Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - HP Embedded Web Server

Informacje o serwerze EWS

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany serwer WWW HP (EWS), który umożliwia dostęp do informacji na temat aktywności urządzenia i sieci. Serwer EWS generuje strony internetowe, które można wyświetlać przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej.
Serwer EWS znajduje się w urządzeniu sprzętowym (takim jak drukarka HP) lub oprogramowaniu układowym, a nie jest oprogramowaniem pobieranym na serwer sieciowy.
Zaletą serwera EWS jest udostępnianie interfejsu każdemu użytkownikowi posiadającemu urządzenie podłączone do sieci lub komputer. Do zainstalowania lub skonfigurowania nie jest konieczne specjalne oprogramowanie, ale na komputerze musi być zainstalowana obsługiwana przeglądarka internetowa. Aby uzyskać dostęp do serwera EWS, należy wpisać adres IP urządzenia w pasku adresu przeglądarki.

Informacje o plikach cookie

Podczas przeglądania serwer EWS umieszcza na dysku twardym użytkownika bardzo małe pliki tekstowe (pliki cookie). Pliki cookie pozwalają wspomnianemu serwerowi rozpoznać dany komputer podczas następnego przeglądania tej samej strony. Na przykład jeśli we wbudowanym serwerze internetowym została wybrana wersja językowa, plik cookie zawiera informację o tym fakcie, w związku z czym przy następnym otwarciu strona taka zostanie wyświetlona w wybranej wersji językowej. Niektóre pliki cookie (w tym pliki cookie zawierające informacje o wersji językowej) zostają usunięte po zakończeniu każdej sesji, niektóre jednak (m.in. te zawierające informacje o preferencjach danego użytkownika) są przechowywane na dysku do momentu ich ręcznego usunięcia.
Uwaga:
Pliki cookie, zapisywane przez serwer EWS na komputerze, służą tylko do zapamiętywania ustawień na komputerze lub współużytkowania informacji między drukarką a komputerem. Te pliki cookie nie są przesyłane do żadnych witryn internetowych firmy HP.
Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, albo tak, aby wyświetlała alerty za każdym razem, gdy pliki cookie mają zostać zapisane. Druga opcja pozwala użytkownikowi samodzielnie decydować o akceptacji bądź odrzuceniu poszczególnych plików cookie. Za pomocą przeglądarki można również usunąć zbędne pliki cookie.
W zależności od drukarki po wyłączeniu obsługi plików cookie wyłączone zostaną jedna lub kilka z następujących funkcji:
 • Powrót do ostatnio otwartej strony (przydatne zwłaszcza w przypadku kreatorów konfiguracji).
 • Zapamiętywanie języka serwera EWS.
 • Dostosowywanie strony początkowej serwera EWS
Informacje na temat sposobu zmiany ustawień związanych z prywatnością i plikami cookie oraz przeglądania i kasowania plików cookie można znaleźć w dokumentacji przeglądarki internetowej.

Otwórz serwer EWS.

Aby otworzyć serwer EWS, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • W obsługiwanej przeglądarce internetowej, w pasku adresu wpisz adres IP. (Aby uzyskać adres IP, w interfejsie panelu sterowania dotknij opcji [Ethernet]).
 • W oprogramowaniu drukarki otwórz program HP Printer Assistant i na karcie Drukowanie kliknij opcję Printer Home Page (EWS) (Strona domowa drukarki (EWS)).
  W oprogramowaniu drukarki otwórz program HP Printer Assistant i na karcie Drukowanie karty Print, Scan & Fax (Zadania urządzenia) kliknij opcję Printer Home Page (EWS) (Strona domowa drukarki (EWS)).
  Więcej informacji: Otwieranie programu HP Printer Assistant.
 • W systemie OS X użyj programu HP Utility lub kliknij kolejno System Preferences (Preferencje systemowe) > Printers (Drukarki) > HP PageWide Pro MFP 772-777 > Options & Supplies (Opcje i materiały eksploatacyjne) > General (Ogólne) > Show Printer Webpage (Wyświetl stronę internetową drukarki).
  W systemie OS X użyj programu HP Utility lub kliknij kolejno System Preferences (Preferencje systemowe) > Printers & Scanners (Drukarki i skanery) > HP PageWide Pro MFP 772-777 > Options & Supplies (Opcje i materiały eksploatacyjne) > General (Ogólne) > Show Printer Webpage (Wyświetl stronę internetową drukarki).
Uwaga:
Jeśli podczas otwierania serwera EWS wystąpi błąd, sprawdź, czy ustawienia serwera proxy dla sieci są poprawne.
Uwaga:
Adres URL można dodać do zakładek, aby szybko do niego powrócić w innym czasie.

Funkcje

Uwaga:
Zmiana ustawień sieciowych w serwerze EWS może spowodować wyłączenie niektórych funkcji urządzenia lub oprogramowania.

Karta Strona startowa

Karty Home (Strona startowa) można użyć, aby uzyskać dostęp do często używanych elementów kart Web Services (Usługi WWW), Network (Sieć), Tools (Narzędzia) i Settings (Ustawienia).
Karty Home (Strona startowa) można użyć, aby uzyskać dostęp do często używanych elementów kart Scan (Skanuj), Fax (Faks), Web Services (Usługi WWW), Network (Sieć), Tools (Narzędzia) i Settings (Ustawienia).
Uwaga:
Nie wszystkie elementy są domyślnie widoczne. Przycisk Personalize (Personalizuj) służy do pokazywania lub ukrywania wybranych elementów.
Element
Opis
Skanowanie do wiadomości e-mail
Konfigurowanie docelowych profili adresów e-mail dla funkcji skanowanie do wiadomości e-mail.
Skanuj do folderu sieciowego
Konfigurowanie docelowego folderu sieciowego dla funkcji skanowanie do folderu sieciowego.
HP Digital Fax
Konfigurowanie drukarki, aby faksy zapisywała w sieci lub przekazywała na adres e-mail.
Ustawienia oszczędzania energii
Konfigurowanie funkcji oszczędzania energii, które pozwalają przełączyć drukarkę w tryb uśpienia lub automatycznie ją włączyć lub wyłączyć.
Aktualizacja drukarki
Sprawdzanie aktualizacji drukarki.
Szacunkowe poziomy tuszu w pojemnikach
Sprawdzanie stanu pojemników.
Podsumowanie dla sieci
Sprawdzanie stanu sieci przewodowej (802.3) lub bezprzewodowej (802.11).
Zestaw narzędzi jakości wydruku
Uruchamianie narzędzi konserwacyjnych służących do polepszania jakości wydruków.
Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego
Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego z użyciem kreatora.
Wi-Fi Direct
Konfigurowanie funkcji Wi-Fi Direct służącej do drukowania bezpośrednio z urządzenia przenośnego, bez łączenia się z siecią bezprzewodową.
AirPrint
Konfigurowanie funkcji AirPrint™ służącej do drukowania z urządzeń firmy Apple.
Informacje o drukarce
Wyświetlanie informacji o drukarce, na przykład numeru seryjnego produktu, identyfikatora serwisowego, wersji firmware i całkowitej liczby stron.
Administrator
Konfigurowanie kontroli administratora nad funkcjami drukarki.
Tworzenie kopii zapasowej
Wykonywanie kopii zapasowej ustawień drukarki do pliku zabezpieczonego hasłem.
Dziennik faksów
Wyświetlanie wszystkich czynności związanych z faksami (w tym dziennik faksów cyfrowych) i zarządzanie nimi.
Kreator konfiguracji faksu
Uruchamianie kreatora w celu skonfigurowania funkcji faksu.
Zapora
Konfigurowanie zapory sieciowej.
Raporty drukarki
Drukowanie informacji o drukarce.
Skanuj do SharePoint
Konfigurowanie docelowego folderu SharePoint dla funkcji skanowanie do folderu.
Raport wykorzystania
Wyświetlanie liczników użycia dla zadań drukowania.
Wyświetlanie liczników użycia dla zadań drukowania, faksowania i kopiowania.
Webscan
Włączanie usługi Webscan, która umożliwia każdemu użytkownikowi z dostępem do urządzenia skanowanie dokumentów umieszczonych na szybie skanera.
Uwaga:
Ustawienia na tej stronie są automatycznie zapisywane w plikach cookie przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookie przeglądarki internetowej spowoduje utratę tych ustawień.

Karta Skanuj

Aby skonfigurować funkcje skanowania urządzenia, należy użyć karty Scan (Skanuj).
Element
Opis
Skanuj do komputera
Używanie usługi Webscan.
Uwaga:
Ze względu na bezpieczeństwo usługa Webscan jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć usługę Webscan, należy otworzyć kartę Settings (Ustawienia), kliknąć opcję Administrator Settings (Ustawienia administratora), zaznaczyć pole wyboru Enable (Włącz) obok funkcji Webscan i kliknąć przycisk Apply (Zastosuj).
Po włączeniu funkcji każdy użytkownik z dostępem do urządzenia będzie mógł skanować dokumenty umieszczone na szybie skanera.
Skanowanie do wiadomości e-mail
 • Scan to Email Setup (Konfiguracja skanowania do wiadomości e-mail): Służy do konfigurowania funkcji skanowania do wiadomości e-mail oraz konfigurowania nadawcy zeskanowanych dokumentów.
 • Email Address Book (Książka adresowa poczty e-mail): Konfiguracja listy osób, do których można wysyłać zeskanowane dokumenty.
 • Email Options (Opcje wiadomości e-mail): Konfiguracja domyślnego wiersza tematu i treści wiadomości oraz ustawień skanowania.
Skanuj do folderu sieciowego
Network Folder Setup (Konfiguracja folderu sieciowego): Konfiguracja folderu sieciowego, w którym mają być zapisywane zeskanowane przez urządzenie obrazy i dokumenty.
Skanuj do SharePoint
SharePoint Setup (Konfiguracja SharePoint): Konfiguracja miejsca docelowego SharePoint, w którym mają być zapisywane zeskanowane przez urządzenie obrazy i dokumenty.
Skanuj do USB
Skonfiguruj następujące ustawienia:
 • Scan Settings (Ustawienia skanowania): Wybór rozmiaru oryginału, orientacji, przyciemnienia oraz opcji drukowania jednostronnego lub dwustronnego.
 • File Settings (Ustawienia plików): Wybór domyślnej nazwy pliku, typu pliku, preferencji koloru, jakości wyjściowej, rozdzielczości i kompresji.
Książka adresowa
Umożliwia wprowadzanie, zapisywanie i zarządzanie często używanymi numerami kontaktowymi.

Karta Kopia/Drukuj

Aby skonfigurować funkcje kopiowania i drukowania w urządzeniu, użyj karty Copy/Print (Kopia/Drukuj).
Element
Opis
Ustawienia kopiowania
Umożliwia skonfigurowanie następujących ustawień kopiowania w drukarce:
 • Copy Settings (Ustawienia kopiowania): Umożliwia wybór ustawień drukowania jednostronnego lub dwustronnego, rozmiaru i koloru.
 • Tray Selection (Wybór zasobnika): Umożliwia ustawienie domyślnego rozmiaru i rodzaju papieru dla poszczególnych podajników w urządzeniu i pozwala wybrać domyślny podajnik papieru używany w sytuacji, gdy żaden podajnik nie został określony lub gdy określony podajnik jest nieprawidłowo załadowany.
 • Copy Quality and Enhancements (Jakość kopii i ulepszenia): Umożliwia wybór poziomu jakości, rozjaśnienie/przyciemnienie obrazu, wybór trybu ulepszenia, wybór funkcji sortowania oraz wybór marginesu zszywania.
Ustawienia drukowania
Konfiguracja ogólnych ustawień drukowania (takich jak jakość), dupleksu (drukowania dwustronnego), czcionek PCL oraz błędów PostScript.
Ograniczenie drukowania w kolorze
Konfiguracja i zarządzanie dostępem użytkowników do drukowania i kopiowania w kolorze.

Karta Drukowanie

Aby skonfigurować funkcje drukowania urządzenia, należy użyć karty Print (Drukuj).
Element
Opis
Ustawienia drukowania
Konfiguracja ogólnych ustawień drukowania (takich jak jakość), dupleksu (drukowania dwustronnego), czcionek PCL oraz błędów PostScript.
Ograniczenie drukowania w kolorze
Konfiguracja i zarządzanie dostępem użytkowników do drukowania w kolorze.

Karta Faks

Aby skonfigurować funkcje faksowania urządzenia, należy użyć karty Fax (Faks).
Element
Opis
Kreator konfiguracji faksu
Konfiguracja funkcji faksu drukarki.
Podstawowe ustawienia faksu
Umożliwia zmianę nazwy/numeru faksu w nagłówku i skonfigurowanie innych podstawowych ustawień faksu.
Zaawansowane ustawienia faksu
Umożliwia skonfigurowanie szczegółowych ustawień faksu, takich jak raportowanie błędów, potwierdzenie itp.
Przek. faksów
Umożliwia automatyczne przekierowywanie przychodzących faksów pod inny numer.
Blokada numerów faksów
Umożliwia blokowanie faksów od określonych osób lub firm.
Informacje
Fax Log (Dziennik faksów): Wyświetla listę faksów wysłanych i odebranych przez urządzenie.
HP Digital Fax
Digital Fax Profile (Profile faksu cyfrowego): Przychodzące faksy czarno-białe mogą być zapisywane w wybranym folderze sieciowym lub przesyłane jako wiadomości e-mail.

Karta HP JetAdvantage

Karta HP JetAdvantage pozwala skonfigurować łatwy w obsłudze przebieg prac oraz rozwiązania druku oparte na sieci i na usługach w chmurze. HP JetAdvantage ułatwia zarządzanie flotą drukarek i skanerów w przedsiębiorstwie.
HP JetAdvantage obejmuje rozwiązania zabezpieczeń, zarządzania, przebiegu prac i drukowania mobilnego. Aby włączyć funkcję HP JetAdvantage, upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do sieci, a następnie kliknij opcję Continue (Kontynuuj). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Karta Sieć

Karta Network (Sieć) służy do konfigurowania i zabezpieczania ustawień sieciowych dla urządzenia, które jest podłączone do sieci wykorzystującej adresy IP. Karta Network (Sieć) nie jest wyświetlana, jeśli urządzenia jest podłączone do sieci innego typu.
Nieużywane protokoły i usługi można włączyć lub wyłączyć. Protokoły i usługi można również zabezpieczyć przed nieautoryzowanymi zmianami, ustawiając hasło administratora wbudowanego serwera internetowego (EWS). Aby sprawdzić listę protokołów i usług sieciowych, zobacz Obsługiwane protokoły sieciowe.

Karta Narzędzia

Karta Tools (Narzędzia) służy do wyświetlania narzędzi urządzenia oraz do zarządzania nimi.
Element
Opis
Informacje o produkcie
 • Printer Information (Informacje o drukarce): Wyświetlanie informacji o drukarce, na przykład numeru seryjnego produktu, identyfikatora serwisowego, wersji firmware i całkowitej liczby stron.
 • Supply Status (Stan materiałów): Sprawdzanie stanu pojemników.
 • Supply Settings (Ustawienia materiałów): Ustawianie progu, po którego przekroczeniu drukarka powiadamia o wyczerpującym się pojemniku.
Raporty
 • Usage Report (Raport wykorzystania): Wyświetlanie liczby przetworzonych stron dla funkcji drukowania.
  Usage Report (Raport wykorzystania): Wyświetlanie liczby przetworzonych stron dla funkcji drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania.
 • Printer Reports (Raporty drukarki): Drukuje rożne raporty, na przykład listy czcionek.
 • Event Log (Dziennik zdarzeń): Wyświetla 50 ostatnich komunikatów o błędach drukarki.
 • Job Log (Dziennik zadań): Wyświetla listę ostatnich zadań zrealizowanych przez drukarkę.
 • Color Usage Job Log (Użycie kolorów — dziennik zadań): Wyświetlanie liczby wydrukowanych stron czarno-białych/w skali szarości oraz kolorowych, dla wszystkich zadań oraz dla poszczególnych.
Narzędzia
 • Bookmarking (Tworzenie zakładek): Umożliwia tworzenie zakładek do stron serwera EWS.
 • Print Quality Toolbox (Zestaw narzędzi jakości wydruku): Uruchamianie narzędzi konserwacyjnych służących do polepszania jakości wydruków.
 • Asset Tracking (Śledzenie zasobów): Przypisywanie numeru/lokalizacji zasobu do tego urządzenia.
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień
 • Backup (Kopia zapasowa): Tworzenie zabezpieczonego hasłem, zaszyfrowanego pliku, w którym będą przechowywane ustawienia drukarki.
 • Restore (Przywracanie): Przywracanie ustawień drukarki przy użyciu pliku kopii zapasowej utworzonej przez serwer EWS.
Ponowne uruchamianie drukarki
Power Cycle (Wyłączanie i włączanie): Wyłączanie i ponowne uruchamianie drukarki.
Aktualizacje drukarki
Firmware Updates (Aktualizacje oprogramowania układowego): Konfigurowanie drukarki, aby powiadamiała o aktualizacjach lub instalowała je automatycznie.

Karta Ustawienia

Karta Settings (Ustawienia) służy do konfigurowania i obsługi różnych opcji urządzenia, w tym zarządzania energią, daty i godziny, powiadomień e-mail, ustawień fabrycznych, a także zapory sieciowej.
Element
Opis
Zarządzanie energią
Konfigurowanie trybu oszczędzania energii w celu zminimalizowania zużycia energii przez urządzenie w trybie bezczynności, a także zmniejszenia zużycia elementów elektronicznych.
Preferencje
Konfigurowanie ustawień domyślnych dla ogólnych funkcji drukarki, takich jak data i godzina, język, wyświetlacz i informacje o anonimowym użyciu. Wartości domyślne można także ustawić dla określonych funkcji, takich jak podawanie ręczne, zarządzanie podajnikiem i papierem, rejestrowanie obrazu, ColorLok i Tryb cichy.
Dostosowanie panelu sterowania
 • Home Screen Customization (Dostosowanie ekranu początkowego): Umożliwia dodawanie, usuwanie i zmianę kolejności ikon panelu sterowania na ekranie początkowym drukarki.
 • Quick Sets (Szybkie ustawienia): Umożliwia tworzenie zestawów opcji często używanych zadań, co ogranicza konieczność ręcznego konfigurowania ustawień dla poszczególnych zadań. Wyświetlanie szybkich ustawień na panelu sterowania.
Zabezpieczenia
Konfigurowanie ustawień chroniących przed nieuprawnionym użyciem drukarki lub jej określonych funkcji. Więcej informacji: Ustawienia zabezpieczeń.
Powiadomienia e-mail
Ustawianie wartości domyślnych dla serwera poczty e-mail, miejsc docelowych powiadomień oraz ustawień powiadomień.
Ustawienia drukowania
Konfigurowanie ustawień domyślnych dla drukowania (np. czcionka, jakość drukowania, dupleks, drukowanie czarno-białe lub kolorowe).
Przywróć ustawienia domyślne
Przywracanie ustawień fabrycznych lub ustawień sieciowych.
Zapora
Konfigurowanie ustawień zapory sieciowej, np. reguł, adresów, usług i innych opcji.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...