Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Rozwiązywanie problemów z siecią

Sprawdź następujące elementy, aby się upewnić, że urządzenie komunikuje się z siecią. Przed rozpoczęciem przy użyciu panelu sterowania wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź na niej adres IP urządzenia.

Słabe połączenie fizyczne

 1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do właściwego portu Ethernet przy użyciu odpowiedniego kabla.
 2. Sprawdź, czy kable zostały prawidłowo podłączone.
 3. Obejrzyj port Ethernet z tyłu urządzenia i sprawdź, czy świeci się pomarańczowa lampka aktywności i zielona lampka stanu.
 4. Jeśli problem nie ustępuje, spróbuj użyć innego kabla lub portu sieciowego na routerze, koncentratorze lub przełączniku.

Komputer używa nieprawidłowego adresu IP dla urządzenia

 1. Otwórz na komputerze właściwości drukarki i kliknij kartę Ports (Porty). Sprawdź, czy został wybrany aktualny adres IP urządzenia. Adres IP urządzenia jest podany na stronie konfiguracji lub panelu sterowania.
 2. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane przy użyciu standardowego portu TCP/IP firmy HP, zaznacz pole wyboru Always print to this printer, even if its IP address (Zawsze drukuj przy użyciu tej drukarki, nawet jeśli zmieni się jej adres IP).
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli urządzenie zainstalowano przy użyciu standardowego portu TCP/IP firmy Microsoft, zamiast adresu IP użyj nazwy hosta.
  • Jeśli oprogramowanie urządzenia zostało zainstalowane ze strony www.support.hp.com, adres IP urządzenia można wyświetlić lub zmienić, wykonując następujące czynności:
   1. Otwórz program HP Printer Assistant. Więcej informacji: Otwieranie programu HP Printer Assistant.
   2. Kliknij kartę Tools (Narzędzia).
   3. Kliknij opcję Update IP Address (Aktualizuj adres IP), aby otworzyć narzędzie, które wyświetli znane („poprzednie”) adresy IP urządzenia i w razie konieczności umożliwi zmianę adresu.
 4. Jeśli adres IP jest poprawny, usuń wpis urządzenia z listy zarządzanych drukarek, a następnie dodaj urządzenie ponownie.

Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem

 1. Sprawdź, czy działa połączenie z siecią, wysyłając do urządzenia polecenie „ping”:
  1. W komputerze otwórz wiersz poleceń. W systemie Windows kliknij kolejno Start, pozycję Uruchom, a następnie wpisz polecenie cmd.
  2. Wpisz polecenie ping, a następnie adres IP urządzenia.
  3. Jeśli w oknie zostaną wyświetlone czasy odsyłania pakietów odpowiedzi, sieć i urządzenie działają.
 2. Jeżeli polecenie ping nie działa, sprawdź, czy router sieciowy, koncentratory i przełączniki są włączone, a następnie sprawdź, czy ustawienia sieci, urządzenia i komputera są zgodne dla jednej sieci.

Urządzenie korzysta z nieprawidłowych ustawień prędkości łącza i dupleksu dla sieci

HP zaleca pozostawienie tego ustawienia w trybie automatycznym (ustawienie domyślne). Jeśli te ustawienia zostaną zmienione, należy zmienić je także dla sieci.

Nowe oprogramowanie może powodować problemy ze zgodnością

Sprawdź, czy nowe oprogramowanie zostało zainstalowane poprawnie oraz czy korzysta z prawidłowego sterownika drukarki.

Komputer lub stacja robocza mogą być skonfigurowane niewłaściwie

 1. Sprawdź sterowniki sieciowe, drukarki oraz przekierowanie sieci.
 2. Sprawdź, czy system operacyjny został skonfigurowany poprawnie.

Urządzenie jest wyłączone lub inne ustawienia sieciowe są niepoprawne

 1. Sprawdź stronę konfiguracji, aby sprawdzić stan protokołu sieciowego. Jeśli to konieczne, włącz go.
 2. W razie potrzeby skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...