Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

    Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Funkcje zabezpieczające urządzenia

Oświadczenia o bezpieczeństwie

To urządzenie obsługuje standardy zabezpieczeń i protokoły, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo użytkowania produktu i chronić informacje w sieci oraz upraszczają monitorowanie i konserwację urządzenia.
Informacje na temat bezpiecznych rozwiązań HP do przetwarzania obrazów i drukowania, można znaleźć na stronie internetowej HP secure printing (Bezpieczne drukowanie HP). W tej witrynie dostępne są łącza do oficjalnych dokumentów i często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących funkcji zabezpieczeń, a także informacje na temat dodatkowych funkcji zabezpieczeń, które nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie. Aby uzyskać informacje dotyczące najlepszych praktyk, zapoznaj się z dokumentem Najlepsze praktyki zabezpieczeń zamieszczonym również na tej stronie internetowej.

Zapora

Wbudowany serwer WWW HP umożliwia włączenie i skonfigurowanie reguł, priorytetów, szablonów, usług i zasad zapory urządzenia. Funkcje zapory zapewniają zabezpieczenie warstwy sieci zarówno w sieciach IPv4, jak i IPv6. Opcje konfiguracji zapory umożliwiają kontrolowanie adresów IP, z których możliwy jest dostęp do urządzenia. Umożliwiają także konfigurowanie uprawnień oraz priorytetów dla usług zarządzania, wykrywania i drukowania. Te wszystkie funkcje zapewniają bardziej bezpieczny sposób kontrolowania dostępu do urządzenia.

Ustawienia zabezpieczeń

Zabezpieczenia urządzenia można sprawdzić na karcie Settings (Ustawienia) wbudowanego serwera WWW w sekcji Security (Bezpieczeństwo).
Element
Opis
Bezpieczeństwo ogólne
Ustawianie hasła uniemożliwiającego nieupoważnionym użytkownikom zdalne konfigurowanie drukarki lub wyświetlanie jej ustawień przy użyciu serwera EWS.
Ustawienia administratora
Dostosowywanie drukarki przez włączanie lub wyłączanie funkcji związanych z siecią, funkcji drukarki (np. drukowanie w kolorze), urządzeń pamięci i aktualizacji oprogramowania układowego
Uwaga:
Ze względów bezpieczeństwa niektóre funkcje (na przykład zdalne skanowanie i usługa Webscan) są domyślnie wyłączone. Przed ich użyciem należy je włączyć.
Uwaga:
Ze względów bezpieczeństwa niektóre funkcje są domyślnie wyłączone. Przed ich użyciem należy je włączyć.
Kontrola dostępu
Włączanie i konfigurowanie metod rejestrowania, w celu kontrolowania dostępu użytkowników do określonych zadań drukarki.
Chroń zapisane dane
Konfigurowanie ustawień do zabezpieczania zadań zapisanych w drukarce przed nieupoważnionymi użytkownikami.

Aktualizacje oprogramowania układowego

Oprogramowanie układowe drukarki można aktualizować automatycznie. Na karcie Tools (Narzędzia) serwera EWS kliknij opcję Printer Updates (Aktualizacje drukarki), Firmware Updates (Aktualizacje oprogramowania układowego), a następnie Install updates automatically (Automatycznie instaluj aktualizacje). Firma HP zaleca użycie tej opcji.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...