycznym podajniku dokumentów.
  Więcej informacji: Ładowanie do skanera lub Ładowanie podajnika dokumentów.
 2. W panelu sterowania dotknij ikony Scan (Skanuj).
 3. Na wyświetlaczu dotknij ikony Computer (Komputer).
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na panelu sterowania 203 mm (8 cali): Po wybraniu docelowego komputera dla operacji skanowania dotknij opcji Scan Shortcut (Skrót skanowania), wybierz opcję skanowania, a następnie dotknij ikony Send (Wyślij).
  • Na panelu sterowania 109 mm (4,3 cala): Po wybraniu docelowego komputera dla operacji skanowania oraz rodzaju skanowania dotknij opcji Start Scan (Skanuj) w wyświetlonym oknie dialogowym.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...